Personeelsanalyse

In People Advisory Services

In een sterk veranderend ondernemingsklimaat is het van essentieel belang dat uw personeelsbestand de juiste omvang, vorm, samenstelling en vaardigheden heeft. People Analytics biedt datagestuurde inzichten voor uw personeelsstrategie en -planning. Hiermee kunt u talent beheren en ontwikkelen om tot duidelijke bedrijfsresultaten te komen.

Wat EY voor u kan betekenen

Personeelsanalyse

Of u nu midden in een veranderingstraject zit of de normale bedrijfsvoering wilt optimaliseren, dagelijks inzicht in de activiteiten en sentiment van uw personeel kan de tijdschema's van uw projecten betrouwbaarder maken en zorgen voor een nauwkeuriger verslaglegging en effectiever beheer.

We helpen u bij het opzetten van betrouwbare en dynamische prognosetools en -methoden, die vrijwel realtime gegevensinzichten bieden, op basis waarvan u periodieke acties kunt plannen, verslagen kunt maken en een doorlopend programmaoverzicht kunt genereren.

Strategische personeelsplanning

Als u uw bedrijfsstrategie effectief wilt uitvoeren, heeft u de juiste mensen nodig, op de juiste plaats, met de juiste taken, op het juiste moment en tegen de juiste prijs. U heeft een strategische personeelsplanning op basis van informatie nodig om dat allemaal te bereiken.

We helpen uw organisatie systemen te vinden en op te zetten om vast te stellen welk personeel u nodig heeft om uw strategie uit te voeren, de bedrijfsvisie te verwezenlijken en uw zakelijke doelen te realiseren.

Wervingsstrategie en bedrijfsmodel

Nu de werkomgeving zo snel verandert, moeten organisaties het beheer van hun vaste en tijdelijke werknemers opnieuw onder de loep te nemen.

We helpen u bij het beoordelen en opnieuw ontwerpen van de supply chain, het wervingsmodel en wervingsprogramma's voor uw zakelijk talent. Hierdoor kan uw organisatie een betere combinatie van personeelsvaardigheden aantrekken om uw doelen te realiseren.

Talent aantrekken

Het is belangrijk dat u uw personeel beschouwt als deel van een integrale bedrijfsstrategie. Dit kan uw concurrentiepositie versterken omdat u daarmee de juiste mensen met de juiste vaardigheden kunt werven, tegen een juiste prijs.

Volgens de Global Capital Confidence Barometer worstelt 55% van de werkgevers echter met het vinden en aannemen van mensen met de vereiste vaardigheden.

Het samenbrengen van het juiste talent met de juiste vaardigheden in de juiste functies is essentieel om de doelen van de organisatie te bereiken. Er komt steeds meer technologie beschikbaar om uw organisatie daarbij te helpen. Repetitieve taken kunnen worden geautomatiseerd, uw personeel wordt in staat gesteld op inzicht gebaseerde beslissingen te nemen en ze krijgen meer tijd om zich te concentreren op de meer menselijke aspecten van hun werk. 

We helpen u bij de evaluatie van huidige en toekomstige personeelsbehoeften, het identificeren van ontbrekende vaardigheden en het kiezen en implementeren van technologie om kandidaten te beoordelen en te screenen op basis van hun vaardigheden en houding.

EY Skills Foundry™: platform voor bij- en omscholing van werknemers

EY Skills Foundry is een bij- en omscholingsplatform dat vandaag het personeel van morgen opbouwt.

Ontdek meer

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.