Innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw

Innowacja to nietuzinkowe narzędzie przedsiębiorcy, rozwiązanie, dzięki któremu nowe podejście i zmiany tworzą okazję dla narodzin innego biznesu lub innej usługi.  

Działając na rzecz rozwoju ekosystemu innowacji, stworzyliśmy w EY program otwartej innowacji dla przedsiębiorstw. Pragniemy zaoferować organizacjom mierzącym się z wyzwaniami technologicznymi, dostęp do szeregu rozwiązań zbudowanych przez wiodących polskich przedsiębiorców.

Szukasz innowacyjnego narzędzia dla swojej spółki? Zapoznaj się z przykładami wdrożeń konkretnych technologii, stanowiących odpowiedź na rzeczywiste oczekiwania i potrzeby firm.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter

Rozwiązania technologiczne podzieliliśmy na 5 obszarów. 

Sprawdź każdy z nich i zdecyduj, które innowacje warto wdrożyć w Twojej organizacji!

Sekcja rozwiązań technologicznych dedykowana osobom poszukującym możliwości optymalizacji procesów administracyjnych i operacyjnych.

 • Zarządzanie cyfrowymi wersjami dokumentów papierowych

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Firma zmagała się ograniczeniami bieżącego dostępu do informacji i danych zawartych w treściach umów z klientami i dostawcami oraz problemem dostępności tych informacji dla wszystkich pracowników. Oczekiwania organizacji skupiały się na usprawnieniu procesu zarządzania i przechowywania wersji cyfrowych dokumentów oraz zarządzaniu procesem nadawania uprawnień dostępu do elektronicznego repozytorium.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • uporządkowanie procesu archiwizacji zeskanowanych dokumentów wraz z możliwością ich wieloatrybutowego wyszukiwania,
  • usprawnienie procesu nadawania lub odbierania uprawnień pracownikom do elektronicznego repozytorium,
  • minimalizacja ryzyka utraty/zniszczenia dokumentu.
   

  Wpływ na organizację

  100%

  ograniczenie ryzyka utraty/zniszczenia dokumentów.

  Wpływ na organizację

  11-19

  sekund zajmuje odszukanie informacji zawartych w dokumentacji

  Zakres wdrożenia technologii

  • Elektroniczne repozytorium dokumentów – zoptymalizowanie procesu zarządzania skanami dokumentów. Każda pojedyncza umowa reprezentuje jeden proces składający się z formularza z wieloma atrybutami np. obszary biznesowe, terminy ważności, klauzule. Rozwiązanie umożliwia podłączenie do procesu skanów umowy i/lub dokumentów towarzyszących, ich właściwe opisanie i przekazanie do wirtualnego archiwum,
  • Systemowy wniosek o nadanie/odebranie uprawnień – pomocniczy proces, którego zadaniem jest złożenie „zapotrzebowania” na nadanie lub odebranie uprawnień do elektronicznego repozytorium dla wskazanej osoby. Przebieg procesu obejmuje przygotowanie wniosku, dwustopniową akceptację oraz modyfikacje uprawnień w zależności od ostatecznej decyzji.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Biometria w procesach elektronicznej autoryzacji

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Organizacja postawiła sobie za cel redukcję kosztów i optymalizację procesów administracyjnych. Podjęto działania zmierzające do wprowadzenia elektronicznych formularzy, które wymagały autoryzacji (podpisu) w sposób ważny prawnie.

  Zmiany w sposobie tworzenia dokumentacji i odejście od papierowej formy na rzecz digitalizacji oznaczała konieczność wykorzystania biometrii jako technologii potwierdzającej autentyczność składanych podpisów.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • ważność prawna podpisanego dokumentu dzięki zastosowaniu technologii biometrycznych,
  • ograniczenie kosztów związanych z przetwarzaniem dokumentacji papierowej,
  • optymalizacja procesów zarządzania dokumentacją poprzez jej cyfryzację i wprowadzenie częściowych automatycznych obiegów.

  Wpływ na organizację

  42%

  wzrost oszczędności dzięki wdrożeniu elektronicznych obiegów dokumentacji

  Wpływ na organizację

  67%

  efektywniejsza praca organizacji poprzez rezygnacje z procesowania dokumentacji papierowe

  Zakres wdrożenia technologii

  Miejsca w organizacji, w których dotychczas dokumenty były podpisywane w formie papierowej, zostały wyposażone w urządzenia typu tablet, które umożliwiły następujące działania:

  • wyświetlanie pełnej treści dokumentu - osoba składająca podpis pod dokumentem ma możliwość jego wcześniejszej weryfikacji,
  • zachowanie ważności prawnej dokumentu poprzez gromadzenie informacji o cechach biometrycznych podpisów takich jak zamaszystość, siła nacisku czy kąt pisania,
  • podpisany dokument jest automatycznie transferowany do zintegrowanego systemu klienta i zasila jego elektroniczne repozytoria.
   

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Optymalizacja procesu zawierania umów

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Spółka z branży energetycznej zdefiniowała wyzwania punktów obsługi klienta związane z zarządzeniem dużą ilością zawieranych umów. Procesy tworzenia papierowej dokumentacji, podpisywania i archiwizacji pochłaniały zasoby oraz czas operacyjny pracowników. 

  Największą pracochłonność wykazały działania ich manualnego skanowania i digitalizacji, a następnie czynności przekazania tych dokumentów do centralnego archiwum organizacji.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • optymalizacja czasu pracy pracowników biur obsługi klienta,
  • redukcja kosztów operacyjnych związanych z przetwarzaniem i archiwizacją papierowej dokumentacji,
  • wyeliminowanie konieczności odrębnego skanowania każdego dokumentu.

  Wpływ na organizację

  75%

  oszczędność kosztów operacyjnych na procesie przetwarzania dokumentacji

  Wpływ na organizację

  100%

  zawieranych umów jest automatycznie digitalizowanych zaraz po ich podpisaniu

  Zakres wdrożenia technologii

  W punktach obsługi klienta został wdrożony łatwy w obsłudze system, który:

  • umożliwia zawieranie umów na papierze i jednoczesną ich automatyczną cyfryzację poprzez wykorzystanie inteligentnych długopisów,
  • zachował dotychczasowe wewnętrzne procedury związane z zawieraniem umów z klientami,
  • został zintegrowany z systemem rozliczeniowym organizacji.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Tworzenie protokołów z oględzin szkód

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Klient mierzył się z czasochłonnym i manualnym procesem sporządzania protokołów ze szkód m.in. komunikacyjnych, rolniczych czy transportu towarów. Digitalizacja dokumentacji, powstałej w toku codziennych działań operacyjnych, okazała się być bardzo kosztowna.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • wyeliminowanie konieczności skanowania każdego dokumentu oddzielnie,
  • bezpośredni transfer niezbędnych danych do istniejącego systemu klienta bez konieczności integracji,
  • podwójny zapis cyfrowych dokumentów zarówno na komputerach użytkowników oraz serwerze organizacji.

  Wpływ na organizację

  39%

  oszczędność czasu podczas przygotowywania dokumentacji

  Wpływ na organizację

  28%

  wzrost efektywności pracy specjalistów w trakcie oględzin

  Zakres wdrożenia technologii

  Analiza przedwdrożeniowa wykazała kluczową potrzebę implementacji technologii skupiającej się na generowaniu elektronicznych protokołów w momencie prowadzenia oględzin oraz istotność następujących kryteriów: 

  • podniesienia wydajności pracy specjalistów, zwłaszcza w trudnodostępnym terenie, 
  • tworzenia dokumentacji w wersji cyfrowej bezpośrednio podczas przeprowadzania oględzin,
  • bieżącego monitoringu postępu prac i czasu poświęconego na poszczególne czynności, 
  • możliwości wykorzystanie cyfrowych długopisów, bez konieczności zapewnienia zasilania czy dostępu do sieci komórkowej/wi-fi.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Digitalizacja dokumentacji medycznej

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Szpital poszukiwał rozwiązania technologicznego, które pozwoliłby mu podnieść bezpieczeństwo personelu szpitala, jak i hospitalizowanych pacjentów. Kluczowe stało się zoptymalizowanie procesu zarządzania dokumentacją i jego integracja ze szpitalnym systemem informatycznym (HIS). Pod uwagę brano możliwości znacznego ograniczenia papierowego obiegu dokumentów, przyspieszenia procesu ich cyfryzacji oraz konieczność tworzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • wyeliminowanie konieczności skanowania dokumentacji medycznej i jej archiwizacji,
  • optymalizacje czasu pracy personelu medycznego i administracyjnego,
  • w świetle wydarzeń związanych z Covid-19, ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się bakterii i wirusów.

