Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Zespół ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w EY zajmuje się analizami, interpretacjami i zastosowaniem MSSF w praktyce. Należymy do globalnej sieci ekspertów EY ds. MSSF. Nasze zaangażowanie w realizowane przez EY projekty zapewnia merytoryczną dyskusję na najwyższym poziomie oraz spójną interpretację i zastosowanie w praktyce wymogów MSSF.

Wyzwania, z którymi mierzymy się na codzień wymagają zarówno szerokiej wiedzy z zakresu MSSF, jak i gromadzonego latami doświadczenia w zakresie analizowania złożonych wymogów standardów. Z tego względu nasz zespół składa się z ekspertów posiadających ugruntowaną wiedzę z zakresu MSSF, a ich wieloletnie doświadczenie jest gwarantem rozumienia charakteru i złożoności analizowanych zdarzeń oraz transakcji, których prawidłowe ujęcie w sprawozdaniu finansowym często wymaga kompleksowej analizy wymogów wielu standardów.

Eksperci z naszego zespołu są również przedstawicielami EY w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów, Komitecie Standardów Rachunkowości, Europejskiej Grupie Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) oraz Globalnych Grupach Roboczych EY (specjalizujących się w analizie kompleksowych zagadnień z zakresu stosowania zapisów określonych MSSF).

Od wielu lat nasz zespół organizuje także doroczną konferencję: Dlaczego Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to ciągłe wyzwanie? Wydarzenie to jest poświęcone aktualnym i najistotniejszym tematom dotyczącym zastosowania MSSF w praktyce. Podczas konferencji m.in. podsumowujemy zmiany w standardach na przestrzeni ostatniego roku i ich wpływ na Państwa sprawozdawczość, omawiamy praktyczne przykłady zastosowań MSSF, z którymi się zetknęliśmy i odpowiadamy na Państwa pytania.

Lista kontrolna ujawnień dla rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Sprawozdanie finansowe ma na celu dostarczenie informacji na temat sytuacji finansowej, efektywności finansowej i przepływów pieniężnych jednostki. Informacje te są użyteczne dla szerokiego kręgu odbiorców przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 

Dowiedz się więcej

Bezpłatny dostęp do International GAAP® 2024 online!

International GAAP® 2024 to obszerny przewodnik księgowy, przygotowany przez zespół ekspertów EY ds. MSSF, zawierający szczegółowe omówienie wymogów MSSF, a także przykłady zastosowań, interpretacje oraz fragmenty raportów finansowych opublikowanych przez spółki giełdowe z całego świata, a także objaśnienia, które pokazują perspektywę EY.
Już kolejny raz, zgodnie ze zobowiązaniem EY do neutralności węglowej, udostępniamy International GAAP® bezpłatnie online za pośrednictwem platformy EY Atlas Client Edition. 

Dowiedz się więcej

Publikacje MSSF

 

Dowiedz się więcej

IFRS technical resources

IFRS technical resources has all the technical guidance, latest thinking and tools from EY financial reporting professionals.

Dowiedz się więcej (EN)

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.