EY - Hanna
Doradzamy zakładom ubezpieczeń w zakresie zarządzania ryzykiem, wdrażania nowych regulacji i zrównoważonych finansów poprzez połączenie kompetencji aktuarialnych, księgowych i technologicznych. Wspieramy rozwój i stabilność sektora ubezpieczeń, który pełni kluczową rolę zapewniając ochronę i poczucie bezpieczeństwa w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Hanna Ulańska

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Ekspert ubezpieczeniowy z 12-letnim doświadczeniem. Prywatnie jej największą pasją są podróże i gotowanie. Na co dzień gra na pianinie, jeździ na nartach i gra w tenisa.

Hanna Ulańska jest Partnerem w dziale Risk Consulting, EY Polska. Posiada 12-letnie doświadczenie w doradztwie ubezpieczeniowym, które zdobywała na projektach w Polsce, w Słowenii, na Litwie,  we Włoszech oraz w Wielkiej Brytanii. 

Doradza zakładom ubezpieczeń w ramach szerokiej gamy projektów z zakresu finansów i zarządzania ryzykiem. Jest ekspertem w zakresie regulacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG), w obszarze modelowania aktuarialnego, a także sprawozdawczości finansowej wg MSSF 17 oraz Dyrektywy Wypłacalność II.

Jak Hanna wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Pomagam zakładom ubezpieczeń we wdrażaniu nowych regulacji, opracowywaniu metodyk i wdrażaniu zaawansowanych modeli statystycznych do wyceny ryzyka ubezpieczeniowego. Proponowane rozwiązania wspomagają proces zarządzania ryzykiem i przyczyniają się do zwiększenia stabilności finansowej sektora. Wspieram także moich klientów we wdrożeniu agendy zrównoważonego rozwoju, której celem jest tworzenie lepszego świata dla przyszłych pokoleń.

Contact us