Hoe een negatieve CO2-uitstoot positieve waarde voor de aarde creëert.

10 minuten leestijd 25 januari 2021
Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

10 minuten leestijd 25 januari 2021

Om bij te dragen aan een beter werkende wereld zal EY in 2021 CO2-negatief worden en in 2025 net zero bereiken.

Sinds de publicatie van dit artikel is EY CO2-negatief. Ontdek hier hoe we vorderen met onze CO2-ambitie.

In het kort
 • Er moet dringend actie worden ondernomen om de wereldwijde uitstoot van CO2 te beperken. Wij vinden dat we als bedrijf de verantwoordelijkheid hebben om sneller in actie te komen en meer te doen.
 • We hebben doelen gesteld om de absolute uitstoot van EY sterk te verminderen: we willen elk jaar meer CO2 verminderen en compenseren dan we uitstoten, zodat EY in 2021 CO2-negatief is en in 2025 net zero bereikt.
 • Onze  ambitie sluit aan op de veranderende verwachtingen van de stakeholders van EY, met name van medewerkers, als het gaat om werken aan een beter werkende wereld en het creëren van langetermijnwaarde. 

Klimaatverandering is een van de belangrijkste problemen van deze tijd. De wetenschap is duidelijk: de mens heeft grote en onomkeerbare veranderingen in het klimaat veroorzaakt. We weten dat er dringend actie moet worden ondernomen om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot  1,5°C boven het pre-industriële niveau, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Dit is de enige manier waarop we een rampscenario kunnen voorkomen en de aarde veilig kunnen stellen voor toekomstige generaties.

Aangezien bedrijven bijdragen aan de wereldwijde uitstoot van CO2, vinden wij dat we de verantwoordelijkheid hebben om iets te doen. Bedrijven beschikken gezamenlijk over de financiële middelen, de technologische capaciteiten, het wereldwijde bereik en het innovatieve vermogen om nieuwe oplossingen te vinden voor een CO2-arme toekomst en zo verdere onomkeerbare schade aan onze aarde te voorkomen. Samen hebben we de middelen en de verantwoordelijkheid om nu in actie te komen.

Veel bedrijven stellen doelen om minder CO2 uit te stoten, werken richting net zero en verwijderen broeikasgassen uit de atmosfeer. Er is echter steeds meer bewijs dat de huidige maatregelen niet voldoende zijn.

EY’s purpose om te bouwen aan een beter werkende wereld stimuleert ons om sneller in actie te komen en meer te doen. Daarom zal EY in 2021  CO2-negatief worden en in 2025 net zero bereiken.

Dit doen we door onze absolute CO2-uitstoot sterk terug te dringen en vervolgens jaarlijks meer CO2 te verminderen of te compenseren dan we dan nog uitstoten.

Onze absolute uitstoot gaan we tussen nu en FY25 met 40% verminderen in Scope 1, 2 en 3, met FY19 als uitgangssituatie. Dit is in lijn met het wetenschappelijk onderbouwde doel van 1,5°C, dat is goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Op deze manier kan EY in FY25 net zero bereiken.

Onze ambitie om in 2021 CO2-negatief te worden borduurt voort op de verdienste dat we in 2020 CO2-neutraal zijn geworden en helpt ons langetermijnwaarde voor onze stakeholders te creëren.

Wij zijn ervan overtuigd dat CO2-negatief worden in 2021 en net zero bereiken in 2025, waarbij we onze uitstoot verminderen in lijn met een wetenschappelijk onderbouwde doelstelling, de juiste ambitie is.

De zeven acties in EY’s CO2-ambitie:

EY zal in 2021 CO2-negatief zijn en in 2025 net zero bereiken door het volgende te doen:

 • 1. We dringen onze uitstoot door zakelijke reizen terug, met als doel 35% minder uitstoot in FY25 ten opzichte van FY19

  Hoewel we erkennen dat voor veel diensten van EY bepaalde zakelijke reizen nodig zijn, weten we ook dat vliegreizen de grootste impact op het milieu hebben. Deze waren in FY19 goed voor ongeveer 75% van onze CO2-uitstoot wereldwijd.

  We gaan deze uitstoot terugdringen door:

  • Het gebruik van technologieën voor virtuele samenwerking waarmee EY-teams onze klanten tijdens de coronapandemie een uitstekende dienstverlening hebben kunnen bieden blijven aanmoedigen 
  • Nieuwe instrumenten en technologieën gebruiken die EY'ers helpen betere reiskeuzes te maken en waar mogelijk groenere alternatieven aan te moedigen.

  Deze uitstootvermindering met 35% in FY25 betekent dat EY tussen FY19 en FY25 de uitstoot van meer dan 2 miljoen ton CO2 voorkomt.

