Artur Miernik, EY Polska
„Najważniejsze wyzwanie stojące przed liderami to tworzenie warunków, w których pracownicy mogą wykorzystać swój potencjał innowacyjny."

Artur Miernik

EY Polska, Partner, Lider Praktyki Workforce Advisory w ramach People Advisory Services

Artur wspiera Klientów w procesach transformacji wewnątrzorganizacyjnej, zwłaszcza w aspekcie kapitału ludzkiego.

Biuro Warszawa, PL

Artur jest Partnerem w Praktyce Workforce Advisory w ramach People Advisory Services. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zasobów ludzkich, zarządzania sprzedażą i obsługi klienta. Od 20 lat zarządza zespołami nawet do 300 osób, innowacyjnie i efektywnie budując procesy HR, które łączą świat zasobów ludzkich ze strategią biznesową. Jest doświadczonym konsultantem, a doświadczenie zdobywał w krajach europejskich oraz Indiach. Z zespołów, którymi kierował, wywodzi się 13 dyrektorów HR w Polsce. Pasjonuje się rozwijaniem kompetencji menadżerskich. Zawsze jest skupiony na wyniku biznesowym Klienta.

Jak Artur wciela w życie misję EY: “building a better working world”

W dobie cyfrowej transformacji zwracam uwagę na to, że sukces i rozwój firmy zależy w znacznej mierze od tego, jak liderzy przygotują i przeprowadzą organizację oraz pracowników przez zmianę. Najważniejsze wyzwania stojące przed liderami to utrzymanie talentów w organizacji, pozyskiwanie nowych z rynku oraz tworzenie warunków, w których pracownicy mogą wykorzystać swój potencjał innowacyjny oraz pokazać pełne zaangażowanie i efektywność.

Kontakt