Alexander Schwickert

Alexander Schwickert

EY Polska, People Advisory Services, Assistant, radca prawny

Specjalizuje się w doradztwie pracodawcom w zakresie wszelkich kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników.

Specjalizacje Ludzie w firmie
Biuro Warszawa, PL

Zapewnia kompleksową obsługę pracodawców w zakresie nawiązywania oraz rozwiązywania stosunków pracy oraz współpracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych, w tym kadry zarządzającej. Jego doświadczenie obejmuje także wsparcie w zakresie przekształceń organizacyjnych pracodawców, łączenia i podziału przedsiębiorstw, przejść zakładów pracy, restrukturyzacji zatrudnienia oraz reprezentacji pracodawców w sporach sądowych.

W swojej codziennej pracy pomaga pracodawcom tworzyć oraz utrzymywać strukturę zatrudnienia zapewniającą najwyższą efektywność kosztową przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom najlepszych warunków pracy.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Głównej handlowej w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Kontakt