Klaudia Czarniecka

Klaudia Czarniecka

EY Polska, Kancelaria EY Law, Senior Associate, Aplikantka Adwokacka

Klaudia Czarniecka jest aplikantką adwokacką i ekspertką w zespole prawa pracy w EY Law.

Specjalizacje Doradztwo prawne
Biuro Warszawa, PL

Klaudia jest aplikantką adwokacką i ekspertką w zespole prawa pracy w EY Law. Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Doradza klientom krajowym i międzynarodowym, działającym w różnych sektorach gospodarki. Wspiera pracodawców w tworzeniu regulaminów i wewnątrzzakładowych polityk. Przeprowadza audyty pracownicze i uczestniczy w projektach due diligence. Doradza w wewnątrzzakładowych postępowaniach antymobbingowych oraz przejściach zakładów pracy. Reprezentuje klientów w sporach sądowych i postępowaniach mediacyjnych. Zapewnia wsparcie w związku z rozwiązywaniem stosunków pracy.

Doświadczenie Klaudii obejmuje także restrukturyzacje zatrudnienia, w szczególności ousourcing i zwolnienia grupowe w transgranicznych transferach pracowników oraz pomoc prawną z zakresu ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, w szczególności przeprowadzanie audytów, wdrożenia RODO, szkolenia oraz bieżące doradztwo w tym zakresie.

Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Lizbońskiego (wymiana międzynarodowa). W 2024 r. po ukończeniu aplikacji adwokackiej, z powodzeniem zdała egzamin zawodowy i oczekuje na wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

Kontakt