Podatki pośrednie (VAT, akcyza, cło) i handel międzynarodowy

Globalna gospodarka i otwarty handel powodują, że podatki pośrednie (akcyza, vat, cło) mają bezpośredni wpływ na rentowność i ciągłość prowadzenia biznesu.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Podatki pośrednie - co EY może dla Ciebie zrobić:

Podatek akcyzowy, cło oraz wsparcie w handlu międzynarodowym

Znajomość przepisów dotyczących podatków pośrednich oraz ich prawidłowe stosowanie są kluczowe, aby uniknąć naliczania kar, wstrzymywania towarów na lotniskach, portach, drogach itp. Skomplikowane lokalne przepisy, ewoluujące modele biznesowe i różnorodne obowiązki nakładane na przedsiębiorców uczestniczących w międzynarodowym obrocie towarowym na gruncie różnych jurysdykcji zwiększają ryzyko wystąpienia po ich stronie kosztów obniżających efektywność realizowanych transakcji gospodarczych.

W EY doradzamy, jak podjąć strategiczne kroki w celu wypełnienia zobowiązań nakładanych przez wciąż zmieniające się przepisy podatkowe i celne oraz rozwiązania ewentualnych sporów powstałych w związku z ich stosowaniem. Wspieramy otwarty dialog z organami celnymi, urzędnikami podatkowymi, partnerami biznesowymi i innymi podmiotami na temat kwestii celnych i handlu międzynarodowego, wpływu decyzji politycznych oraz znaczenia wolnego handlu.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) stanowi jeden z czynników, od których zależy właściwe prowadzenie finansów każdej firmy, co ma ogromny wpływ na jej "życie". Niezbędne działania jakie należy podjąć to znajomość bieżących przepisów regulujących podatek VAT i ich poprawne stosowanie. Należy podkreślić, że przepisy dotyczące podatku VAT, są skomplikowane i bardzo często nowelizowane. Zatem przekazanie rozliczeń związanych z podatkiem VAT do naszej firmy, zaoszczędzi konieczność nieustannego śledzenia zmian w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. 

Warto zaufać EY w kwestii podatków pośrednich (podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego i cła) gdyż: 

  • Doradztwo podatkowe (krajowe jaki i międzynarodowe prawo podatkowe) dla firm świadczymy na rynku polskim już od ponad 30 lat. 
  • Nasi doradcy podatkowi należą do grona osób regularnie wyróżnianych w rankingach (m.in. 2 miejsce w rankingu DGP dla Doroty Pokrop w kategorii "VAT" w 2020 r.). 
  • EY oferuje doradztwo i usługi w wielu obszarach biznesowych (np. audyt, prawo krajowe i międzynarodowe, strategia, transakcje itd.). Daje to nam szerszą perspektywę, uwzględniającą nie tylko kwestie prawno-podatkowe.  
  • Doradztwo podatkowe świadczone przez EY wyróżniane jest w najważniejszych rankingach na rynku polskim.
  • Oferujemy doradztwo podatkowe i usługi zarówno jeśli chodzi o podatki pośrednie, jak i bezpośrednie. 
  • Jesteśmy obecni w 150 krajach.  

Rozmowa z ekspertem: EY Global Trade Manager, Martijn Schippers o wpływie INCOTERMS® na podatki.

Posłuchaj podcastu (EN)

TradeWatch

Międzynarodowy kwartalnik w wydaniu online zawiera aktualizacje i informacje na temat spraw celnych i handlowych na całym świecie.

Dowiedz się więcej (EN)

 

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.