  Wpływ na organizację

  93%

  ograniczenie wykorzystania papierowej dokumentacji medycznej

  Wpływ na organizację

  162 tys. zł

  oszczędności operacyjnej wypracowanej po 12 miesiącach od wdrożenia rozwiązania

  Zakres wdrożenia technologii

  W oparciu o konieczność integracji nowego narzędzia ze szpitalnym systemem informatycznym (HIS), wdrożono system umożliwiający:

  • digitalizację 327 formularzy dokumentacji medycznej poprzez wykorzystanie cyfrowego długopisu, 
  • zarządzanie 70 szt. inteligentnych długopisów przesyłających gromadzone, w toku codziennej pracy personelu szpitala, dane bezpośrednio do systemu placówki medycznej,
  • tworzenie, przetwarzanie i gromadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Usługi carsharingu

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Klient, właściciel sieci wypożyczalni samochodów w modelu carsharing, stanął przed wyzwaniem optymalizacji procesu wynajmu floty kilkuset pojazdów. 

  Codzienne decyzje dotyczące m.in. wyboru samochodu czy jego relokacji, bez usystematyzowanej analizy, były obciążające dla pracowników. Firma nie prowadziła segmentacji klientów, co skutkowało brakiem informacji o klientach przynoszących najwyższe zyski organizacji. Dodatkowo, brak świadomości i wiedzy o kierowcach eksploatujących wynajęte pojazdy ponad miarę, narażał firmę na potencjalne straty

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • zwiększenie opłacalności wynajmu pojazdów dzięki szybko podejmowanym decyzjom o potrzebie ich relokacji w inne dogodne miejsce, 
  • wzrost dochodów organizacji za sprawą wprowadzenia nowej segmentacji klientów, 
  • pozyskiwanie przez Centralę organizacji informacji o „piratach drogowych” w czasie rzeczywistym.

  Wpływ na organizację

  24 / 7

  inteligentne zarządzanie procesami wynajmu pojazdów

  Wpływ na organizację

  12%

  wzrost wykorzystania wyłącznie relokowanych pojazdów

  Zakres wdrożenia technologii

  Zaimplementowano silnik decyzyjny oparty na sztucznej inteligencji, który został wyposażonych w następujące funkcjonalności: 

  • bieżący monitoring floty oraz stałe przetwarzanie danych o pojazdach, 
  • system predykcyjny do określania czasu potrzebnego na wypożyczenie danego samochodu  oraz weryfikacje opłacalności jego potencjalnej relokacji w inne miejsce,
  • „czarną listę” osób, które powodowały straty biznesowe poprzez lekkomyślną jazdę lub uszkodzenia pojazdów. 

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Wykorzystanie pojazdów służbowych w celach prywatnych

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wyzwaniem Klienta, jednego z największych operatorów sieci komórkowych, było usystematyzowanie wykorzystania samochodów służbowych do celów prywatnych. 

  Elastyczność korzystania z pojazdów służbowych postrzegana jest w organizacji jako dodatkowy benefit pracowniczy. Zasadność tą dostrzegała również spółka, która nie zdecydowała się ograniczyć tego procederu, jednakże za cel postawiła sobie efektywniejszy monitoring eksploatowanych samochodów.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • precyzyjny monitoring wykorzystania pojazdów poprzez moduł GSM i funkcję geolokalizacji,
  • współodpowiedzialność pracownika za koszty eksploatacyjne dzięki dokładnemu modelowi ich rozliczania,
  • ograniczenie wykorzystania pojazdów w celach prywatnych w godzinach pracy pracownika. 

  Wpływ na organizację

  30%

  ograniczenie przebiegów poprzez obowiązek zdefiniowania celu podróży

  Wpływ na organizację

  100000 zł

  oszczędności dzięki precyzyjnemu modelowi rozliczeń z pracownikami

  Zakres wdrożenia technologii

  Zaimplementowano system klasy Fleet Management, który komunikował się z pojazdem poprzez zainstalowane w pojeździe dedykowane urządzenie. Ich instalacja w kilkaset pojazdach została zrealizowana zaledwie w przeciągu 1 miesiąca, a sam system został wyposażony w następujące funkcjonalności: 

  • dokładną ewidencję celowości wykorzystania pojazdów poprzez zastosowanie przełącznika w pojeździe lub dedykowaną aplikację mobilną,
  • silnik reguł biznesowych oraz danych z wykorzystania floty w kontekście np. przekroczeń wykorzystania samochodów w celach prywatnych, 
  • warstwę raportową dla pracowników celem prawidłowej kalkulacji rozliczeń w oparciu o rzeczywiste informacje.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Optymalizacja procesu przepływu informacji

  Kontekst

  Przedsiębiorstwo produkcyjne stanęło przed wyzwaniem optymalizacji całego procesu produkcyjnego, w tym usprawnienia procesu przepływu informacji pomiędzy działami produkcji i sprzedaży. 

  Skupiono się na poszukiwaniu rozwiązania technologicznego, które pozwoliłoby efektywnie zarządzać wewnętrzną dokumentacją i informacje, ale także skłoniłoby jej pracowników do częstszej wzajemnej komunikacji.

  Kluczowe korzyści 

  • szybsze prognozowanie niezbędnych poziomów dla stanów magazynowych,
  • usprawnienie wybranych procesów produkcyjnych,
  • efektywniejsza wymiana informacji w ramach komunikacji wewnętrznej.

  Wpływ na organizację

  28%

  efektywniejsze planowanie działań produkcyjnych i stanów magazynowych

  Wpływ na organizację

  15 %

  oszczędność operacyjna na działaniach prowadzonych przez dział sprzedaży

  Zakres wdrożenia 

  Zoptymalizowano proces tworzenia protokołów zamówień dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych przez dział sprzedaży. Zebrane w toku składnego zamówienia dane automatyczne zasilają wewnętrzne systemy organizacji. Na ich podstawie możliwe jest:

  • generowanie raportów dla zapotrzebowania na prefabrykaty i surowce,
  • usprawnienie komunikacji pomiędzy działami,
  • cyfryzacja procesu tworzenia dokumentacji wewnętrznej.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Zarządzanie biurem w aplikacji

  Kontekst

  W związku ze zmniejszeniem powierzchni biurowej o 30%, liczby miejsc parkingowych i przejściem na model pracy hybrydowej, firma poszukiwała rozwiązania technologicznego umożliwiającego jej efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami.

  Celem klienta było dostosowanie aktualnych procesów administracyjnych do nowych warunków biurowych, parkingowych i nowego modelu pracy. 

  Kluczowe korzyści 

  • możliwości adaptacji systemu do obowiązujących regulacji w zakresie m.in. pracy zdalnej
   czy zgłaszania nieprawidłowości,
  • optymalizacja procesów związanych z bieżącym zarządzaniem biurem i monitoringu
   wykorzystania dostępnych jego zasobów,
  • usprawnienie systemu obsługi zgłoszeń serwisowych,
  • wpisanie przestrzeni biurowej w strategię przedsiębiorstwa w zakresie celów zrównoważonego rozwoju.

  Wpływ na organizację

  70%

  redukcja ilości problemów związanych z rezerwacją sal

  Wpływ na organizację

  25 %

  oszczędność kosztów operacyjnych w efekcie optymalizacji procesów

  Zakres wdrożenia 

  Wdrożono narzędzie (dostępne w aplikacji mobilnej i webowej), które umożliwiło klientowi:

  • odwzorowanie przestrzeni biurowej i parkingowej w postaci interaktywnych map,
  • wdrożenie systemu kontroli dostępu do budynku i parkingu w telefonach pracowników,
  • rezerwowanie dostępnych zasobów m.in. biurek, sal konferencyjnych i miejsc parkingowych,  
  • wdrożenie systemu do bezpośredniej komunikacji z pracownikami,
  • stworzenie wirtualnej recepcji oraz automatyzację procesu zarządzania przepływem gości,
  • integrację z czujnikami monitorującymi warunki środowiskowe w biurze.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

Sekcja rozwiązań technologicznych dedykowana osobom poszukującym możliwości optymalizacji procesów finansowych, księgowych i podatkowych.

 • Optymalizacja procesu przekazywania faktur kosztowych

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Firma postawiła sobie za cel usprawnienie wewnętrznego procesu przetwarzania faktur zakupowych. Poprzez automatyzację wybranych czynności, organizacja oczekiwała uzyskania oszczędności operacyjnych i czasu pracy zespołu administracyjnego, w tym możliwości oddelegowania pracowników do innych zajęć/aktywności.

   

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • usprawnienie procesu transferu faktur zakupowych do zespołu księgowości,
  • większy udział automatyzacji w istniejących procesach,
  • efektywniejsze wypracowywanie rezultatów dla określonych czynności, które do tej pory były powtarzalne, czasochłonne i wykonywane manualnie.

