Wioletta Marciniak-Mierzwa

Wioletta Marciniak-Mierzwa

EY Poland, People Advisory Services, Senior Manager

Doświadczona menadżerka w obszarach HR, finansów, zarządzania zmianą i projektami oraz ekspertka rynku pracy

Specjalizacje Ludzie w firmie
Biuro Warszawa, PL

Wioletta od 15 lat zarządza funkcjami HR, łącząc kompetencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i etatyzacją z odpowiedzialnością za budżety kosztów i controlling HR. Jej bogate doświadczenie obejmuje także udział w wielu projektach transformacji strategicznej, w tym fuzji przedsiębiorstw, budowy nowych strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz wdrażania polityk, regulacji i systemów. Współpracowała z najwyższą kadrą kierowniczą przedsiębiorstw, także w środowisku międzynarodowym, oraz budowała efektywne zespoły skoncentrowane na talentach, rozwoju i relacjach.

W swojej codziennej pracy pomaga Klientom przedkładać wizję biznesową na inicjatywy i rozwiązania wspierające rozwój firm, wzrost rentowności i wydajności, zaangażowania i satysfakcji pracowników. Doradza Klientom w przygotowaniu i przeprowadzaniu organizacji oraz pracowników przez zmianę, wdrażania najlepszych standardów, narzędzi i praktyk HR oraz tworzeniu warunków pracy, w którym pracownicy mogą wykorzystać swój potencjał innowacyjny i efektywność.

Wioletta uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing, jest także absolwentką studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła również liczne programy, kursy i szkolenia specjalistyczne oraz rozwoju kompetencji przywódczych.

Jest prelegentką konferencji branżowych i debat medialnych, a także mentorką i trenerką. Aktywnie promuje różnorodność poprzez organizację programów i inicjatyw budujących włączające społeczności i otwarte, przyjazne środowisko pracy.

Kontakt