EY - Michal

Michał Goj

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Partner w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Specjalizacje Doradztwo podatkowe
Biuro Warszawa, PL

Michał jest Partnerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 r. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku ekonomia oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2007 r. Michał posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych. Wspiera oraz reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących podatków dochodowych (w tym pobieranych przez płatników), struktur międzynarodowych, VAT, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, ceł i akcyzy.

Ponadto posiada bogate doświadczenie w kwestiach związanych z bezpośrednim stosowaniem prawa unijnego w sprawach rozliczeń podatkowych. W ramach EY należy do międzynarodowego zespołu EU Champions, gdzie ma okazję zajmować się takim tematami jak nieprawidłowości wynikające z błędnego zastosowania swobód traktatowych czy nierównego traktowania podatników. Michał jest prelegentem i uczestnikiem Ogólnopolskich Konferencji Prawa Podatkowego, organizowanych przez Sekcję Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajął II miejsce wśród najlepszych doradców w kategorii spory przed sądami w VIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”, 2015.

Jak Michał wciela w życie misję EY: “building a better working world” 

Kluczowe trendy, jakie obserwuję w dziedzinie technologii dla biznesu to przede wszystkim konieczność wprowadzenia z sukcesem transformacji cyfrowej, zastosowanie na szeroką skalę rozwiązań machine learning i cloud intelligence. Jako zaufany doradca wspieramy rozwój naszych klientów i dbamy o to, by technologia uwalniała potencjał organizacji i ludzi.

Kontakt