  Wpływ na organizację

  65%

  oszczędność nakładu pracy w procesie przetwarzania faktur

  Wpływ na organizację

  70%

  automatyzacja procesu przesyłania faktur do zespołu księgowości

  Zakres wdrożenia technologii

  W ramach współpracy z klientem wdrożono kompleksową platformę, która zoptymalizowała proces zarządzania fakturami kosztowymi i możliwości ich przetwarzania:

  • Zdefiniowano adres e-mail stanowiący punkt wejścia elektronicznych dokumentów (faktur i dokumentów towarzyszących) do organizacji. Dokumentacja w wersji papierowej jest skanowana i automatycznie wysyłana na zdefiniowaną skrzynkę pocztową,
  • Dla każdego odrębnego maila system automatycznie generuje nową sprawę i sczytuje (za pomocą silników OCR) zawartość poszczególnych dokumentów,
  • Automatyczne reguły biznesowe umożliwiają przesłanie zweryfikowanych dokumentów do wewnętrznego zespołu księgowości lub, w przypadku braku niezbędnych informacji, odesłanie maila do jego nadawcy z prośbą o komentarz.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Budowanie relacji biznesowych z dostawcami

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Firma produkcyjna z branży FMCG postawiła sobie za cel skuteczne zarządzanie i gospodarowanie wypracowanymi przychodami. 

  Spółka nie boryka się z problemami płynnościowymi ani rentownością biznesu, jednakże ze względu na zerowe oprocentowanie depozytów w obsługujących ich banku, wygenerowane nadwyżki finansowe nie pracują efektywnie. Podmiot finansujący, w oparciu o dobrą ocenę kondycję spółki, jest jedynie w stanie zaoferować niższe koszty obsługi istniejących zobowiązań. 

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • nowy kanał generowania przychodów dla organizacji, 
  • zmniejszenie udziału finansowania zewnętrznego, wykorzystanie własnych nadwyżek finansowych,
  • zacieśnienie współpracy i relacji z dostawcami, wsparcie ich procesów zarządzania płynnością i ograniczenie formalności dokumentowych.

  Wpływ na organizację

  12%

  p.a. dodatkowego zysku dzięki mechanizmowi przyspieszonych płatności

  Wpływ na organizację

  30 min

  pracy operacyjnej poświęconej tygodniowo na obsługę systemu

  Zakres wdrożenia technologii

  Wdrożona technologia wspiera klienta w regularnym generowaniu dodatkowych przychodów dzięki modelowi przyspieszonej płatności faktur do dostawców i uzyskanemu rabacie na każdej pojedynczej fakturze: 

  • w zakresie importu danych/informacji o dostawcach i poszczególnych fakturach narzędzie zostało zintegrowane z obecnym system ERP klienta,
  • wprowadzono nowe reguły księgowe celem automatyzacji wymiany plików,
  • przeprowadzono warsztaty dla działu księgowości z obsługi systemu i procesu dodawania dostawców na platformę. 

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Giełda wierzytelności

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wyzwaniem dla firmy był brak terminowych płatności za wystawiane dokumenty sprzedaży. Utrudniony kontakt z Dłużnikami wprowadzał organizację w coraz większą spiralę zadłużenia i zachwiania płynności finansowej. Proces windykacji polubownej nie przynosił oczekiwanego efektu, w wyniku czego wzrastały koszty związane z obsługą procesu na etapie windykacji sądowo-egzekucyjnej. 

  Organizacja skupiła się na poszukiwaniu rozwiązania umożliwiającego jej ciągłe dyscyplinowanie Dłużników i bieżący monitoring aktywnych faktur sprzedażowych.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • przyspieszenie cyklu rotacji płatności za faktury sprzedażowe, 
  • wzrost skuteczności procesu windykacji polubownej, 
  • oszczędność na kosztach obsługi procesu windykacji sądowo-egzekucyjnej.

  Wpływ na organizację

  35%

  wzrost efektywności procesu realizacji płatności przez Kontrahentów

  Wpływ na organizację

  39%

  oszczędność operacyjna na działaniach prowadzonych na etapie windykacji twardej

  Zakres wdrożenia technologii

  Firma zdecydowała się rozwiązanie stanowiące giełdę wierzytelności jako uzupełnienie etapu windykacji polubownej celem sprzedaży długu. Platforma umożliwiła organizacji:

  • upublicznienie przeterminowanych faktur sprzedażowych, celem ich sprzedaży, zgodnie z przepisami RODO,
  • wykup i cesje wierzytelności na rzecz podmiotu trzeciego,
  • optymalizację istniejących procesów windykacji polubownej poprzez automatyzację procesu monitoringu płatności.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Optymalizacja procesu zarządzania wierzytelnościami

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wyzwaniem dla firmy było rozwiązanie problemu efektywnego planowania przepływów pieniężnych z uwagi brak rozwiązania technologicznego wspierającego procesy analityczne i finansowe. Wykorzystanie przejściowych rozwiązań, wraz z dynamicznym rozwojem działalności, coraz bardziej pogłębiało możliwości bieżącego monitoringu należności i zarządzania wierzytelnościami po wystawieniu faktur.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • optymalizacja procesu monitoringu i zarządzania płatnościami dzięki wdrożonej automatyzacji,
  • oszczędność kosztów operacyjnych i osobowych,
  • wprowadzenie standardów i ścieżek postępowania dla przeterminowanych należności.

  Wpływ na organizację

  40%

  oszczędność kosztów operacyjnych dzięki automatyzacji procesu

  Wpływ na organizację

  37%

  większa skuteczność procesu odzyskiwania należności

  Zakres wdrożenia technologii

  Wdrożoną zautomatyzowaną platformę do zarządzania fakturami i dokonano integracji z systemem księgowym organizacji, dzięki czemu możliwe było wykorzystanie w pełni większości funkcjonalności narzędzia:

  • przyspieszono proces wewnętrznego przepływu informacji o wystawianych i nieopłaconych fakturach,
  • wdrożono moduł stałego i bieżącego monitoringu płatności i terminowości faktur,
  • zautomatyzowano proces generowania wezwań do zapłaty,
  • zintegrowano się publicznymi systemami wywiadowni gospodarczych,
  • zautomatyzowano proces wpisu Dłużnika do systemu BIG InfoMonitor i upubliczniania danych na giełdzie wierzytelności celem ich sprzedaży.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Cashpooling w grupie kapitałowej

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Międzynarodowa grupa farmaceutyczna stanęła przed wyzwaniem operacyjnym związanym z efektywnym zarządzaniem środkami pieniężnymi zgormadzonymi na rachunkach bankowych spółek zależnych. Kluczowa stała się wiedza o stanie samych środków z uwagi na bieżącą potrzebę ich wydatkowania przez poszczególne spółki. 

  Osoba odpowiedzialna za ten proces kilka razy dziennie manualnie weryfikowała poziomy zgromadzonej gotówki, gdyż tylko ona była do tego uprawniona. Dane z rachunków były manualnie kopiowane do pliku Excel przez co proces podatny był na błędy i opóźnienia. 

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • ograniczenie liczby wykonywanych manualnie czynności,
  • oddelegowanie osoby odpowiedzialnej za proces do innych aktywności, 
  • przyspieszenie procesu pozyskiwania i przepływu informacji wewnątrz organizacji.  

  Wpływ na organizację

  240h

  rocznej oszczędności czasu pracy osoby odpowiedzialnej za proces

  Wpływ na organizację

  100%

  eliminacja błędów i opóźnień w procesie przetwarzania danych

  Zakres wdrożenia technologii

  Zaimplementowano robota opartego na platformie UiPath. Został on zaprojektowany jako robot nadzorowany, który wymagał od pracownika jego ręcznego uruchomienia i logowania do systemów bankowych. Podejmując taką decyzję, wzięto pod uwagę następujące kryteria:  

  • bezpieczeństwo i ograniczenia wynikające z używania tokenów fizycznych, 
  • potrzebę szybkiego skanowania systemów bankowych, przechodzenie między interfejsami oddziałów i kopiowanie danych bezpośrednio do pliku Excel,
  • przechowywanie finalnego dokumentu w lokalizacji sieciowej spółki.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Automatyczne księgowanie faktur

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wyzwaniem Klienta, dużego zakładu produkcyjnego, stała się optymalizacja manualnego i czasochłonnego procesu księgowania kilkudziesięciu tysięcy faktur w skali 1-ego miesiąca. 

  Wieloosobowy zespół administracyjny borykał się z częstą rotacją pracowników odpowiedzialnych za wewnętrzne czynności procesowania dokumentów i ich finalnego księgowania. Monotonność i powtarzalność działań powodowała że dane wprowadzane do systemu organizacji obarczane były wysokim ryzykiem błędu. 

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • uwolnienie pracowników od wszelkich czynności księgowych wpisujących się w standardowe działania, 
  • alokacja wygospodarowanego czasu pracy Działu Księgowości na czynności krytyczne, wymagające osobistego zaangażowania się tych osób, 
  • eliminacja błędów ludzkich w procesach księgowych.

