EY - Jaroslaw Dac
Wiarygodne informacje finansowe są fundamentem kluczowych decyzji biznesowych

Jarosław Dac

EY Polska, Audyt, Partner, Dyrektor Ds. Praktyki Zawodowej

Doświadczony biegły rewident. Zapalony maratończyk, pasjonat fotografii i początkujący programista.

Specjalizacje Audyt Nieruchomości
Biuro Warszawa, PL

Jarosław Dac jest doświadczonym Partnerem w Dziale Audytu EY. W polskie praktyce EY pełni rolę Dyrektora ds. praktyki zawodowej i jest odpowiedzialny za kwestie regulacyjne.

Jest ekspertem z zakresu badania sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a także zgodnie z polską ustawą o rachunkowości.

Ma wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych.

Kieruje projektami w związanymi z sprawozdawczością spółek publicznych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Brał udział w wielu pracach związanych z przygotowaniem ofert publicznych, due diligence, projektach związanych z analizą i weryfikacją wydatków finansowanych przez Unię Europejską.

Jarosław Dac jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Podyplomowych Studiów z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Jest członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, jak również członkiem komisji opiniowania aktów prawnych i członkiem  komisji ds. Standaryzacji przy PIBR. Członek ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Jak Jarosław wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Wierzę, że jako biegły rewident stosując profesjonalny sceptycyzm w procesie badania sprawozdań finansowych przyczyniam się do zwiększenia wiarygodności informacji finansowych, a tym samym tworzenia odpowiedniego środowiska dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. 

Kontakt