Zaawansowana analityka danych dla finansów

Oferujemy kompleksowe rozwiązania umożliwiające łączenie, przetwarzanie i analizowanie danych z wielu źródeł. Stosowane przez nas najnowsze technologie pozwalają realizować złożone projekty w krótkich terminach i nie wymagają zmian w używanych przez Twoją firmę systemach IT.

Zarządzanie danymi

W dzisiejszych czasach zarządzanie danymi stało się jednym z głównych wyzwań dla działów finansowych. Z jednej strony muszą zmagać się z trudnością w uzyskaniu dostępu do niezbędnych informacji, a z drugiej strony ogromna ilość danych generowana przez różnorodne systemy stanowi prawdziwe wyzwanie. W efekcie, wyciąganie rzetelnych wniosków na podstawie tych informacji staje się zadaniem o wysokim stopniu trudności. W obliczu tak potężnej liczby danych, pochodzących z różnorodnych źródeł i o skomplikowanej strukturze, nie jest już efektywne podejmowanie decyzji na podstawie tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach zaawansowanej analityki? Zarezerwuj termin bezpłatnej konsultacji*.

Konsultacja obejmuje:

 • analizę obszarów z największym potencjałem wdrożenia,
 • dobór najlepiej dopasowanej technologii,
 • przegląd dostawców usług,
 • potencjalne kierunki rozwoju Twojej organizacji.

*do konsultacji będą wymagane podstawowe informacje nt. firmy z uwzględnieniem obecnej oferty i planowanych kierunkach rozwoju.

Dane i technologia jako paliwo dla dobrych decyzji

Odpowiedzią na potrzeby CFO i ich zespołów w zakresie zarządzania danymi są nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), machine learning (ML) czy rozwiązania oparte o architekturę Data Lakehouse. Rozwiązania te umożliwiają sprawne wdrożenie zaawansowanej analityki, która jest podstawą uzyskania lub utrzymania przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku. W EY wierzymy, że poprawne decyzje mogą być podejmowane jedynie na bazie dokładnych i przejrzystych danych, sprawnie przekształcanych w kluczowe dla firmy informacje i wiedzę.

Nasze rozwiązania projektujemy patrząc z perspektywy działów finansowych, które muszą nieustannie zwiększać dostarczaną przez nie wartość oraz mierzyć się z rosnącymi oczekiwaniami zarządu, właścicieli i regulatorów. Rozumiemy, jak dużym wyzwaniem jest pozyskiwanie niezbędnych danych z wielu niewspółpracujących ze sobą systemów IT. Oferujemy skalowalne rozwiązania chmurowe, które będą możliwe do wdrożenia bez uciążliwej, kosztownej i długotrwałej wymiany istniejących systemów.

Wiemy też, że nie wystarczy gromadzić dane, aby poprawnie na ich podstawie wnioskować. Wdrażane przez nas narzędzia zaawansowanej analityki opierające się o sztuczną inteligencję (AI) oraz machine learning (ML), pozwalają podejmować optymalne decyzje w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Nasze rozwiązanie adresują potrzeby na wielu poziomach – od analityki, planowania i modelowania, kontrolingu, raportowania, aż do prezentowania danych i wspierania w podejmowaniu decyzji. W zależności od potrzeb użytkownika umożliwiamy dostęp do danych surowych, przetworzonych lub wyselekcjonowanych.

Projekty realizujemy kompleksowo:

 • pomagamy zdefiniować strategię transformacji,
 • dobrać odpowiednie narzędzia i rozwiązania technologiczne,
 • wdrażamy wybrane systemy i integrujemy je z istniejącymi rozwiązaniami,
 • pomagamy w implementacji nowych procesów w organizacji.

Najnowsze technologie, takie jak Data Lakehouse, dostarczane przez naszych partnerów m.in. Microsoft Databrics, pozwalają na elastyczność i szeroką skalę automatyzacji, przez co przyśpieszają procesy business inteligence, ograniczają jednocześnie ryzyko błędów i rozbieżności w danych, usprawniają raportowanie, a także ograniczają koszty.

Nowoczesne rozwiązania analityczne to przede wszystkim:

 • brak potrzeby wymiany istniejących systemów
 • bezpieczne i elastyczne środowisko chmurowe
 • wysoki poziom automatyzacji
 • szybki dostęp do narzędzi dla pracowników kontrolingu i analiz
 • dostęp do modeli i rozwiązań AI np. Open AI GPT oraz raportowania zarządczego
 • Zaawansowana analityka w procesach M&A

  Podejście EY do analizy danych "end-to-end" może pomóc Twojej firmie na różnych etapach jej działania. Nie ma znaczenia, czy przygotowujesz się do możliwego wyjścia z inwestycji, przyglądasz się potencjalnym celom w krótkim terminie, rozważasz przejęcie czy przygotowujesz plan tworzenia wartości dla nowo nabytej firmy.