  Wpływ na organizację

  3x

  wzrost efektywności procesu przetwarzania i obsługi faktur

  Wpływ na organizację

  80%

  spadek liczby opóźnionych księgowań

  Zakres wdrożenia technologii

  Proces specyficznego księgowania faktur został zautomatyzowany przez robota, który pobiera dane z wewnętrznego elektronicznego systemu obiegu dokumentów i zasila nimi moduł finansowy systemu klasy ERP. Działania robota skupiają się m.in. na następujących czynnościach: 

  • weryfikacji numerów zamówień, numerów kont bankowych i stawek podatkowych,
  • weryfikacji stawek podatku VAT i dat księgowania z punktu widzenia przepisów prawa handlowego.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Wykrywanie oszustw i zaniedbań

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Międzynarodowa firma farmaceutyczna była narażona na ryzyko związane z tysiącami transakcji transgranicznych. Wraz z nieoptymalnym procesem przygotowania transakcji, skutkowało to ekspozycją spółki na ryzyko finansowe związane z oszustwami lub zaniedbaniami.

  Główne ryzyko spowodowane było ewentualną modyfikacją listy transakcji tuż przed autoryzacją, np. zmianą waluty, wynikającą z błędu lub próby oszustwa. 

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • ograniczenie ekspozycji klienta na ryzyko finansowe, 
  • automatyczna weryfikacja najbardziej ryzykownych rekordów celem ich dalszej manualnej weryfikacji, 
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa transakcji poprzez zdefiniowanie rekordów ryzykownych lub kwalifikujących się do dalszej weryfikacji.

  Wpływ na organizację

  3700

  transakcji weryfikowanych tygodniowo

  Wpływ na organizację

  72%

  transakcji precyzyjnie zdefiniowanych jako ryzykowne

  Zakres wdrożenia technologii

   

   

  Zaprogramowano, dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, szereg modeli decyzyjnych opartych na sztucznej inteligencji:

  • identyfikacje skupień transakcji o cechach noszących znamiona oszustwa, 
  • oznaczanie rekordów wskazanych jako ryzykowne do ich manualnego przeglądu przez wykwalifikowanych specjalistów, 
  • zasilanie modelu regresji wszystkimi niezbędnymi wartościami transakcji celem przeprowadzania dokładniejszego scoringu kontrahenta/dostawcy. 

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Zarządzanie pozycją walutową

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Klient reprezentujący branżę handlową mocno odczuwał wpływ zmian kursów walut na osiągane marże. Świadomość nisko marżowego biznesu i potrzeby przetwarzania rocznie tysięcy faktur zakupowych oraz sprzedażowych w różnych walutach powodowała że spółka intuicyjnie stosowała zabezpieczenia terminowe na których finalnie traciła pieniądze.

  Poczucie istniejącego problemu potęgowało się ponieważ obszar który powinien być potencjalnym obszarem dodatkowych zysków nie był profesjonalnie zarządzany, a możliwość nie były w pełni wykorzystywane.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • ograniczenie strat finansowych w przypadkach silnych wahań kursów walut,
  • możliwość zwiększenia poziomu zysków poprzez wykorzystania potencjału zmieniających się kursów walut 
  • automatyzacja procesu dzięki zastosowaniu odpowiedniego i właściwemu zarządzaniu jednym z kluczowych ryzyk w organizacji. 

  Wpływ na organizację

  100%

  identyfikacja transakcji o znamionach wysokiego ryzyka walutowego

  Wpływ na organizację

  60 min

  pracy operacyjnej tygodniowo z obsługą rozwiązania

  Zakres wdrożenia technologii

  Współpracę z klientem rozpoczęto od analizy źródeł danych mających wpływ na jego pozycję walutową. W zaimplementowanym rozwiązaniu zgromadzono wszystkie istotne dane oraz opracowano przebieg docelowych procesów. Ponadto, w procesie wdrożenia wzięto pod uwagę następujące potrzeby spółki:

  • możliwość zobrazowania skali ryzyka zmiany kursu waluty i jego wpływu na marżę, 
  • integracje z istniejącym systemem klasy ERP klienta oraz możliwość dwukierunkowej wymiany informacji pomiędzy systemami.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Księgowanie umów leasingu zgodnie z IFRS16

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Klient został zobligowany do wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) obowiązujących w większości spółek, które używają aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu. 

  Wiele z nich, w procesie księgowania leasingu, wykorzystuje popularne arkusze kalkulacyjne, które w swej funkcjonalności są bardzo ograniczone, nieefektywne, czasochłonne i podatne na ludzkie błędy. Organizacje coraz częściej poszukują skutecznego, kompleksowego narzędzia automatyzującego rozliczanie umów leasingu zgodnie z wytycznymi MSSF 16.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • zgodność rozwiązania z regulacjami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 
  • usprawnienie i przyśpieszenie procesu księgowania umów leasingu, redukcja liczby popełnianych przez pracowników błędów manualnych,
  • możliwości prowadzenia dodatkowych analizy oraz zyskanie dostępu do funkcji raportowania.

  Wpływ na organizację

  100%

  wyeliminowanie papieru i plików XLS w procesach księgowania

  Wpływ na organizację

  70 mln

  wzrost aktualizacji wyceny aktywów (w oparciu o doświadczenia jednego z klientów)

  Zakres wdrożenia technologii

  Zaimplementowano kompleksowy system, który spełnia następujące oczekiwania klienta:

  • wspiera organizację w zarządzaniu procesami przepływu pracy związanymi z księgowaniem umów leasingu, począwszy od wygenerowania umowy aż do jej wygaśnięcia, 
  • obejmuje zasady obliczania aktywów z tytułu prawa do użytkowania (ROU) i zobowiązań z tytułu leasingu, w tym przyszłych płatności, odsetek i amortyzacji,
  • pozwala na elastyczne modelowanie scenariuszy i szybkie raportowanie,
  • zapewnia integrację z systemem klasy ERP oraz procesem zamykania, konsolidacji, raportowania, a także wspomaga proces budżetowania i analizy odchyleń,
  • przedstawia automatyczną analizę wpływu MSSF 16 na sprawozdanie finansowe klienta.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Konkurencyjne finansowanie dla małych dostawców

  Kontekst

  Klient reprezentujący branżę turystyczną drastycznie odczuł skutki ogólnoświatowej pandemii wirusa COVID 19. Wysokie ryzyko działalności oraz niestabilność całego sektora spowodowała zaostrzenie warunków finansowania przez banki poprzez zwiększenie oprocentowania kredytów/pożyczek. 

  Problem dotknął również jego dostawców borykających się z nieustannymi problemami płynnościowymi ze względu na brak dostępu do konkurencyjnego cenowo finansowania.

  Korzyść

  • zacieśnienie relacji biznesowych klienta z dostawcami, udostępnienie konkurencyjnego i elastycznego finansowania mającego przełożenie na ich płynność finansową,
  • efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym przez klienta, możliwość generowania 2% oszczędności z każdej rozliczonej z dostawcą faktury,
  • stworzenie nowego kanału przyspieszonych rozliczeń.

  Wpływ na organizację

  24%

  oszczędności p.a. w rozliczeniach z dostawcami

  Wpływ na organizację

  30 min

  pracy administracyjnej tygodniowo działu księgowości z rozwiązaniem

  Zakres wdrożenia

  Współpracę z klientem rozpoczęto od pilotażu rozwiązania na wybranej grupie dostawców polskich i zagranicznych.

  Narzędzie zostało zintegrowane z istniejącym systemem ERP klienta. Dla dostawców udostępniono moduł wyboru dogodnego terminu płatności zobowiązania przez klienta oraz możliwość zapoznania się z kosztami przyspieszonego finansowania.

  Wymiana informacji pomiędzy systemami prowadzona była za pomocą API.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Zarządzanie biurem w aplikacji

Sekcja rozwiązań technologicznych dedykowana osobom poszukującym możliwości optymalizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi.

 • Obieg dokumentów pracowniczych

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wyzwanie organizacji stanowiło odejście od przetwarzania i przechowywania papierowej wersji dokumentacji pracowniczej na rzecz elektronicznych teczek, w myśl przepisów rozporządzenia.

  Przy wyborze dostawcy rozwiązania technologicznego kierowano się kryteriami łatwości dostępu do niezbędnych informacji o pracowniku z perspektywy trzech osób:

  • zespołu HR,
  • przełożonego,
  • samego pracownika.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • uporządkowanie dokumentów pracowniczych w ramach jednego systemu, kompleksowość rozwiązania, 
  • zgodność przechowywanej dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do dokumentów w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnie wybranym urządzeniu.

  Wpływ na organizację

  100%

  oszczędność papieru i kosztów jego przechowywania w fizycznym archiwum

  Wpływ na organizację

  3300

  zaoszczędzonych miesięcznie godzin na powtarzalnych czynnościach administracyjnych

  Zakres wdrożenia technologii

  Opracowano platformę do zarządzania elektronicznymi teczkami pracowniczymi oraz wdrożono m.in. następujące moduły:

  • obsługi dokumentów kadrowych, z wykorzystaniem automatycznego tworzenia spraw za pomocą systemu skanowania dokumentów. Bezpośrednio po zeskanowaniu trafiają one do weryfikacji i dalszego procesowania, aby na końcu zostać włączonym do teczki elektronicznej,
  • sprawdzania kompletności teczki pracowniczej w czasie procesu onboardingu,
  • przenoszenia teczek byłych pracowników do wirtualnego archiwum, 
  • obsługi kar pracowniczych.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Optymalizacja grafików pracowniczych

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Spółka zarządza siecią detalicznych sklepów stacjonarnych zlokalizowanych na terenie całego kraju. 

