Agnieszka Gwóźdź

Agnieszka Gwóźdź

EY Polska, Partnerka Assurance, Global Financial Services

Profesjonalna menedżerka, ekspertka w sektorze ubezpieczeniowym oraz w instytucjach finansowych. W EY zajmuje się m.in. wdrażaniem MSSF 17.

Biuro Warszawa, PL

Agnieszka posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług audytowych i doradczych dla instytucji finansowych. Specjalizuje się w polskich i międzynarodowych wymogach rachunkowości finansowej. 

Posiada certyfikaty międzynarodowej organizacji Biegłych Księgowych FCCA oraz uprawnienia audytora wewnętrznego CIA.

Jest członkinią zespołu EY zajmującego się projektami wdrożeniowymi MSSF 17, w tym analizą luki, oceną skutków operacyjnych i finansowych, a także doradztwem księgowym. 

 

Kontakt