Magdalena Łukasik

Magdalena Łukasik

Menedżerka w Dziale CFO Consulting

Doradza klientom przy wdrożeniach nowych standardów rachunkowości, przygotowaniu złożonych analiz księgowych oraz w zakresie reorganizacji grup kapitałowych.

Biuro Warszawa, PL

Magdalena posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla dyrektorów finansowych, działów raportowania
i sprawozdawczości, w szczególności dla klientów z sektora instytucji finansowych.

Doradzała klientom w obszarach: wdrożenia nowych standardów rachunkowości, zarówno od strony dostosowania i optymalizacji procesów sprawozdawczych, jak i w obszarze przygotowania metodyk i polityk rachunkowości; analiz księgowych na gruncie MSSF i Polskich Standardów Rachunkowości, a także w zakresie reorganizacji grup kapitałowych. 

Magdalena jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Członkinią Association of Chartered Certified Accountants. 

Kontakt