  Rozbudowa sieci sprzedaży o kolejne nowe sklepy spowodowała nasilenie problemu związanego z właściwym zarządzaniem czasem i harmonogramami pracy setek pracowników. Dopasowanie godzin pracy personelu do natężenia ruchu w sklepie wiązało się z optymalizacją wewnętrznych procesów oraz zachowaniem zgodności z przepisami Kodeksu Pracy.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • redukcja nadwyżek roboczogodzin w czasie niskiej sprzedaży oraz niedoborów w okresach wzmożonej sprzedaży, 
  • sprawniejsze naliczenie wynagrodzeń dzięki automatyzacji procesu rozliczenia czasu pracy i integracji z istniejącym systemem płacowym, 
  • usprawnienie komunikacji wewnątrz organizacji.

  Wpływ na organizację

  100%

  zgodność grafików pracy z przepisami Kodeksu Pracy

  Wpływ na organizację

  80%

  szybszy proces tworzenia nowych harmonogramów pracy

  Zakres wdrożenia technologii

  Zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta przyczyniło się do implementacji systemu zawierającego następujące funkcjonalności: 

  • automatyzacji procesów planowania i optymalizacji czasu pracy, 
  • modułami do tworzenia planów urlopowych i innych procesów związanych z czasem pracy, 
  • modułami do zarządzania procesami miękkimi m.in. badaniem satysfakcji, okresowymi ocenami pracy oraz modułami szkoleniowymi, 
  • elektronicznymi obiegami dokumentów w procesach zatrudnienia pracownika i związanymi z czasem pracy.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Optymalizacja procesu podróży służbowych

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wyzwanie klienta stanowiło właściwe zarządzanie politykami podróży i organizacja efektywnych kosztowo wyjazdów służbowych. Brak odpowiedniego narzędzia technologicznego powodował że o kształcie i formie każdego pojedynczego wyjazdu decydowali sami pracownicy. Nie stosowano się do wewnętrznych zasad ustalania i rozliczania podróży oraz brakowało skutecznego narzędzia do ich analizy i kontroli. 

  W poszukiwanym rozwiązaniu zwracano uwagę na automatyzację procesu i zdefiniowanie odpowiedzialności, przy jednoczesnym skróceniu cykli rezerwacji, redukcji kosztów wyjazdów służbowych i efektywniejszej kontroli wykorzystania budżetu organizacji.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • udostępnienie podróżnym narzędzia w formule „self booking tool” przy jednoczesnej kontroli zgodności z wewnętrzną polityką podróży,
  • oszczędność operacyjna w procesie zarządzania każdą podróżą służbową w wymiarze 2 godz 40 min.,
  • minimalizacja liczby ludzkich pomyłek i nadużyć, ograniczenie zaangażowania prywatnych kart płatniczych czy gotówki.

  Wpływ na organizację

  90%

  oszczędność czasu na wyszukiwanie/rezerwacje/akceptacje podróży

  Wpływ na organizację

  30%

  redukcja kosztów pojedynczego wyjazdu służbowego

  Zakres wdrożenia technologii

  Zaimplementowano platformę adresującą wszystkie potrzeby klienta: 

  • zintegrowano automatyczną kontrolę zgodności z limitami określonymi w polityce podróży, 
  • wdrożono proces fakturowania zbiorczego, w ustalonych cyklach, za wszystkie elementy składowe zarezerwowanych w danym okresie podróży,  
  • zwiększono bezpieczeństwo podróżnych poprzez wprowadzenie ich lokalizacji w trasie oraz aktualizowanej mapy z obecną sytuacją COVID w krajach świata. 

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Modyfikacja modelu kompetencyjnego

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Organizacja mierzyła się z wyzwaniem wdrożenia kompletnie nowego modelu kompetencyjnego. Problemem stało się odejście od utartych i wypracowanych struktur oraz modeli obsługi w back-office, zaś kluczem było sprawne poprowadzenie procesów implementacyjnych i zmiana zachowań wśród pracowników, w oparciu o zaktualizowane założenia dla raportowania, obsługi klienta, komunikacji pionowej/poziomej czy dzielenia się feedbackiem.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • wdrożenie zmiany w organizacji w przeciągu trzech miesięcy od startu projektu,
  • przełożenie kompetencji na realne zachowania w środowisku pracy,
  • minimalizacja niezadowolenia wśród pracowników wynikającego z obawy przed zmianą.

  Wpływ na organizację

  95%

  aktywność pracowników w trakcie trwania programu

  Wpływ na organizację

  3

  miesięczny okres dla wdrożenia kompletnie nowego modelu kompetencyjnego

  Zakres wdrożenia technologii

  Wdrożenie docelowego modelu oparto na trzech filarach:

  • filar I - scenariusz wdrażania zachowań wynikających z modelu kompetencyjnego. Komunikacja i wzmacnianie zachowań oparto o mechanizmy psychologii społecznej i behawioralnej,
  • filar II - moduł kompetencyjny pokazujący pracownikom zadania na dany dzień oraz prowadzący pracownika za rękę w ich realizacji (micro-learning, quizy, ankiety, tutoriale),
  • filar III - moduł nagrodowy pozwalający doceniać zachowania pracownika punktami, odznakami i dyplomami (grywalizacja) oraz wirtualną walutę (wymiana na rzeczywiste nagrody i gotówkę).

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Wewnętrzna gamifikacja

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Rocznie klient organizował ponad 20 wewnętrznych multikonkursów dla swoich agentów. Każde kolejne działanie rodziło problemy natury organizacyjnej: każdorazowego przygotowanie nowego regulaminu, organizacji wewnętrznej dystrybucji nagród czy przygotowanie i komunikacja rankingów. Finalnie do końca konkursu liczba zaangażowanych pracowników spadała poniżej 10%.

  Z uwagi na malejące wskaźniki zaangażowania oraz spadek produktywności pracowników, organizacja szukała jednolitej platformy konkursowo-grywalizacyjnej zintegrowanej z istniejącymi systemami firmy.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • zaangażowanie wszystkich pracowników organizacji,
  • uspójnienie procesu pozyskiwania zgód na uczestnictwo, zbierania danych i rozliczania nagród,
  • korzyści podatkowe dla pracowników w oparciu o podatek PIT-8AR (10%).

  Wpływ na organizację

  600%

  wzrost budżetów konkursowych w przeciągu kolejnych pięciu lat

  Wpływ na organizację

  90%

  aktywność agentów w trakcie trwania konkursu w całym wieloletnim programie

  Zakres wdrożenia technologii

  Wdrożenie docelowego systemu oparto na dwóch modułach:

  • motywacyjnym - agent realizuje spersonalizowane zadania konkursowe w trybie dziennym, zaś system w oparciu o doświadczenia innych osób podpowiada mu sposób ich realizacji. Pracownicy mogą na bieżąco dzielić się dobrymi praktykami z wykorzystaniem narzędzi społecznościowych,
  • nagrodowym – agent za realizowane zadania otrzymuje nagrody, zaś system umożliwia mu ich podatkowe rozliczanie i śledzenie wysyłki. Nagrody są dostarczane w formie fizycznej, bądź jako doładowania kart przedpłaconych.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Docenianie i nagradzanie pracowników

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wyzwaniem klienta był brak programu stałego doceniania i kultury udzielania feedbacku wśród pracowników. Praca w rozproszonych zespołach projektowych utrudniała regularne spotkania. 

  Przeprowadzona wśród pracowników ankieta badania zaangażowania i satysfakcji wykazała rosnące poczucie niedocenienia pomimo rynkowych stawek wynagrodzeń i szerokiej siatki benefitów. Jako główny powód, ankietowani wskazywali brak odpowiedniego narzędzia i ograniczenia empowermentu. 

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • usprawnienie procesu doceniania i przekazywania feedbacku w zespołach pracowniczych,  
  • raportowanie online zaangażowania pracowników i menedżerów w dedykowanej aplikacji, 
  • rozliczanie pracowników „system-to-system”, bez koniczności udziału pracownika HR.

  Wpływ na organizację

  6500

  przyznanych nagród przez managerów na rzecz swoich podwładnych

  Wzrost wskaźnika Puls Check w wewnętrznym badaniu satysfakcji pracowników

  Zakres wdrożenia technologii

  Wdrożono system wyposażony w następujące funkcjonalności:

  • budżety nagrodowe zarządzane przez menedżerów, służące bieżącemu nagradzaniu pracowników, bez konieczności akceptacji przełożonych, 
  • dowolność wykorzystania przez pracownika pieniędzy z nagród w ramach platformy marketplace, 
  • integracja z systemem kadrowo-płacowym, wsparcie w rozliczaniach nagród finansowych.

