Paweł Perzyński

Paweł Perzyński

EY Polska, People Advisory Services, Senior

Specjalizuje się w doradztwie finansowym pod kątem działalności innowacyjnej oraz w zakresie optymalizacji wysokości podatku dochodowego poprzez ponoszenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

Specjalizacje Ludzie w firmie
Biuro Warszawa, PL

W swojej codziennej pracy Paweł analizuje działalność realizowaną przez podmioty gospodarcze, skupiając się na tych, które spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej zapisanej w odpowiednich ustawach. Doradza przedsiębiorcom w jaki sposób przekształcać strategię inwestycji w innowacyjność, aby uzyskać zamierzony efekt, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnego wsparcia finansowego.

Paweł jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Zarządzanie Produkcją.

Kontakt