Audyt finansowy - badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych jest filarem naszej pracy z klientem i stanowi największą ofertę spośród usług EY. Dostarczamy naszym klientom usługi audytorskie o najwyższej jakości, które budują zaufanie interesariuszy na rynku. 

Powiązane tematy Audyt

Audyt zmienia się pod wpływem otoczenia

Coraz bardziej wymagające regulacje legislacyjne, transformacja cyfrowa, silna konkurencja i konieczność zwiększania zaufania na rynkach kapitałowych to tylko niektóre czynniki, które sprawiają, że wymagania wobec audytorów rosną szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Proces badania sprawozdania finansowego staje się dużo bardziej złożony, a dostępne informacje jakościowe sprawiają, że rola profesjonalnego sceptycyzmu biegłych rewidentów w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw staje się coraz ważniejsza w zmieniającym się otoczeniu biznesowym. 

Potrzebujesz doradztwa w zakresie audytu finansowego? Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem!

Formularz kontaktowy

Jak EY może pomóc

Sprawozdanie finansowe jest istotnym elementem kształtującym wizerunek firmy. Ponadto w przypadku spółek uczestniczących w rynku giełdowym jest ważnym kanałem komunikowania się z aktualnymi i potencjalnymi akcjonariuszami spółki. Podczas procesu IPO sprawozdanie finansowe jest dostępne w prospekcie emisyjnym dla nowych inwestorów i analityków rynkowych i jest decydującym elementem oceny wartości spółki oraz oczekiwanych wyników. 

Na rzecz podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, oprócz badania sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, realizujemy inne usługi związane ze sprawozdawczością, takie jak: wsparcie w procesach przygotowania prospektów emisyjnych i postępowaniach w Komisji Nadzoru Finansowego, usługi w procesach sporządzania dokumentów ofertowych akcji lub papierów dłużnych na inne rynki publiczne (np. Londyn, Nowy Jork), analizy stosowanych zasad rachunkowości i rekomendacje zmian w wyniku aktualizacji przepisów lub wdrożenia MSSF, seminaria i szkolenia z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej.

Budujemy zaufanie rynku poprzez dogłębne zrozumienie badanych przez nas spółek oraz przejrzystość prowadzonych badań sprawozdań finansowych. Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci potrzebują coraz większej pewności i wartości wynikającej z audytu. Do zespołów audytowych angażujemy specjalistów z zakresu doradztwa podatkowego, rachunkowości, doradztwa biznesowego i doradztwa transakcyjnego. Nasz globalny zasięg, autorskie narzędzia i zintegrowana struktura organizacyjna sprawiają, że z usług biegłych rewidentów EY korzystają klienci na całym świecie.

Co nas wyróżnia

Technologia audytu

Nasze podejście do audytu oparte jest o dane oraz technologię, które ułatwiają dokładne zrozumienie procesów biznesowych w organizacji i precyzyjne wsparcie w krytycznej ocenie dowodów z badania, jak również zmniejszają zaangażowanie klienta.  

Nasze doświadczenie

Rozumiemy wymogi i specyfikę działalności rynku oraz wyzwania i zagrożenia związane z przygotowaniem i raportowaniem danych finansowych. Wspieramy podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w budowaniu przez nich zaufania rynku. 

Zarządzanie projektem

Nasze narzędzia pozwalają odtworzyć pokój audytowy i współpracować ze wszystkimi członkami zespołu. EY CanvasEY Helix i EY Atlas to trzy podstawy naszego audytu cyfrowego: EY Canvas to nasza internetowa platforma audytowa; EY Helix to nasza platforma do analizy danych, a EY Atlas to nasza platforma wiedzy oparta na chmurze, która dostarcza najnowsze treści księgowe i audytowe.

Silna pozycja EY na rynku audytorskim

Rankingi potwierdzają naszą wiodącą pozycję wśród najlepszych i największych firm audytorskich w kraju. Zajęliśmy II miejsce w Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej” oraz II miejsce w Rankingu Spółek Giełdowych „Parkiet” za rok 2022. 

Ponadto, zostaliśmy uhonorwani tytułem „Marka Godna Zaufania 2022” w kategorii Audyt finansowy. To prestiżowe wyróżnienie zostało nam przyznane przez miesięcznik „My Company Polska” i Instytut Badawczy Kantar Polska na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 1226 przedsiębiorców.