Wioletta Marciniak-Mierzwa

Wioletta Marciniak-Mierzwa

EY Poland, People Consulting, Senior Manager

Doświadczona Senior Menadżerka specjalizująca się w obszarach HR (People & Culture), zarządzania zmianą i różnorodnością (DEI) oraz ekspertka rynku pracy i zrównoważonego rozwoju (ESG).

Biuro Warszawa, PL

Wioletta przez 15 lat zarządzała funkcjami HR w dużych grupach finansowych, jak również sektorze deweloperskim i hotelowym. Jej bogate doświadczenie obejmuje udział w wielu projektach transformacji strategicznej, w tym fuzji przedsiębiorstw, budowy nowych strategii zarządzania talentami, rozwoju organizacji i liderów oraz wdrażania polityk, regulacji i systemów. Współpracowała z najwyższą kadrą kierowniczą przedsiębiorstw, także w środowisku międzynarodowym, oraz budowała i rozwijała efektywne, zaangażowane zespoły.

W EY od 2021 roku,  w swojej codziennej pracy pomaga klientom w transformacji ich organizacji, personelu oraz funkcji HR, w celu umożliwienia realizacji strategii biznesowej i osiągnięcia założonych celów. Uważa, że ludzie są kluczowym zasobem każdej organizacji i to oni decydują o jej sukcesie, a poprzez inwestycję w rozwój pracowników i tworzenie sprzyjającej kultury organizacyjnej, można  skuteczniej zarządzać wyzwaniami współczesnego rynku. Zrealizowała wiele projektów doradczych dla największych podmiotów i grup kapitałowych działających w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Doradza w przygotowaniu i przeprowadzaniu organizacji oraz pracowników przez zmianę, wdrażania najlepszych standardów, narzędzi i praktyk HR oraz tworzeniu strategii rozwoju pracowników i rozwiązań wzmacniających pozytywne doświadczenia pracowników przy wsparciu nowoczesnych technologii. Specjalizuje się także we wdrażaniu ESG w organizacji w filarze Social i Governace, w tym raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju, budowie struktur i kompetencji ESG oraz zarządzaniu różnorodnością.  

Absolwentka z tytułem magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing, studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Prosci® Certified Change Menedżerka. Kompetencje potwierdziła licznymi programami, kursami i szkoleniami specjalistycznymi oraz rozwoju kompetencji przywódczych.

Trenerka, mentorka i prelegentka wielu konferencji branżowych i debat medialnych. Autorka licznych publikacji dotyczących tematyki trendów rynku pracy, odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego biznesu.

Współpracuje jako wykładowczyni z Akademią Leona Koźmińskiego  w ramach studiów podyplomowych „Zasady Zrównoważonego Rozwoju – Transformacja Klimatyczna”.

Aktywnie promuje różnorodność poprzez organizację programów i inicjatyw budujących włączające społeczności i otwarte, przyjazne środowisko pracy.

Kontakt