EY - Tomasz

Tomasz Rolewicz

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Zespół Podatków Korporacyjnych (BTA - Business Tax Advisory).

Tomasz jest doradcą podatkowym, w EY zajmuje stanowisko Associate Partnera w Zespole Podatków Korporacyjnych (BTA - Business Tax Advisory). Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku. Tomasz zdobywał doświadczenie zawodowe w trakcie praktyki w międzynarodowych firmach doradczych. Pozwala to na zapewnianie kompleksowego wsparcia w trakcie sporów z władzami podatkowymi – reprezentowanie podatników w czasie kontroli podatkowych i postępowań, budowanie strategii na wypadek sporów z organami oraz reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi jak również przed Trybunałem Sprawiedliwości i organami Unii Europejskiej. Tomasz realizował także projekty z zakresu ograniczania osobistej odpowiedzialności karnej skarbowej. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa tego Uniwersytetu. Od 2005 r. jest także licencjonowanym doradcą podatkowym, pełniącym także funkcję członka zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP. Jest autorem wielu publikacji w prasie i czasopismach specjalistycznych.

 

Kontakt