Sankcje gospodarcze - sklep on-line

sklepie EY zamówisz produkty do zarządzania ryzykiem sankcji gospodarczych.

Poznaj naszą ofertę i dowiedz się więcej o sankcjach i usługach EY - szczegóły poniżej.

            

Jesteś gotowy do zakupu?

Zapraszamy do sklepu on-line

Przejdź do sklepu

Zarządzanie ryzykiem sankcyjnym

Oferujemy pełne przygotowanie organizacji do zarządzania ryzykiem sankcyjnym:

 • procesy
 • polityki i procedury
 • segmentacja kontrahentów (czynniki ryzyka)
 • narzędzia i repozytoria danych
 • oświadczenia i klauzule umowne
 • listy sankcyjne
 • struktura organizacyjna i personel
 • zakresy obowiązków
 • monitoring i odświeżanie danych
 • szkolenia.

   

Szkolenia i warsztaty

Szkolenie z dedykowanymi warsztatami, których celem jest zrozumienie tematu sankcji oraz wypracowanie – przy wsparciu EY – ramowego planu działania do zapewnienia zgodności.

Zakres szkolenia jest stały, zaś przebieg warsztatów zostanie dostosowany do specyfiki Usługobiorcy.

 • Szkolenie i warsztaty zostaną zrealizowane w ciągu 1 dnia.
 • Cena (bez VAT): 15.000 PLN
 • Termin wykonania: Do ustalenia indywidualnie z Usługobiorcą.

Kup w sklepie on-line   Wróć do listy usług

   

Masowy screening sankcyjny

Automatyczna weryfikacja kontrahentów pod kątem ich występowania na listach sankcyjnych. Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie danych przekazanych przez Zleceniodawcę. W przypadku pozytywnego dopasowania Zleceniodawcy zostaje przekazana informacja na których listach, od kiedy i jak mocne jest dopasowanie. Wynik przekazywany jest w zestawieniu tabelarycznym (w pliku MS Excel).

Cena bez VAT:

 • do 200 kontrahentów: 6.000 PLN (termin wykonania: 3 dni robocze)
 • 200-999 kontrahentów.: 9.000 PLN (termin wykonania: 4 dni robocze)
 • 1.000-9.999 kontrahentów.: 12.000 PLN (termin wykonania: 4 dni robocze)
 • 10.000-30.000 kontrahentów.: 20.000 PLN (termin wykonania: 5 dni roboczych)
 • Powyżej 30.000 kontrahentów - cena i termin wykonania ustalane indywidualnie

Kup w sklepie on-line   Wróć do listy usług

      

Embargo na towary i usługi

Weryfikacja towarów i usług w kontekście objęcia ich reżimem sankcyjnym. Analiza przeprowadzana w oparciu o: kod CN/HS, parametry techniczne, zastosowanie towaru. W oparciu o te informacje dokonujemy analizy, którą podsumowujemy w formie pisemnego raportu.

Weryfikacja 1 towaru lub usługi pod kątem sankcji - cena bez VAT:

 • bez potwierdzania kodu CN:
  • 2.500 PLN – usł. normalna
  • 4.000 PLN – usł. ekspresowa
 • z potwierdzeniem kodu CN:
  • 3.500 PLN – usł. normalna
  • 5.000 PLN – usł. ekspresowa
 • z potwierdzeniem kodu CN oraz analiza pod kątem towaru DUAL USE:
  • 4.500 PLN – usł. normalna
  • 6.000 PLN – usł. ekspresowa

Weryfikacja 1 towaru lub usługi pod kątem sankcji - termin wykonania:

 • bez potwierdzania kodu CN – 6 dni roboczych (usł. normalna) / 3 dni robocze (usł. ekspresowa)
 • wraz z potwierdzeniem kodu CN – 7 dni roboczych (usł. normalna) / 3 dni robocze (usł. ekspresowa)
 • z potwierdzeniem kodu CN oraz analiza pod kątem towaru DUAL USE – 8 dni roboczych (usł. normalna) / 4 dni robocze (usł. ekspresowa)  

Kup w sklepie on-line   Wróć do listy usług

  

Pogłębione sprawdzenie kontrahenta

Szczegółowa weryfikacja sankcyjna wskazanego kontrahenta. Polega na zebraniu informacji o: strukturze właścicielskiej, beneficjentach rzeczywistych, negatywnych informacjach dostępnych w domenie publicznej.

W razie gdy dostępne informacje są niewystarczające, przygotowujemy pytania do kontrahenta o uzupełnienie informacji. Wyniki ustaleń prezentujemy w postaci raportu w języku polskim lub angielskim.

Cena bez VAT:

 • Analiza podmiotu prawnego
  • 8.000 PLN - usługa normalna
  • 10.000 PLN - usługa ekspresowa
 • Analiza osoby fizycznej:
  • 4.000 PLN - usługa normalna
  • 6.000 PLN - usługa ekspresowa

Termin wykonania:

 • 4 dni robocze - w przypadku usługi normalnej
 • 2 dni robocze - w przypadku usługi ekspresowej

Kup w sklepie on-line   Wróć do listy usług

Naszą siłą jest umiejętność łączenia ludzi i technologii

Pomagamy naszym klientom adaptować się do dynamicznych zmian w zakresie sankcji i ograniczeń w handlu zagranicznym.  

Dysponujemy unikatową wiedzą i praktycznym doświadczeniem w analizowaniu złożonych struktur własnościowych (w tym podmiotów zagranicznych, także spółek off-shore) oraz identyfikowaniu beneficjentów rzeczywistych (UBO), które zdobyliśmy w toku licznych projektów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz sankcji gospodarczych.

Zbudowaliśmy wykwalifikowany i liczny zespół działający w Europie Środkowo-Wschodniej posiadający niezbędne umiejętności językowe i wiedzę z zakresu schematów obchodzenia sankcji.

Mamy dostęp do narzędzi monitorowania sankcji wykorzystujących lokalne źródła informacji i bazy danych dotyczące sankcji oraz udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem naruszenia sankcji, rozpoznawaniu kontrahentów o podwyższonym ryzyku oraz dokonywaniu dogłębnej weryfikacji osób i podmiotów wysokiego ryzyka.