Ceny transferowe

Organy podatkowe koncentrują się coraz szerzej i intensywniej na kwestiach cen transferowych. Od dokumentacji po pomoc w planowaniu - nasze zespoły doświadczonych specjalistów pomagają w interpretacji intencji organów podatkowych niezależnie od tego, gdzie działasz lub zamierzasz działać.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Co EY może dla Ciebie zrobić

Właściwe ustalanie cen i dokumentowanie transakcji pomiędzy firmami w celu zapewnienia zgodności z przepisami różnych krajów jest niezbędne w zarządzaniu ryzykiem podatkowym.

Należyte dokumentowanie transakcji pomiędzy firmami jest elementem analizy, gdy bywają kwestionowane praktyki cen transferowych.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zastosować globalne scentralizowane, czy zdecentralizowane podejście do swoich potrzeb związanych z dokumentacją, powinieneś mieć na uwadze rygorystyczną kontrolę cen transferowych w krajach, w których prowadzisz działalność. To szczególnie ważne w krajach ryzykownym reżimie podatkowym. To podejście pozwala dopasować strategie biznesowe i podatkowe firmy do profilu ryzyka.

Dokumentacja cen transferowych

EY opracowało TP Web ™ , kompleksowe narzędzie do dokumentacji cen transferowych, które może pomóc w usprawnieniu wewnętrznych procesów i generowaniu pakietów sprawozdawczych w celu spełnienia wymagań dokumentacji cen transferowych w ramach BEPS.

Raportowanie Country-by-Country (CbC)

EY opracował osobne narzędzie do raportowania CbC „CbCR Web ™ ”, które pomaga generować dane raportowania CbC, zgodnie z wymaganiami BEPS.

Efektywność polityki cen transferowych

Operacjonalizacja polityki cen transferowych jest dużym wyzwaniem dla wielu międzynarodowych korporacji. EY opracował ustrukturyzowane i skalowalne procedury dla poprawy wdrażania cen transferowych oraz oraz budowanie zintegrowanych systemów i procesów w podatkach, jednostkach biznesowych i operacjach.

Nasze elastyczne podejście może pomóc w opracowaniu zrównoważonych praktyk wykonywania, monitorowania i raportowania transakcji międzyfirmowych.

Globalne wsparcie

Nasze zespoły doświadczonych specjalistów ds. cen transferowych zlokalizowane na całym świecie mają dogłębną i szeroką wiedzę na temat problemów lokalnych i regionalnych. W ramach zintegrowanej i rozległej globalnej sieci nasze zespoły współpracują z biurami na całym świecie, szybko reagując na Twoje globalne i lokalne potrzeby.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.