  Ponadto, udostępniona została aplikacja mobilna służąca bieżącemu docenianiu i nagradzaniu pracowników w relacji pracownik-pracownik oraz menadżer-pracownik. 

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Digitalizacja procesu obsługi funduszu socjalnego

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wyzwanie klienta stanowił wysoki koszt obsługi pracowników w zakresie zarządzania zakładowym funduszem socjalnym i zarządzania procesem przepływu dokumentów wewnętrznych. Jak wykazało wewnętrzne badanie wśród pracowników, świadomość możliwości otrzymania wsparcia z dedykowanego funduszu socjalnego była niska. 

  Dodatkowo, utrzymanie stałego kontaktu z pracownikami utrudniało duże rozproszenie sieci oraz sama liczba zatrudnionych osób. 

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • usprawnienie procesu kontaktu pracodawcy z pracownikami: ponad 70% osób korzysta z aplikacji,
  • digitalizacja procesów, skrócenie i poprawa jakości obsługi klienta wewnętrznego, 
  • szybki, transparentny i łatwy dostęp do funduszu socjalnego i benefitów dla wszystkich pracowników.

  Wpływ na organizację

  1,2 mln

  zł oszczędności operacyjnej w 1 roku od uruchomienia finalnego systemu

  Wpływ na organizację

  4x

  przyspieszenie procesów obsługi klienta wewnętrznego

  Zakres wdrożenia technologii

  Wdrożono system wyposażony w następujące funkcjonalności:

  • marketplace benefitów: uniwersalna platforma dla wszystkich bonusów pracowniczych,
  • system do zarządzania elektronicznymi dokumentami (workflow, moduły dla komisji socjalnych) i procesami jako podstawowy kanał kontaktu pracownika z firmą, 
  • baza elektronicznych dokumentów pracowniczych: PIT, RMUA, wnioski, zgody (np. potrącenia), 
  • integracja z systemem kadrowo-płacowym: dane aktualizowane w trybie rzeczywistym, 
  • integracja z systemem do zarządzania prywatną opieką medyczną i ubezpieczeniem. 

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • System kadrowo-księgowy

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wyzwaniem Klienta był brak systemu kadrowo-księgowego zdolnego obsłużyć 15 000 pracowników. W docelowym systemie zwracano uwagę na zachowanie prostoty w komunikacji między działami, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie efektywności pracy i zaangażowania ludzi. 

  System miał integrować i digitalizować różne źródła informacji oraz ułatwiać podejmowanie decyzji biznesowych. Klientowi zależało na profesjonalnym rozwiązaniu pozwalającym na sprawne przeniesienie istniejących procesów i ich łatwą obsługę. 

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • rozwiązanie „szyte na miarę” pod potrzeby klienta, uwzględniające specyfikę organizacji oraz niestandardowy przebieg procesów wewnętrznych,
  • oszczędność czasu i wzrost produktywności pracowników, minimalizacja ludzkich pomyłek i nadużyć, 
  • eliminacji papieru, sprawna obsługa przepływu dokumentów i faktur, redukcja kosztów administracyjnych. 

  Wpływ na organizację

  90%

  redukcja czasu w procesach operacyjnych

  Wpływ na organizację

  83%

  oszczędność kosztów działań operacyjnych

  Zakres wdrożenia technologii

  Opracowano platformę składającą się z 6 zintegrowanych aplikacji biznesowych zapewniających m.in.:​

  • automatyzację procesu obsługi urlopów, zarządzania obecnością pracownika, rozliczaniami delegacji i wydatków pracowniczych oraz wydawaniem bonów pieniężnych,
  • system do rezerwacji pojazdu służbowego,
  • integrację aplikacji z agencją obsługującą podróże i stroną Booking.com zgodnie z polityką wydatków organizacji.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Spersonalizowany program wellbeingowy

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Klient zmagał się z konicznością zapewnienia pracownikom oferty benefitowej dopasowanej do ich aktualnych potrzeb. W obliczu zmiany modelu pracy, za cel postawił sobie budowę kultury zdrowia poprzez wdrożenie nowoczesnego i dostępnego na rynku rozwiązania wellbeingowego.

  Szybko zauważył, że zaproponowane przez niego webinaria o zdrowym żywieniu, aktywności fizycznej oraz konsultaje ze specjalistami, po kilku pierwszych miesiącach straciły na popularności. Kluczowe stało się znalezienie produktu wysoce spersonalizowanego i dopasowanego do różnych potrzeb wszystkich pracowników.  

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • realny wpływ na wskaźniki zdrowia pracowników m.in. spadek złego cholesterolu u ponad 40% uczestników, 
  • ograniczenie liczby zwolnień lekarskich oraz absencji pracowniczych,
  • polepszenie wizerunku pracodawcy, wpisanie się organizacji w koncepcje CSR. 

  Wpływ na organizację

  85%

  pracowników zmieniło nawyki żywieniowe

  Wpływ na organizację

  99%

  pracowników organizacji zaangażowanych w uczestnictwo w programie

  Zakres wdrożenia technologii

  Wdrożono spersonalizowany program „DNA Twojej Firmy”:

  • do miejsc wskazanych przez pracowników dostarczono kolektory śliny celem wykonania testów DNA z zakresu diety, sportu, metabolizmu czy obecności witamin w organizmie (ponad 70 analiz), 
  • poprzez mobilną aplikacje, w oparciu o predyspozycje genetyczne, dostarczono pracownikom indywidualne zalecenia w doborze diety, ćwiczeń, mental wellbeingu i suplementacji,
  • udostępniono możliwość zdalnych konsultacji ze specjalistami z zakresu dietetyki i genetyki oraz wprowadzono elementy grywalizacji w postaci wyzwań indywidualnych i grupowych.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Zdrowie psychiczne i wellbeing pracowników

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wyzwaniem klienta, jednej z największych firm doradczych, było zapewnienie wsparcia psychologicznego swoim pracownikom. Obawa przed zakażeniem, izolacja oraz trudności w łączeniu pracy zdalnej z życiem rodzinnym spowodowały, że wielu z nich odczuwało potrzebę skorzystania z usług psychoterapeutycznych. 

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • Dla pracowników: poprawa samopoczucia, jakości życia, wzrostu zaangażowania oraz poczucia, że organizacja rozumie ich potrzeby.
  • Dla firmy: rozwiązanie dopasowane do potrzeb pracowników w ramach rozbudowy programu wellbeingu. Pozytywny wpływ na wzrost efektywności pracowników, zmniejszenia absencji oraz rotacji.

  Wpływ na organizację

  51%

  niższy wskaźnik absencji w firmach, w których pracownicy korzystają z usług psychologa

  Wpływ na organizację

  71%

  korzystających pracowników deklaruje zdobycie praktycznej wiedzy o radzeniu sobie ze stresem w pracy

  Zakres wdrożenia technologii

  Zaimplementowano platformę zdrowia psychicznego i wellbeingu, w ramach której pracownicy:

  • mogą samodzielnie umówić wizytę (telefoniczną, online lub stacjonarną) do wykwalifikowanych specjalistów,
  • skorzystać z usługi doboru konkretnego specjalisty do zdefiniowanego problemu i wyzwania z którym się mierzy,
  • otrzymują indywidualny dostęp do szeregu materiałów psychoedukacyjnych i holistycznego wsparcia dla całej organizacji.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

Sekcja rozwiązań technologicznych dedykowana osobom poszukującym możliwości optymalizacji procesów sprzedaży.

 • Współpraca z rozproszonymi sieciami sprzedaży

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wyzwaniem klienta było nawiązanie trwałej współpracy z małymi sieciami aptecznymi oraz rodzinnymi w regionach i miastach słabo spenetrowanych przez duże sieci apteczne. Za koniecznością budowania relacji ze wskazanymi podmiotami stawała potrzeba szybkiego wprowadzania do sieci aptek nowego suplementu producenta, który pochodził z kategorii całkowicie zdominowanej przez konkurencję.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • sterowanie sprzedażą na poziomie pojedynczego farmaceuty,
  • minimalizacja kosztownych wizyt przedstawiciela handlowego,
  • bieżąca informacja zwrotna od farmaceutów.

  Wpływ na organizację

  94%

  wzrost sprzedaży produktu względem propozycji konkurencji.

  Wpływ na organizację

  92%

  aktywnie korzystało z rozwiązania w codziennej pracy.

  Zakres wdrożenia technologii

  Wdrożenie docelowego systemu oparto na trzech modułach:

  • motywacyjnym - farmaceuta realizuje zadania i misje w trybie dziennym, zaś system w oparciu o doświadczenia innych osób podpowiada mu sposób ich realizacji,
  • nagrodowy – farmaceuta za realizowane zadania otrzymuje wynagrodzenie w postaci premii/bonusu wypłacanego na kartę przedpłaconą,
  • społecznościowym – wewnętrzna komunikacja farmaceutów umożliwia im dzielenie się najlepszymi praktykami i wiedzą oraz zbieraniem feedbacku.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Zdalna komunikacja z producentem

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Firma farmaceutyczna rozpoczęła projekt zmierzający do poszerzenia tradycyjnego modelu komunikacji z lekarzami o zdalną komunikację wielokanałową.

