Ocena procesu zamknięcia ksiąg

Obszar: Audyt

Pomyśl o swojej funkcji finansowej jako o wysokowydajnej jednostce biznesowej. Czy w terminowy i efektywny sposób otrzymujesz informacje, niezbędne dla Ciebie i Twoich inwestorów? Czy Twój proces zamknięcia skutecznie wspiera podejmowanie decyzji?

Powiązane tematy Audyt

Jak EY może pomóc

Na podstawie wniosków uzyskanych z oceny procesu zamknięcia ksiąg przeprowadzonej przez EY będą mogli Państwo kontynuować rozwój swoich przedsiębiorstw z większym zaufaniem co do terminowości oraz jakości samego procesu, jak i uzyskiwanych informacji. Nasza ocena pomaga rozumieć, czy w procesie zamknięcia ksiąg popełniane są błędy, dlaczego i gdzie występują wąskie gardła oraz gdzie występują nieefektywności. EY może również wskazać obszary z potencjałem na poprawę niezawodności, dokładności, szybkości oraz wydajności Państwa biznesu dzisiaj i jutra. Na podstawie przeprowadzonej oceny nasze spostrzeżenia pomogą Państwu:

 • Porównać bieżący stan z wiodącymi na rynku praktykami
 • Poprawić jakość danych i ograniczyć liczbę korekt wprowadzanych podczas zamknięcia ksiąg
 • Zrozumieć jakie usprawnienia należy wprowadzić, aby ograniczyć czas niezbędny do efektywnego zamknięcia ksiąg
 • Poprawić jakość rachunkowości zarządczej oraz KPIs
 • Zidentyfikować obszary, w których istnieje możliwość ograniczenia kosztów

Jak to działa?

Zespoły EY stosują kombinację metod jakościowych i ilościowych do oceny procesu zamknięcia ksiąg. Przeprowadzamy pięciostopniową ocenę, na podstawie której przekazujemy Państwu nasze wnioski i rekomendacje:

 1. Analiza porównawcza
  Korzystając z niezależnej bazy danych, nasze zespoły mogą ocenić proces zamknięcia ksiąg w Państwa przedsiębiorstwie na tle wiodących praktyk.
 2. Ocena dojrzałości
  Nasze narzędzie do oceny dojrzałości pozwala na samoocenę bieżącej wydajności każdego z kluczowych podprocesów finansowych na tle wiodących praktyk, jak i określenia oczekiwanego przyszłego stanu.
 3. Szczegółowy przegląd działań związanych z zamknięciem ksiąg
  Dla każdego kluczowego podprocesu nasze zespoły oceniają jakość obowiązujących procedur oraz termin i szybkość realizacji; badamy istniejące ryzyko i kontrole oraz sporządzamy analizę luki, przekazujemy spostrzeżenia i rekomendacje. Możemy również dokonać przeglądu bieżącego procesu zamknięcia i zidentyfikować obszary, które spowalniają proces. W rezultacie możemy dostarczyć Państwu wnioski i rekomendacje, które pomogą skrócić czas potrzebny na zamknięcie ksiąg i sporządzanie raportów finansowych i tym samym opracować bardziej niezawodny i dobrze udokumentowany proces.
 4. Przegląd kluczowych wskaźników efektywności i miesięcznych pakietów sprawozdawczych
  Nasz zespół ocenia jakość i trafność kluczowych wskaźników efektywności oraz miesięcznych pakietów sprawozdawczych w Państwa firmie. Sprawdzamy cele, procesy, obliczenia i częstotliwości. W oparciu o wykonany przegląd możemy przedstawić zalecenia dotyczące optymalizacji wskaźników KPI, a także pulpitów nawigacyjnych i pakietów raportów miesięcznych w celu zwiększenia ich przydatności i skuteczności.
 5. Raport wniosków i rekomendacji
  Raport zawiera wszystkie wyniki diagnostyki, a także przedstawia wnioski i rekomendacje, które pomogą zbudować bardziej efektywną funkcję finansową.

Ocena procesu zamknięcia ksiąg

Zwiększanie wartości Twojej firmy

Więcej szczegółów (EN)

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się wiecej? Skontaktuj się z nami.