EY Polska, Dział Audytu, Partner

Michał Snopkowski

EY Polska, Dział Audytu, Partner

Michał jest Partnerem w Dziale Audytu, w warszawskim biurze EY.

Biuro Warszawa, PL

Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe obejmujące audyt oraz doradztwo w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Uczestniczy w badaniach oraz przeglądach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowywanych zgodnie z PSR raz MSSF. Realizuje projekty doradztwa księgowego, m.in. w zakresie implementacji oraz interpretacji PSR, MSSF, US GAAP, przejścia na MSSF, restrukturyzacji i reorganizacji grup kapitałowych, a także projektowania i optymalizacji procesów finansowo-księgowych. Zajmuje się przeglądami sprawozdań finansowych spółek giełdowych pod kątem spełnienia wymogów ujawnieniowych oraz oceny zgodności z MSSF. Prowadzi szkolenia z zakresu PSR, MSSF, a także US GAAP.

Kontakt