EY - Anna Maria
Świadczenie wysokiej jakości usług badania sprawozdań finansowych ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania. Wykonujmy dobrze swoje zadania.

Anna Sirocka

EY Polska, Dział Audytu, Partnerka

Anna Sirocka jest Partnerką w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

W EY kieruje Zespołem ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), który specjalizuje się w interpretacji zarówno MSSF, jak i Polskich Zasad Rachunkowości.

Biegły rewident, Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Członek Komitetu Standardów Rachunkowości powołanego przez Ministra Finansów. Posiada również uprawnienia międzynarodowej organizacji Biegłych Księgowych w Londynie – ACCA (Association of Chartered  Certified  Accountants) oraz uprawnienia audytora wewnętrznego CIA (Certified Internal Auditor). Przez okres ośmiu lat była członkiem Zespołu Ekspertów Technicznych Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Anna jest również członkinią Komitetu Standardów Rachunkowości działającego przy Ministrze Finansów.

Anna posiada ponad 25 lat doświadczenia zawodowego, uczestniczy w badaniach i przeglądach sprawozdań finansowych spółek publicznych lub innych jednostek zainteresowania publicznego, przygotowanych zgodnie z MSSF jako kluczowy biegły lub Partner konsultujący zagadnienia merytoryczne z obszaru MSSF oraz zgodność sprawozdań finansowych z wymogami MSSF. Kierowała i uczestniczyła w licznych projektach wdrażania MSSF dla firm z sektora paliwowo-energetycznego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego oraz bankowego.

Jest autorką i współautorką wielu publikacji (w tym IGAAP 2020) oraz wykładowczynią na licznych seminariach z zakresu MSSF.

Anna ukończyła studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Jak Anna wciela w życie misję EY: “building a better working world” 

Pracując jako Partner, odpowiedzialny za Zespół ds. MSSF, pomagam klientom radzić sobie z wyzwaniami związanymi z interpretacjami złożonych, globalnych standardów rachunkowości, a także reagować na rosnące wymagania rynków publicznych i organów nadzoru nad tymi rynkami. Nieustannie dążę do poprawy jakości sprawozdań finansowych, aby budować zaufanie inwestorów.

Kontakt