 • 2. We verlagen ons totale elektriciteitsgebruik op kantoren en kopen 100% hernieuwbare energie in voor overig gebruik, zodat we in FY25 kunnen toetreden tot de groep van RE100-bedrijven

  EY zal in FY25 een volledig geaccrediteerd RE100-bedrijf zijn. RE100 is een wereldwijd initiatief van enkele van ’s werelds meest invloedrijke bedrijven die streven naar 100% hernieuwbare energie. Om dit doel te halen gaan we onze CO2-uitstoot uit elektriciteitsverbruik op kantoor naar nul brengen in FY25 door over te stappen op 100% hernieuwbare energie.

  Met de introductie van innovatieve werkwijzen, hebben we de bezetting van onze gebouwen sinds FY09 kunnen verbeteren van 13,8 m² per persoon naar 7,6 m² per persoon. Door in de afgelopen tien jaar 1,9 miljoen m² minder ruimte te gebruiken, heeft geleid tot een vermindering van onze uitstoot met 150.000 ton CO2e, wat gelijk is aan het jaarlijkse energiegebruik van 17.830 huizen of meer dan 610 miljoen kilometer rijden met een gemiddelde personenauto.

  Sinds 2020 wordt in de metingen van onze wereldwijde uitstoot in Scope 3 ook de uitstoot meegenomen van mensen die thuiswerken, zodat onze flexibele werkcultuur, trends op het gebied van telewerken en veranderingen als gevolg van de coronapandemie ook in de cijfers te zien zijn.

 • 3. We richten onze stroomleveringsovereenkomsten (Power Purchase Agreements – PPA’s) zo in dat EY meer hernieuwbare elektriciteit aan nationale elektriciteitsnetten levert dan het verbruikt

  We hebben virtuele PPA’s (vPPA’s) gesloten met verschillende zonne- en windparken. Via deze regelingen willen we meer dan twee keer zoveel elektriciteit – uit 100% hernieuwbare energie – aan de verschillende nationale elektriciteitsnetten leveren dan we verbruiken. Op die manier compenseren we het elektriciteitsverbruik van onze kantoren, verminderen we onze totale kosten aan elektriciteit en dragen we bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot van de energiesector.

  In 2019 heeft Ernst & Young LLP (EY US) een vPPA gesloten voor de financiering en bouw van twee grootschalige windparken in Texas, om 100% hernieuwbare elektriciteit te kunnen gaan gebruiken. In het Verenigd Koninkrijk heeft Ernst & Young LLP ook zijn eerste CO2-vrije PPA gesloten met Lightsource bp, de grootste producent van zonne-energie in Europa. Binnen deze twee projecten wordt jaarlijks respectievelijk zo’n 510 GWh en 20 GWh opgewekt. In totaal is dat bijna 50% meer dan de 256 GWh aan elektriciteit die EY in FY19 wereldwijd verbruikte.

 • 4. We gebruiken op de natuur gebaseerde oplossingen en uitstootbeperkende technologieën om ieder jaar meer CO2 te verminderen of te compenseren dan we uitstoten

  In december 2020 zijn we een samenwerking aangegaan met South Pole, een profit-for-purpose-organisatie die investeert in natuurlijke oplossingen en technologieën voor de verwijdering en compensatie van uitstoot.

  Via South Pole zal EY bijdragen aan het behoud van essentiële natuurlijke omgevingen, in lijn met onze wereldwijde carbon footprint, en aan projecten voor hernieuwbare energie: 

    
  • Bescherming van het Kariba-bos in Zimbabwe: door meer dan 780.000 hectare bos te behouden komt er jaarlijks ruim 3,5 miljoen ton CO2 minder in de atmosfeer terecht
  • Herstel van het Guanare-bos in Uruguay: herbebossing van aangetast grasland leidt tot verbetering van de bodemkwaliteit en biodiversiteit
   

  Via deze samenwerking investeren we ook in projecten voor wind-, zonne- en waterenergie, waaronder het waterkrachtproject bij de rivier de Renun in Noord-Sumatra en de windenergiecentrale in Koru, Turkije.

  Daarnaast gaan we met onze klanten en andere partijen uit het gehele ecosysteem samenwerken aan unieke en effectieve projecten voor verwijdering of vermindering van de CO2-uitstoot.

 • 5. We voorzien EY-teams van tools waarmee zij kunnen berekenen - en vervolgens beperken - hoeveel CO2 zij bij hun werk voor klanten uitstoten

  We erkennen dat er bij projecten voor klanten nu eenmaal CO2 wordt uitgestoten, en we weten dat veel klanten van EY deze uitstoot graag samen met ons willen terugdringen. Om dat voor elkaar te krijgen voorzien we alle EY-teams van tools, waaronder de EY Engagement Carbon Calculator, waarmee zij kunnen berekenen en vervolgens kunnen beperken, hoeveel CO2 zij uitstoten bij hun werk voor klanten. 

