Agnieszka Gwóźdź

Agnieszka Gwóźdź

EY Polska, Starszy Menedżer Assurance, Global Financial Services

Profesjonalny menedżer, ekspert w zakresie instytucji finansowych, szczególnie zainteresowana sektorem ubezpieczeń. W EY odpowiedzialna m.in. za projekty związane z wdrożeniem MSSF 17.

Biuro Warszawa, PL

Agnieszka posiada 8-letnie doświadczenie w świadczeniu usług audytowych i doradczych dla instytucji finansowych. Specjalizuje się w polskich i międzynarodowych wymogach rachunkowości finansowej. 

Posiada certyfikaty międzynarodowej organizacji Biegłych Księgowych FCCA oraz uprawnienia audytora wewnętrznego CIA.

Jest członkiem zespołu EY zajmującego się projektami wdrożeniowymi MSSF 17, w tym analizą luki, oceną skutków operacyjnych i finansowych, a także doradztwem księgowym. 

 

Kontakt