Podatki pośrednie i handel międzynarodowy

Globalna gospodarka i otwarty handel powodują, że efektywne zarządzanie podatkami pośrednimi na bezpośredni wpływ na rentowność i ciągłość prowadzenia biznesu.

Co EY może dla Ciebie zrobić

Znajomość przepisów dotyczących podatków pośrednich i ceł oraz ich prawidłowe stosowanie są kluczowe, aby uniknąć naliczania kar, wstrzymywania towarów na lotniskach, portach, drogach itp. Skomplikowane lokalne przepisy, ewoluujące modele biznesowe i różnorodne obowiązki nakładane na przedsiębiorców uczestniczących w międzynarodowym obrocie towarowym na gruncie różnych jurysdykcji zwiększają ryzyko wystąpienia po ich stronie kosztów obniżających efektywność realizowanych transakcji gospodarczych.

W EY doradzamy, jak podjąć strategiczne kroki w celu wypełnienia zobowiązań nakładanych przez wciąż zmieniające się przepisy podatkowe i celne oraz rozwiązania ewentualnych sporów powstałych w związku z ich stosowaniem. Wspieramy otwarty dialog z organami celnymi, urzędnikami podatkowymi, partnerami biznesowymi i innymi podmiotami na temat kwestii celnych i handlu międzynarodowego, wpływu decyzji politycznych oraz znaczenia wolnego handlu.

Rozmowa z ekspertem: EY Global Trade Manager, Martijn Schippers o wpływie INCOTERMS® na podatki.

Posłuchaj podcastu (EN)

(r)Ewolucja podatków pośrednich

Nasz nowy raport wyjaśnia, dlaczego podatek pośredni staje się podatkiem „bezpośrednim”. @EY_Tax

Dowiedz się więcej (EN)

TradeWatch

Międzynarodowy kwartalnik w wydaniu online zawiera aktualizacje i informacje na temat spraw celnych i handlowych na całym świecie.

Dowiedz się więcej (EN)

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.