EY - Marcin
Jesteśmy wiodącym doradcą dla sektora ubezpieczeniowego w Polsce i na świecie dzięki połączeniu głębokiej ekspertyzy biznesowej i regulacyjnej z innowacyjnym podejściem i wykorzystaniem najnowszych technologii.

Marcin Sadek

EY Polska, Lider Doradztwa dla Sektora Ubezpieczenowego, Partner

Ekspert ubezpieczeniowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Prywatnie rozwija wraz z rodziną pasje sportowe i muzyczne.

Lider usług aktuarialnych EY w Polsce, Europie Centralnej, Wschodniej, Południowowschodniej i Centralnej Azji. Koordynuje pracę największego zespołu specjalistów aktuariatu  i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w Polsce i w regionie, skupiającego ponad 120 osób w sześciu krajach.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w firmach doradztwa aktuarialnego, zakładach ubezpieczeń na życie i majątkowych oraz instytucjach nadzoru ubezpieczeniowego.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, licencjonowany aktuariusz, członek rzeczywisty Polskiego i Rumuńskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Jak Marcin wciela w życie misję EY: “building a better working world” 

Pomagam zakładom ubezpieczeń w opracowywaniu metodyk i wdrażaniu zaawansowanych modeli statystycznych oraz nowoczesnych narzędzi analitycznych umożliwiających precyzyjną wycenę ryzyka ubezpieczeniowego i  lepsze dopasowanie oferty produktowej do potrzeb klientów. Proponowane rozwiązania wspomagają również proces zarządzania ryzykiem i zapewniają spełnienie wymogów regulacyjnych, w szczególności w obszarze zarządzania kapitałem. 

Kontakt