EY - Tomasz

Tomasz Rolewicz

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Partner w Zespole Podatków Korporacyjnych (BTA - Business Tax Advisory).

Specjalizacje Doradztwo podatkowe
Biuro Warszawa, PL

Tomasz jest doradcą podatkowym, w EY zajmuje stanowisko Partnera w Zespole Podatków Korporacyjnych. Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku. Tomasz zdobywał doświadczenie zawodowe w trakcie praktyki w międzynarodowych firmach doradczych. Pozwala to na zapewnianie kompleksowego wsparcia w trakcie sporów z władzami podatkowymi – reprezentowanie podatników w czasie kontroli podatkowych i postępowań, budowanie strategii na wypadek sporów z organami oraz reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi jak również przed Trybunałem Sprawiedliwości i organami Unii Europejskiej. Tomasz realizował także projekty z zakresu ograniczania osobistej odpowiedzialności karnej skarbowej. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa tego Uniwersytetu. Od 2005 r. jest także licencjonowanym doradcą podatkowym, pełniącym także funkcję członka Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Jest autorem wielu publikacji w prasie i czasopismach specjalistycznych.

 

Kontakt