  Zaawansowana analityka pomoże Ci odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak mogę poprawić moją strategię, wykorzystując wszystkie dostępne dane do identyfikacji obszarów biznesowych z wyższymi / niższymi wynikami?
  • Jak mogę podejmować lepsze decyzje finansowe, które zwiększą wartości, odzwierciedlając prawdopodobne trendy rynkowe i operacyjne?
  • Jak mogę wykorzystać analizy w całym procesie akwizycji, aby określić wartość, synergie i ryzyka oraz zapewnić, że założenia transakcji zostaną zrealizowane zgodnie z planem?
  • Jak mogę jak najlepiej wykorzystać dane i analizy, aby zwiększyć liczbę nabywców i cenę sprzedaży aktywów, których planuję się pozbyć?
  • Jak mogę wykorzystać zaawansowane techniki nauki danych do zmniejszenia kapitału obrotowego i zwiększenia przepływu gotówki w krótkim okresie?
 • Wyzwania związane z danymi w procesach M&A

  • Duża ilość systemów powstająca w trakcie rozwoju organizacji lub pozyskana w trakcie akwizycji innych spółek ogranicza zespoły kontrolingu i analiz.
  • Spółki przygotowujące się do sprzedaży mogą być gorzej ocenione ze względu na transparentność i dokładność prezentowanych danych.
  • Wdrożenia nowych systemów, które mają ujednolicić ten krajobraz, wymagają zaangażowania ze strony kluczowych pracowników oraz poniesienia znaczących inwestycji. Jednocześnie nie gwarantują sukcesu - będąc obciążonymi wysokim ryzykiem.
 • Wybrane rozwiązania wykorzystujące zaawansowaną analitykę w procesach M&A

  Pozyskanie i zarządzanie danymi na potrzeby M&A
  • Data Diligence
  • Zautomatyzowany DataPack na potrzeby transakcji
  • Pozyskanie danych dla celów M&A
  • Clean Room
  M&A Business Intelligence
  • Analiza źródeł przychodów
  • Analiza Churnu
  • Analiza dostawców / klientów
  • Analiza produktów/grup produktowych/SKU
  • Interaktywny raporting zarządczy/menedżerski
  • Analiza Kapitału Obrotowego
  • Analityka zapisów księgowych
  Zaawansowana Analityka Danych
  • Modelowanie synergii z wykorzystaniem Big Data
  • Modele AI/ML do przewidywania (wolumeny klientów, IoT, produkcja)
  • Modele AI/ML do optymalizacji (zapasy/kapitał obrotowy, logistyka itp.)
  • Model AI/Ml do sprawdzania poprawności zapisów i wykrywania wycieku gotówki (Leakage in Locked-box)
  • Wariantowe modelowanie krótkoterminowych stanów gotówki (STCF)
  • Analiza geoprzestrzenna i Białe Plamy (White Space)
  • Analizy operacyjne i komercyjne (analiza koszykowa, churn, efektywności promocji, sentyment klientów)

Wybrane wdrożenia

Rozwiązanie #1

Potrzeba: Klient z branży usługowej postanowił na potrzeby procesu zmiany wdrożyć dodatkowe narzędzia analityczne. Głównym celem było utworzenie mechanizmów pobierających dane w czasie bliskim rzeczywistemu z różnych źródeł, jednocześnie przeprowadzając proces czyszczenia danych oraz ich analizy w wybranych przekrojach. Ostatecznie przygotowane dane miały być raportowane do kluczowych interesariuszy.

Rozwiązanie: Zespół EY przygotował kompleksową platformą w środowisku chmurowym oraz stworzył automatyczne potoki danych. Projekt objął także przygotowanie automatycznego raportowania zestawień analitycznych oraz budowę raportów w wybranym przez Klienta narzędziu BI.

Technologie: Rozwiązanie zostało zbudowane z wykorzystaniem Azure Databricks, języków Python i SQL oraz PowerBi.

Rozwiązanie #1: Synergie z wykorzystaniem „Clean-roomu”

Potrzeba: Na potrzeby wyliczenia potencjalnych synergii, Kupujący i Sprzedający wybrali formułę tzw. „clean roomu” w celu wymiany danych detalicznych dotyczących sprzedaży.

Rozwiązanie: Zespół EY przeprowadził analizy dużych zbiorów danych oraz dostarczył wyliczenia różnych scenariusz post-transakcyjnych dotyczących funkcjonowania połączonego podmiotu. EY dostarczył także środowisko dla „clean roomu”.

Technologie: Analizy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem języka Python ze stosem analitycznym oraz chmury obliczeniowej MS Azure do wsparcia obliczeń.