  Zo kunnen de EY-projectteams hun initiatieven voor uitstootvermindering ook rechtstreeks met klanten delen. Onze klanten hebben ons laten weten dat zij graag nóg intensiever met ons zouden samenwerken om onze gezamenlijke impact op de aarde te verminderen. Door hierover verslag uit te brengen hopen we gezamenlijk betere milieu- en bedrijfsprestaties neer te zetten.

 • 6. We eisen van 75% van de leveranciers van EY – op basis van uitgaven – dat zij uiterlijk in FY25 wetenschappelijk onderbouwde doelen stellen

  We hebben voor leveranciers die goed zijn voor 75% van de uitgaven van EY, als doel gesteld dat zij in FY25 een door het SBTi goedgekeurd doel voor vermindering van hun CO2-uitstoot moeten hebben. We gaan alle leveranciers helpen om hun SBTi-accreditatie te krijgen en de CO2-uitstoot van de producten en diensten die we bij hen inkopen, te verminderen. Door met leveranciers samen te werken en hen aan te moedigen hun steentje bij te dragen vergroten we de impact van onze CO2-negatieve positie.

 • 7. We investeren in diensten en oplossingen die onze klanten helpen waarde te creëren door hun CO2-uitstoot te beperken, en we bieden oplossingen voor andere duurzaamheidsuitdagingen en -kansen

  De manier waarop wij het grootste verschil kunnen maken, is door onze klanten te helpen de CO2-uitstoot van hun bedrijf te beperken en zo duurzame waarde voor alle stakeholders te creëren, inclusief financiële waarde voor hun investeerders. We verhogen onze investeringen in de diensten en oplossingen waarmee EY wereldwijd voorop kan blijven lopen als het gaat om duurzaamheid.

  Onderdeel daarvan is een sterke stijging van de investeringen in onze  diensten op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid  en onze servicelijnen  Strategy,  Consulting  en  Tax . Klanten van EY vragen steeds vaker om hulp bij het creëren van waarde via duurzame initiatieven, het versnellen van hun transitie naar een CO2-arme toekomst en het omgaan met de uitdagingen en kansen op het gebied van ESG (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur).

  We verhogen onze investeringen in verschillende belangrijke allianties, zodat onze klanten gebruik kunnen maken van de meest geavanceerde technologische oplossingen die momenteel beschikbaar zijn. Ook blijven we activiteiten uitvoeren binnen verschillende duurzaamheidsallianties met meerdere stakeholders: met ons werk aan metrics en rapportage met de International Business Council van het Wereld Economisch Forum, de oprichting en het leiden van de S30, ons lidmaatschap van de Alliance of CEO Climate Leaders en ons werk met het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties en de World Business Council for Sustainable Development. 

  Ook blijven we investeren in onze medewerkers, door te zorgen dat zij over de juiste vaardigheden en kennis beschikken om thuis, op hun werk en tijdens de dienstverlening aan onze klanten het klimaat voorop te stellen.

  Afgelopen jaar heeft EY twee opleidingsprogramma’s met duurzaamheidselementen opgezet: de EY Tech MBA en het EY Badges programma. Via EY Badges kunnen medewerkers van EY op een gestructureerde manier accreditaties behalen in allerlei domeinen, waaronder klimaatverandering en duurzaamheid. Bij de EY Tech MBA van Hult International Business School leren medewerkers van EY om te gaan met toekomstige uitdagingen op het gebied van technologie, leiderschap en bedrijfsvoering. Wie deze opleiding volgt, stelt zijn eigen curriculum samen uit een breed scala aan onderwerpen, waaronder doelen, persoonlijk welzijn, diversiteit en inclusie, en duurzaamheid.

Onderdeel van de transformatie naar een CO2-negatief EY is ook dat we onze klanten ondersteunen bij diezelfde transitie, zodat we onze impact kunnen uitbreiden tot buiten onze eigen organisatie. Door onze ervaringen binnen ons grote netwerk te delen, worden we een katalysator voor verandering en gaan we samen met anderen op zoek naar oplossingen.

Samenwerking is essentieel als we willen innoveren en de transitie naar een duurzamere toekomst willen versnellen. Daarbij is voor elke organisatie een cruciale en positieve taak weggelegd, en wij laten ons inspireren door degenen die zich al inzetten voor duurzame verandering.
Carmine Di Sibio
EY Global Chairman and CEO

Deze ambitie weerspiegelt de veranderende verwachtingen van de stakeholders van EY, met name van medewerkers. Dit is een van de manieren waarop wij inhoud geven aan onze purpose Building a better working world en langetermijnwaarde creëren– door ons steentje bij te dragen aan de bestrijding van klimaatverandering en de bescherming van de aarde.