  Przejście na nowy model współpracy wymagało od dostawcy rozwiązania spełnienia szeregu oczekiwań organizacji:

  • stworzenia bazy do gromadzenia zgód marketingowych na kontakt elektroniczny,
  • wdrożenia najlepszych praktyk związanych z kontaktem, włącznie z wykorzystaniem informacji zgromadzonych w istniejących systemach CRM i CLM klienta,
  • zbudowania systemu motywowania przedstawicieli medycznych.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • zwiększenie liczby kontaktów i interakcji z wykorzystaniem narzędzi zdalnych,
  • zwiększenie liczby zgód na komunikację elektroniczną,
  • poprawa wykorzystania narzędzi CLM.

  Wpływ na organizację

  84%

  przedstawicieli medycznych korzysta z elektronicznego procesu CRM/CLM.

  Wpływ na organizację

  72%

  korzystających osób uznało rozwiązanie za pomocne w codziennej pracy.

  Zakres wdrożenia technologii

  Wdrożenie docelowego systemu oparto na trzech modułach:

  • motywacyjnym - przedstawiciel realizuje spersonalizowane zadania w trybie dziennym, zaś system w oparciu o doświadczenia innych osób podpowiada mu sposób ich realizacji,
  • nagrodowym - przedstawiciel za realizowane zadania otrzymuje wynagrodzenie w postaci premii/bonusu wypłacanego na kartę przedpłaconą,
  • społecznościowym – wewnętrzna komunikacja przedstawicieli umożliwia dzielenie się najlepszymi praktykami i wiedzą oraz zbieraniem feedbacku.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Inteligentny asystent sprzedaży

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wyzwanie klienta stanowiła uciążliwość oraz systematyczność uzupełnienia systemu CRM przez Przedstawicieli Handlowych, jak również aktualność przechowywanych w nim danych. 

  Licznie prowadzone spotkania z klientami biznesowymi w ich siedzibach Spółek oraz duża częstotliwość samych spotkań w ciągu jednego dnia roboczego, powodowała że Przedstawiciele nie byli w stanie na bieżąco aktualizować danych dotyczących relacji i spokojnie planować kolejnych działań. Dokonywane w późniejszym czasie uzupełnienia relacji okazywały się nie kompletne. 

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • odciążenie Przedstawicieli Handlowych od czynności administracyjnych na korzyść działań sprzedażowych, 
  • automatycznie generowane raporty pozwalają Kierownikom Zespołów Sprzedażowych kontrolować i monitorować działania swoich podwładnych w oparciu o aktualne i rzeczywiste informacje, 
  • integracja z systemem CRM pozwala Przedstawicielowi lepiej przygotować się do kolejnego spotkania, zwłaszcza gdy czas pomiędzy kolejnymi spotkaniami jest ograniczony.

  Wpływ na organizację

  24%

  wzrost efektywności sprzedaży w terenie

  Wpływ na organizację

  13h

  średnio, zaoszczędzonego czasu miesięcznie dla każdego Przedstawiciela Handlowego

  Zakres wdrożenia technologii

  W telefonach służbowych pracowników wdrożono inteligentnego asystenta sprzedaży, zintegrowanego z istniejącym w firmie system CRM, który wspomaga działania Przedstawicieli i automatyzuje manualne czynności:

  • zastosowano rozwiązanie konwersji mowy na tekst, co umożliwiło aktualizacje systemów CRM w trybie rzeczywistym, 
  • zdefiniowano zestaw typowych scenariuszy codziennej pracy, umożliwiając automatyzację rutynowej pracy,
  • przeprowadzono wewnętrzne badania wśród Przedstawicieli celem oceny reakcji na rozwiązanie.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Advanced Product Lifecycle Management System

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wyzwaniem klienta, jednej z większych sieci kawiarni, był brak odpowiedniego narzędzia automatyzującego procesy wprowadzania nowych towarów do oferty produktowej i odpowiedniego zarządzania nimi. 

  Pierwotnie wykorzystywane arkusze kalkulacyjne XLS nie spełniały oczekiwań organizacji. Również złożoność samego procesu powodowała, że nie mógł być on odzwierciedlony w istniejących systemach klasy ERP czy CRM, zaś ogólnodostępne rozwiązania rynkowe okazywały się być bardzo kosztowne i czasochłonne we wdrożeniu.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • rozwiązanie „tailored made” uwzględniające specyfikę organizacji oraz niestandardowy przebieg jej wewnętrznych procesów,
  • oszczędność pracy administracyjno-operacyjnej, wzrost efektywności i produktywności pracowników, 
  • zmniejszenie obciążenia Działu Planowania, automatyzacja wykonywanych manualnie procesów.

  Wpływ na organizację

  50%

  redukcja czasu w procesie wprowadzania nowego produktu do oferty

  Wpływ na organizację

  200h

  oszczędności miesięcznej pracy manualnej za sprawą automatyzacji działań

  Zakres wdrożenia technologii

  Zaimplementowano system klasy Product Lifecycle Management, który uruchomiono w zaledwie 3 tygodnie. System wyposażono m.in. w następujące funkcjonalności:

  • możliwość modyfikacji i akceptacji danych w ramach jednego narzędzia, 
  • warunkowe Workflow: obsługa procesu akceptacyjnego, 
  • automatyczne kalkulacje dla danych finansowych, 
  • system generowania automatycznych alertów i powiadomień do pracowników, 
  • reguły kontrolne weryfikujące poprawność wprowadzania nowych produktów do oferty. 

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • System do generowania ofert

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wyzwaniem Klienta była potrzeba automatyzacji procesów sprzedażowych w związku z dynamicznym wzrostem liczby zapytań ofertowych na jego produkty. Istniejący w organizacji system do generowania ofert stawał się coraz bardziej nieefektywny w wyniku stopniowego wzrostu ilości zapytań, które w kulminacyjnym momencie przekraczały poziom 10 000 operacji miesięcznie. 

  Firma poszukiwała rozwiązania zdolnego odciążyć Dział Sprzedaży i zautomatyzować powtarzalne czynności handlowców. 

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • znaczne ograniczenie nakładu pracy niezbędnego do obsługi zapytań ofertowych,
  • walidacja odpowiedzi na zapytania ofertowe celem uniknięcia możliwości powielenia tej samej oferty, 
  • weryfikacja zakresu informacji przekazywanych do Działu Sprzedaży drogą mailową wraz z oryginalnym zapytaniem ofertowym.

  Wpływ na organizację

  55%

  automatyzacja niezbędnych nakładów pracy

  Wpływ na organizację

  100%

  ograniczenie liczby błędów ludzkich

  Zakres wdrożenia technologii

  Zaimplementowano robota bazującego na technologii Open Source, który został wyposażony w następujące funkcjonalności: 

  • bieżącą weryfikacje warunków handlowych w oparciu o otrzymane zapytanie ofertowe, 
  • aktualność danych o klientach, przechowywanych w systemach finansowych spółki, 
  • ustalanie indywidualnych warunków handlowych dla wybranych klientów,
  • możliwość udzielania rabatów i oferowania indywidualnego kredytu kupieckiego. 

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Sales & Operations  Planning System

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wyzwaniem Spółki był comiesięczny proces prognozowania operacyjnego sprzedaży (S&OP), angażujący 70 handlowców rozproszonych po całej Polsce w ramach różnych linii produktowych, prowadzony w arkuszach Google. Firma opracowała autorski formularz do ich raportowania, jednakże wciąż zdarzały się błędy ludzkie w jakości danych i przestrzeganiu przez pracowników ustalonego szablonu. 

  Na Dziale Planowania ciążyła odpowiedzialność za weryfikacje prognoz i ich konsolidacje, a następnie przekazanie danych do Key Account Managerów oraz kierowników produkcji. 

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • automatyzacja czynności gromadzenia informacji bezpośrednio od handlowców, 
  • wsparcie pracy planistów poprzez ograniczenie pomyłek i opóźnień w prognozowaniu,
  • zachowanie zgodności procesów ze standardami organizacji; bieżący dostęp do aktualnych danych i możliwość stałego monitoringu realizowanych zadań.

  Wpływ na organizację

  50%

  redukcja czasu w procesie planowania działań

  Wpływ na organizację

  100%

  eliminacja błędów i opóźnień w procesie tworzenia prognoz

  Zakres wdrożenia technologii

  Zaimplementowano system klasy System Sales & Operations Planning System i wyposażono go m.in. w następujące funkcjonalności:

  • efektywne pozyskiwanie danych celem opracowywania planów sprzedażowych i szacowania zapotrzebowania surowców pod produkcje na kolejne miesiące, 
  • zarządzanie procesami transportu: planowania i wyceny transportu; bieżącego monitoringu załadunku towarów; weryfikacji aktualnych harmonogramów,
  • moduł generowania alertów i przypomnień dla pracowników. 

