Agnieszka Gwóźdź, EY Polska
Kluczem do sukcesu w sektorze instytucji finansowych jest ciekawość, która napędza innowacje i otwiera nowe drzwi do możliwości rozwoju.

Agnieszka Gwóźdź

EY Polska, Assurance, Partnerka

Ekspertka w zakresie instytucji finansowych, szczególnie zainteresowana sektorem ubezpieczeń. W EY odpowiedzialna za usługi audytowe i doradcze dla klientów z branży finansowej.

Partnerka. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w świadczeniu usług audytowych i doradczych dla instytucji finansowych. Specjalizuje się w polskich i międzynarodowych wymogach rachunkowości finansowej. Przeprowadzała badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń, banków, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, firm leasingowych i faktoringowych, a także usługowych. Prowadziła projekty wdrożeniowe, doradcze oraz due dilligence. 

Magister Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikaty międzynarodowej organizacji Biegłych Księgowych FCCA oraz uprawnienia audytora wewnętrznego CIA, a także tytuł biegłego rewidenta. Jest członkiem aspirantem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Jest członkiem zespołu EY zajmującego się projektami wdrożeniowymi MSSF 17, w tym analizą luki, oceną skutków operacyjnych i finansowych, a także doradztwem księgowym.

Jak Agnieszka wciela w życie misję EY: “building a better working world”

"Budowanie lepszego świata w instytucjach finansowych wymaga zaangażowania, stosowania zasad etyki i długoterminowej perspektywy. Takie podejście może przynieść korzyści zarówno instytucjom finansowym, jak i społeczeństwu jako całości. Moją misją w tym procesie jest pomoc klientom w analizie złożonych kwestii księgowych i podniesieniu jakości sprawozdań finansowych. Wierzę, że dbając o dzień dzisiejszy, budujemy lepszy świat jutra."

Kontakt