 

Gedurende het proces om CO2-neutraal te worden in 2020 hebben we ons voortdurend afgevraagd wat we nog meer konden doen. Door de coronacrisis daalde onze uitstoot door zakelijke reizen sterk, en alsnog wisten de teams van EY onze klanten een uitstekende dienstverlening te bieden. Dat bood een nieuw perspectief op hoe een CO2-arme toekomst eruit zou kunnen zien, en het heeft ons ertoe aangezet om, wanneer de wereld zich weer herstelt, niet zomaar in oude gewoonten terug te vallen.

Ook zagen we om ons heen steeds meer bedrijven en zelfs landen de doelstelling van net zero overnemen. We wisten dat wij nog een stapje verder moesten gaan om nóg meer impact te hebben en onze eigen transitie naar een CO2-arme toekomst te versnellen. Daarbij wilden we ervoor zorgen dat we tegelijk de bedrijfsprestaties verbeterden, zodat we via duurzame initiatieven toegevoegde waarde en nieuwe kansen konden creëren.

De 300.000 medewerkers van EY wereldwijd hebben ons gestimuleerd om nog een stapje verder te gaan door CO2-negatief te worden. Daarmee kunnen we vervolgens onze medewerkers weer inspireren en aanmoedigen om na te denken over hun eigen impact op het klimaat, zonder dat dit ten koste gaat van de uitstekende dienstverlening aan klanten. Ook kunnen we op deze manier de reputatie van lidfirma’s van EY als aantrekkelijke werkgevers verder verbeteren, zodat we nieuwe medewerkers kunnen aantrekken die verantwoorde bedrijfsvoering ook belangrijk vinden.

Geen enkele organisatie kan dit alleen. Wij zijn er trots op dat we in de voetsporen kunnen treden van voortrekkers op duurzaamheidsgebied die ons hebben geïnspireerd en gemotiveerd, en dat we nu en in de toekomst samen met gelijkgestemde organisaties aan dit ambitieuze project kunnen werken.

 

We zullen ons grote netwerk inzetten om ook buiten onze eigen organisatie verandering teweeg te brengen, door onze betrokkenheid bij andere organisaties en initiatieven in te zetten voor het sturen van beleid en regelgeving. Dit doen we onder meer via ons werk met de S30, het Wereld Economisch Forum (inclusief de International Business Council), COP26, het Global Compact-initiatief van de VN, de World Business Council for Sustainable Development, de campagne Race to Zero en nog veel meer. Via deze samenwerkingsverbanden kunnen we ontwikkelingen in gang zetten om een CO2-arme bedrijfsvoering en duurzaamheid te realiseren op een manier die voor iedereen van toegevoegde waarde is.

 • Definities

  Wetenschappelijk onderbouwd doel

  Science-based target (SBT) - Een doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen van een organisatie te verminderen in lijn met wetenschap op klimaatgebied en het doel van het Klimaatakkoord van Parijs om de stijging van de wereldwijde temperatuur te beperken tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau.

  CO2-neutraal

  Het resultaat dat wordt bereikt wanneer een organisatie jaarlijks evenveel CO2 verwijdert en compenseert als zij uitstoot.

  CO2-negatief

  Het resultaat dat wordt bereikt wanneer een organisatie haar uitstoot beperkt in lijn met het wetenschappelijk onderbouwde doel van 1,5 °C en tegelijk investeert in natuurlijke oplossingen en technologieën, om zo jaarlijks meer CO2 te verwijderen en te compenseren dan zij uitstoot.

  Net zero Het punt waarop een organisatie het wetenschappelijk onderbouwde doel van 1,5 °C heeft gehaald en haar resterende uitstoot uit de atmosfeer heeft verwijderd.

  Scopes van uitstoot

  Uitstoot wordt in het Greenhouse Gas Protocol in drie categorieën verdeeld:

  • Scope 1: alle directe emissies door de eigen activiteiten van een organisatie of de activiteiten waarvoor zij verantwoordelijk is
  • Scope 2: indirecte emissies door de elektriciteit die een organisatie inkoopt en gebruikt
  • Scope 3: alle andere indirecte emissies door activiteiten van een organisatie, exclusief elektriciteit

  Voor EY gaat het in Scope 1 en 2 grotendeels om het energiegebruik van de kantoren en in Scope 3 vooral om zakelijke reizen.

Samenvatting

EY zal in 2021 CO2-negatief zijn en in FY25 net zero bereiken. Dit doen we door onze absolute CO2-uitstoot sterk terug te dringen en vervolgens jaarlijks meer CO2 te verminderen of te compenseren dan we dan nog uitstoten.

Onze ambitie om in 2021 CO2-negatief te worden borduurt voort op de verdienste dat we in 2020 CO2-neutraal zijn geworden en helpt ons langetermijnwaarde voor onze stakeholders te creëren.

Over dit artikel

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten