Ocena procesu zamknięcia ksiąg

Funkcja finansowa Twojego przedsiębiorstwa może stać się wydajną jednostką biznesową. Pomożemy Ci w efektywny sposób przekazywać właściwe informacje inwestorom. 

Powiązane tematy Audyt

Kompleksowa ocena

Nasza ocena procesu zamknięcia ksiąg pomaga określić czy i gdzie popełniane są błędy oraz na jakim etapie dochodzi do spowolnienia procesu. Wskazujemy obszary z potencjałem na poprawę niezawodności, dokładności, szybkości i wydajności Twojego biznesu w przyszłości. Na podstawie wniosków uzyskanych przez naszych ekspertów przedsiębiorstwa rozwijają się.

Pomagamy dopasować bieżące działania do wiodących praktyk na rynku oraz poprawić jakość danych i liczbę korekt wprowadzanych podczas zamknięcia ksiąg. Wprowadzamy usprawnienia, które ograniczają zasoby niezbędne do efektywnego zamknięcia ksiąg. Podnosimy jakość rachunkowości zarządczej oraz identyfikujemy obszary, w których możliwe jest ograniczenie kosztów.

Potrzebujesz doradztwa w zakresie oceny procesu zamknięcia ksiąg? Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem

Formularz kontaktowy

Jak EY może pomóc

Zespoły ekspertów EY stosują metody jakościowe i ilościowe do oceny procesu zamknięcia ksiąg. Przygotowują wnioski i rekomendacje dla Twojej organizacji w oparciu o pięciostopniową ocenę:

 1. Analiza porównawcza
  Oceniamy proces zamknięcia korzystając z niezależnej bazy danych oraz efektywnych praktyk. Identyfikujemy kluczowe i krytyczne elementy procesu.
 2. Ocena dojrzałości
  Wykorzystujemy autorskie narzędzie, aby ocenić bieżącą wydajność kluczowych podprocesów finansowych oraz określić oczekiwany przyszły stan.
 3. Szczegółowy przegląd działań związanych z zamknięciem ksiąg
  Oceniamy jakość obowiązujących procedur oraz termin i szybkość realizacji dla każdego procesu. Badamy istniejące ryzyko i kontrole  oraz sporządzamy analizę luki, przekazujemy zespołom nasze spostrzeżenia i rekomendacje. Dokonujemy przeglądu bieżącego procesu zamknięcia i identyfikujemy obszary, które spowalniają ten proces. Dostarczamy wnioski, dzięki którym czas potrzebny na zamknięcie ksiąg i sporządzenie raportów finansowych ulegnie skróceniu.
 4. Przegląd kluczowych wskaźników efektywności i miesięcznych pakietów sprawozdawczych
  Analizujemy trafność i jakość kluczowych wskaźników efektywności oraz miesięcznych pakietów sprawozdawczych w Twojej organizacji. Sprawdzamy cele, procesy, obliczenia i częstotliwości. Przygotowujemy rekomendacje dotyczące optymalizacji KPI oraz pulpitów nawigacyjnych i raportów miesięcznych.
 5. Raport wniosków i rekomendacji
  Opracowujemy raport wniosków i rekomendacji, który zawiera wyniki naszej analizy oraz wskazówki do rozwoju efektywnej funkcji finansowej.

Nasze doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie EY zdobyte we współpracy ze spółkami publicznymi pozwoliło nam na dogłębne zrozumienie profili podmiotów na nim działających, wymogów i specyfiki działalności rynku publicznego oraz problemów i zagrożeń związanych z przygotowywaniem i raportowaniem danych finansowych na Giełdę Papierów Wartościowych.

Nasza współpraca oparta na najwyższej jakości świadczonych usług z najbardziej wymagającym rynkiem publicznym jest doceniana także przez regulatorów rynku oraz instytucje zaufania publicznego.

Posiadamy ogromne doświadczenie we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego przy okazji wspierania naszych klientów w procesach IPO i SPO.

Ocena procesu zamknięcia ksiąg

Zwiększanie wartości Twojej firmy

Więcej szczegółów (EN)