Capital allocation services

We helpen onze klanten met het ontwikkelen van een strategie omtrent kapitaalallocatie die aansluit bij de doelstellingen en strategie van de onderneming.

Wat EY voor u kan betekenen

Het huidige economische klimaat dwingt bedrijven om hun financiële gezondheid kritisch te beoordelen. Het doel is om het beschikbare kapitaal optimaal te alloceren, dat de investeringen in lijn zijn met de bedrijfsstrategie en de meeste waarde wordt gecreëerd.

Wij helpen u inzicht te krijgen in de volgende vraagstukken:

  • Is uw kapitaal optimaal gealloceerd over verschillende projecten, functies, divisies, klanten en regio's?
  • Is uw bedrijf zich bewust van de meest optimale manier om het kapitaal te alloceren?
  • Onderbouwt u uw beslissingen omtrent kapitaalallocatie aan de hand van financiële modelering (inclusief scenario- en risicomodelleringen)?
  • Onderbouwt uw bedrijf haar beslissingen en kapitaalallocatie met (robuuste) data en onderbouwde aannames?

Wij kunnen u helpen de optimale kapitaal allocatiestrategie op te zetten: 

Cash culture drive: Het monitoren van enkel de winst- en verliesrekening verandert naar een allesomvattend overzicht, waarbij de focus wordt verlegd naar cash flow, het optimaliseren van de werkkapitaalpositie en het vrij maken van een eventuele overtollige kaspositie om deze in te zetten voor betere doeleinden.

Efficiency: De alsmaar veranderende wereld vraagt bedrijven om sterk leiderschap, efficiëntie en transparantie. Steeds meer bedrijven kijken kritisch naar de omvang en complexiteit van hun juridische structuren.

Proactief portfolio management: Optimale kapitaalinzet mag niet over het hoofd worden gezien. Door het gebruik van maatstaven als rendement op geïnvesteerd vermogen (ROIC) hebben bedrijven continu inzicht in hun financiële prestaties. Door eigen resultaten langs de meetlat te leggen, krijgt u een goed overzicht van uw positie in de markt en uw positie ten opzichte van concurrenten.

Forecasting en scenarioplanning

In deze roerige tijden is het zaak voor bedrijven om tijdig te anticiperen en de juiste weg in te slaan. Bedrijven staan voor ingewikkelde vraagstukken afkomstig van bestuursleden, beleggers, toezichthouders en andere bestaande of nieuwe stakeholders over uiteenlopende zaken, zoals de vraag naar producten en diensten, liquiditeit, supplychainstabiliteit en kapitaalallocatie. EY ondersteunt u bij deze uitdagingen door toekomstscenario’s uit te werken en te kwantificeren, een strategie te formuleren en financiële modellen op te stellen om besluitvorming te ondersteunen. Meer informatie.


            Transaction advisory capital agenda info graph

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.