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Sterowanie sprzedażą w sieciach aptecznych

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wyzwaniem klienta była potrzeba wejścia w rynek małych sieci aptek oraz aptek rodzinnych w regionach i miastach słabo spenetrowanych przez duże sieci apteczne oraz konieczność szybkiego wprowadzania do tych sieci nowego suplementu. 

  Produkt pochodził z kategorii całkowicie zdominowanej przez konkurencję. Klient poszukiwał narzędzi łączących w sobie micro-learning oraz system motywacyjny, dzięki którym wprowadzenie suplementu na tak trudny rynek byłoby prostsze.  

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • możliwość sterowania zachowaniem rozproszonej sieci sprzedawców za pomocą nagród, komunikacji społecznej oraz analityki gromadzonych danych,
  • ograniczenie kosztownych wizyt przedstawicieli handlowych producenta suplementu/leku,  
  • efektywny kanał pozyskiwania opinii bezpośrednio od farmaceutów.

  Wpływ na organizację

  94%

  wzrost wskaźnika sprzedaży vs. sprzedaż konkurencyjnego suplementu/leku

  Wpływ na organizację

  92%

  farmaceutów codziennie korzystało z aplikacji

  Zakres wdrożenia technologii

  Wdrożenie docelowego systemu oparto na trzech modułach:

  • motywacyjnym – farmaceuta wykonuje micro zadania i misje w trybie dziennym, zaś aplikacja podpowiada mu sposoby ich realizacji. W inteligentny sposób zbierane są dane dotyczące realizacji i personalizacji zadań w oparciu o dotychczasową wiedzę i doświadczenia farmaceuty,
  • nagrodowym – premie/bonusy dostosowane są do efektów działań jakie zrealizował farmaceuta, jego poziomu wiedzy na temat promowanego suplementu, oraz wyzwań, które przed nim stoją,
  • społecznościowym - wewnętrzna komunikacja pozwala na wymianę najlepszych praktyk, wzajemne uczenie się pracowników czy zbieranie feedbacku. 

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Sterowanie siecią sprzedaży

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wyzwaniem klienta była konieczność szybkiego wprowadzania na rynek nowych produktów oraz do-sprzedaż produktów, tzw. „up-sell”, w ramach istniejącej palety produktowej. Klientowi zależało zarówno na zwiększeniu wskaźnika sprzedaży, jak i podniesieniu jego marżowości. 

  Krytyczna okazała się skala wdrożenia, obejmująca rozbudowaną sieć sprzedaży - łącznie 6,000 osób w dedykowanych punktach oraz contact-centers.  

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • możliwość sterowania zachowaniem rozproszonej sieci sprzedawców za pomocą nagród, komunikacji społecznej oraz analityki gromadzonych danych,
  • wzrost wskaźnika sprzedaży i marżowości na produktach,  
  • skrócenie czasu w implementacji niezbędnych zmian w rozproszonej sieci sprzedaży.

  Wpływ na organizację

  34%

  wzrost wskaźnika sprzedaży w kampaniach cross-sell i up-sell

  Wpływ na organizację

  2x

  przyspieszenie procesów wejścia produktów na rynek

  Zakres wdrożenia technologii

  Wdrożenie docelowego systemu oparto na trzech modułach:

  • motywacyjnym - pracownik realizuje spersonalizowane zadania w trybie dziennym, zaś system nagradza go za realizację poszczególnych celów za pomocą wirtualnej waluty oraz punktów, 
  • nagrodowym - pracownik wymienia wirtualną walutę na gotówkę lub nagrody rzeczowe,
  • społecznościowym - wewnętrzna komunikacja pozwala na wymianę najlepszych praktyk, wzajemne uczenie się pracowników czy zbieranie feedbacku. 

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

Sekcja rozwiązań technologicznych dedykowana osobom poszukującym możliwości optymalizacji procesów wpisujących się w cel zrównoważonego rozwoju organizacji.

 • System zarządzania energią

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Spółka posiada rozproszoną sieć placówek. Spora część z nich znajduje się w centrach miast, w kamienicach ogrzewanych z sieci miejskiej, czy wiekowych budynkach bez termomodernizacji. Energię dostarczają różni dystrybutorzy, różna jest też wielkość placówek, sposób ich ogrzewania, ilość klimatyzowanych pomieszczeń, wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych.

  Organizacja rozważała jak zapewnić pracownikom komfort cieplny i nie narazić danych wrażliwych na możliwość przejęcia poprzez zwiększenie efektywności energetycznej swoich placówek i jednoczesnej minimalizacji straty energii wynikające ze złych nawyków.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • minimalizacja ryzyka czynnika ludzkiego i znaczące zmniejszenia zużycia energii,
  • stworzenie efektywnego harmonogramu termomodernizacji w placówkach,
  • całkowita autonomiczność systemu, który w żaden sposób nie wchodzi w interakcję z systemami wewnętrznymi klienta.

  Wpływ na organizację

  23%

  ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

  Wpływ na organizację

  24 mc

  plan dla realizacji wszystkich działań termomodernizacyjnych.

  Zakres wdrożenia technologii

  Dostarczono aplikację monitorującą zużycie energii i sterującą urządzeniami energochłonnymi. Wdrożono inteligentne, w pełni automatyczne sterowanie ogrzewania/chłodzenia konkretnych placówek, zgodnie z harmonogramem pracy poszczególnych punktów, i dostosowaniem do preferencji pracujących w nich osób. System działa niezależnie od wszelkich systemów teleinformatycznych klienta, przez co nie generuje żadnego ryzyka dla bezpieczeństwa przechowywanych w nich danych.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Instalacje fotowoltaiczne

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Wielooddziałowe przedsiębiorstwo produkcyjne postawiło sobie za cel zmniejszenie oddziaływania wpływu organizacji na środowisko naturalne i klimat. W związku ze stale rosnącymi cenami energii elektrycznej oraz wzrostem świadomości ekologicznej,poszukiwało sposobu na zarządzanie polityką energetyczną oraz obniżeniem kosztów energii i jej zużycia.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • pozyskano i przeanalizowano obiektywne dane na temat różnic w energochłonności dla poszczególnych lokalizacji,
  • zmniejszono ilość konsumowanej energii z sieci krajowej,
  • ujednolicono i zautomatyzowano system raportowania.

  Wpływ na organizację

  321

  tyś. PLN rocznie przychodu z programu DSR.

  Wpływ na organizację

  2 MW

  zielonej energii generowanej poprzez instalacje fotowoltaiczne.

  Zakres wdrożenia technologii

  Wdrożono platformę, stanowiącą element większego systemu zarządzania energią, agregującą dane zużycia energii elektrycznej z 16 zakładów zlokalizowanych na terenie kraju. Dla każdego z zakładów wypracowano propozycje niezbędnych przedsięwzięć mających na celu zminimalizowanie konsumpcji energii elektrycznej. Dobrano optymalną wielkość instalacji fotowoltaicznej, maksymalizując autokonsumpcjęprodukowanej energii i ograniczając pobór energii z sieci krajowej.

  Ponadto, wyselekcjonowano zakłady posiadające potencjał redukcyjny niezbędny do przystąpienia do rządowego programu DSR.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami

 • Zarządzanie energią w budynku biurowym

  Wyzwanie stojące przed organizacją

  Spółka jest właścicielem wielopiętrowego budynku biurowego, który jest podnajmowany dużej ilości najemców instytucjonalnych. Zarówno sam budynek jak i system grzewczy nie jest nowy. 

  Przekraczanie mocy grzewczej, powodowanej przez intensywne ogrzewanie budynku, narażało firmę na ryzyko kar umownych. Tym samym spółka poszukiwała sposobu na zmniejszenie kosztów operacyjnych utrzymania budynku i optymalizacji systemu sterowania ogrzewaniem.

  Kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia technologii

  • zaplanowanie rozłożenia poboru energii elektrycznej na konkretne godziny, 
  • ograniczenie potrzeby utrzymywania wysokiej temperatury poza godzinami pracy poszczególnych najemców, 
  • zdalna kontrola liczników i urządzeń oraz możliwość sterowania systemem z dowolnego miejsca.

  Wpływ na organizację

  23%

  oszczędność energii cieplnej poprzez optymalizacje ilości jej zużycia

  Wpływ na organizację

  25%

  niższe koszty pracy związane z rozliczaniem najemców

  Zakres wdrożenia technologii

  Zainstalowano elementy systemu zarządzania energią: 

  • czujniki temperatury i jakości powietrza, otwarcia drzwi i okien, 
  • inteligentne głowice sterujące, 
  • podliczniki energii elektrycznej i centralki sterujące. 

  Zintegrowano czujniki i urządzenia z aplikacją monitorującą zużycie energii i sterującą urządzeniami energochłonnymi. Zaprogramowano sterowanie ogrzewania konkretnych pomieszczeń, zgodnie z harmonogramem pracy poszczególnych najemców. 

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać dostawcę rozwiązania?

  Skontaktuj się z nami