EY-Małgorzata Matusewicz

Małgorzata Matusewicz

EY Polska, Dział Audytu, Associate Partner

Małgorzata jest Associate Partnerem w Dziale Audytu, w warszawskim biurze EY.

Specjalizacje: Audyt
Biuro Warszawa, PL

Ekspert w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, należy do globalnego zespołu ekspertów EY ds. MSSF. Odpowiada za wsparcie merytoryczne dla zespołów audytowych EY, w tym konsultacje, przeglądy eksperckie sprawozdań finansowych oraz szkolenia. Posiada również wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz zarządzania ryzykiem finansowym, a swoją karierę zawodową rozpoczynała w dziale audytu EY. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, posiada tytuł biegłego rewidenta oraz FCCA.

Kontakt