EY - Kamil Pszczółkowski

Kamil Pszczółkowski

EY Polska, Consulting, Cyber Security Senior Manager

Kamil posiada ponad 17-letnie doświadczenie zawodowe, które nabył projektując, wdrażając i audytując i doskonaląc usługi bezpieczeństwa w zakresie systemów IT i świadczonych usług biznesowych.

Biuro Warszawa, PL

W EY Polska Kamil odpowiada za zespół Cyber Security Consulting, który świadczy na rzecz Klientów usługi związane z:

  • budowaniem i utrzymaniem strategii cyberbezpieczeństwa
  • ustanowieniem i zarządzaniem programami transformacji cyberbezpieczeństwa
  • wdrażaniem i realizacją usług związanych z SOC i Incident Response
  • podnoszeniem i testowaniem odporności organizacji na incydenty i sytuacje kryzysowe
  • projektowaniem i rozwojem architektury i usług cyberbezpieczeństwa 

Kamil swoje działania opiera na dobrych praktykach i standardach (tj. NIST, ISO, ITIL, COBIT, SABSA, MITRE, FIRST CSIRT), ocenach ryzyka, oczekiwaniach interesariuszy oraz wymaganiach prawnych.

Kontakt