Rozwiązanie #2: Wsparcie transakcji z wykorzystaniem AI

Potrzeba: Klient potrzebował dodatkowo zweryfikować założenia planu przedstawionego przez sprzedającego w trakcie procesu M&A. Główne zastrzeżenie dotyczyło wpływu historycznych warunków pogodowych oraz wydarzeń jednorazowych na przeszłe wyniki finansowe, a w konsekwencji na wolumeny w okresie prognozy.

Rozwiązanie: Zespół analityczny EY przygotował model uczenia maszynowego, który pozwolił zbadać wpływ czynników zewnętrznych na wolumeny historyczne oraz stworzył na jego bazie korekty predykcji przedstawione przez sprzedającego. Wyniki modelu zostały wykorzystane w trakcie negocjacji sprzedażowych przez Klienta.

Technologie: Model został zbudowany z wykorzystaniem języka Python ze stosem analitycznym i AI.

Rozwiązanie #1: Aplikacja dedykowana procesowi

Potrzeba: Klient zdecydował się na wdrożenie nowego planu strategicznego oraz wprowadzenie mechanizmów nadzoru i kontroli jego realizacji.

Rozwiązanie: W celu wsparcia tych procesów zespół EY zbudował dla Klienta dedykowane narzędzie IT, zawierające niezbędne moduły do kontroli inicjatyw, zadań, osób odpowiedzialnych oraz regularnego raportowania postępów realizacji strategii.

Technologie: Aplikacja została zbudowana z wykorzystaniem języka Python (Django), JavaScript z integracją z narzędziem PowerBi.

Rozwiązanie #2: Aplikacja dla cyberbezpieczeństwa

Potrzeba: Klient operujący w branży chemicznej w związku z rozwojem obszaru cyberbezpieczeństwa potrzebował dedykowanego narzędzia do zbierania informacji oraz zarządzania cyklem życia urządzeń podłączonych do sieci i wykorzystywanych w zakładach na całym świecie.

Rozwiązanie: Zespół developerów EY stworzył aplikację z dedykowanym rozwiązaniem do tzw. ETL (Ekstrakcja, Transformacja i Ładowanie) pozwalającą na centralne zarządzanie aktywami w globalnej organizacji. Narzędzie zostało wykorzystane przy kolejnych wdrożeniach u klientów z branż chemicznej i farmaceutycznej.

Technologie: Aplikacja została zbudowana z wykorzystaniem języka Python (Django) oraz JavaScript.

Co nas wyróżnia

Kompleksowa oferta

EY oferuje nie tylko najwyższej jakości rozwiązania technologiczne, ale także doradztwo biznesowe, tworząc w ten sposób unikalny na rynku pakiet usług i narzędzi ukierunkowany na dostarczenie pełnej wartość dla Klienta.

Kluczowe Partnerstwa i wiodące technologie

EY korzysta z rozwiązań tworzonych przez wiodące firmy technologiczne na świecie, dla których jest kluczowym, globalnym partnerem. Dzięki temu nasz zespół jest w stanie zaoferować rozwiązania skrojone pod konkretne potrzeby dla klienta o różnej specyfice i różnym skomplikowaniu swojego biznesu.

Doświadczony zespół

W naszym zespole pracują zarówno doświadczeni doradcy finansowi jak i komercyjni, eksperci od rozwiązań chmurowych, uczenia maszynowego, analityki danych oraz programiści. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć kompleksowe usługi adresujące kluczowe potrzeby klienta.

Myślimy globalnie, działamy lokalnie

EY oferuje swoje usługi w 150 krajach, a dzięki rozbudowanej sieci naszych kontaktów i szerokiej wymianie doświadczeń tworzymy niestandardowe rozwiązania.

Profesjonalne zarządzanie danymi - pełne wsparcie dla Twojej firmy

Nasz interdyscyplinarny zespół składa się z utalentowanych architektów, analityków i inżynierów danych, którzy są gotowi do przeprowadzenia prawdziwej rewolucji w Twoich danych. Jesteśmy doświadczonymi ekspertami, posiadającymi szerokie spektrum kompetencji potrzebnych do przeprowadzenia transformacji w obszarze danych.

Nie tylko pracujemy z największymi polskimi firmami z sektora finansowego i przedsiębiorstwami produkcyjnymi, ale również nawiązujemy współpracę z międzynarodowymi graczami na rynku. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam zdobyć wiedzę i praktykę, które są kluczowe dla sukcesu Twojego biznesu.

Nie trać czasu i pieniędzy na rozwiązania, które nie spełniają Twoich oczekiwań. Pozwól naszemu zespołowi zmienić sposób, w jaki patrzysz na swoje dane i przekształcić je w bezcenne źródło informacji i strategicznych decyzji.