EY - Radosław Bogucki
Jesteśmy specjalistami w zakresie projektów transformacyjnych obszaru finansów w zakładach ubezpieczeń, łączącymi kompetencje technologiczne ze znajomością księgowych, aktuarialnych i wypłacalnościowych procesów sprawozdawczych.

Radosław Bogucki

EY Polska, Partner, EY Poland IFRS 17 Leader

Ekspert ubezpieczeniowy z prawie 20-letnim doświadczeniem. Prywatnie rozwija pasje matematyczne, uprawia sporty siłowe i CrossFit.

Doktor nauk matematycznych Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, absolwent UMCS w Lublinie, licencjonowany aktuariusz, członek rzeczywisty Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

W zespole aktuarialnym EY odpowiada za obszar IFRS 17 i finance transformation. Rozwija usługi EY w obszarze przebudowy procesów raportowania finansowego w zakładach ubezpieczeń, zarówno w projektach wdrożenia standardu IFRS 17, jak i w pracach w naturalny sposób wynikających z potrzeb klientów w zakresie automatyzacji, uspójnienia i uporządkowania tych procesów.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w firmach doradztwa aktuarialnego, zajmując się rezerwami i taryfami zakładów majątkowych, Solvency II i zarządzaniem ryzykiem, jak również transakcjami w sektorze ubezpieczeniowym w całej Europie.

Jak Radosław wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Pomagam zakładom ubezpieczeń we wdrażaniu zmian regulacyjnych, takich jak Solvency II, zapewniających wysokie standardy wypłacalności i zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń, a co za tym idzie - zmniejszających ryzyko niewypłacalności zakładu dla osób ubezpieczonych. 

Wspieram zakłady ubezpieczeń w implementacji standardu rachunkowego IFRS 17, zwiększającego przejrzystość i porównywalność sprawozdań finansowych. Jako aktuariusz pracujący w obszarach transformacji finansowej zakładów ubezpieczeń, pomagam zakładom ubezpieczeń w lepszym zorganizowaniu procesów raportowania finansowego, oznaczającym szybsze i bardziej kompleksowe raportowanie finansowe.

Kontakt