EY is nu CO2-negatief, een belangrijke mijlpaal in de ambitie voor duurzaamheid

9 minuten leestijd 20 oktober 2021
Auteurs
Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

Steve Varley

EY Global Vice Chair - Sustainability

Passionate about sustainability, diversity and entrepreneurship. Husband and father of two. Triathlete.

Lokale contactpersoon

EY Nederland, Senior Manager, Corporate Responsibility & Sustainability leader

Energiek. Spontaan. Verbinder. Zit graag met haar handen in de aarde. Heeft voor elk probleem tien oplossingen.

9 minuten leestijd 20 oktober 2021

EY heeft dit doel bereikt door elk jaar de CO2-uitstoot te verlagen en vervolgens meer dan de resterende hoeveelheid EY-emissies te compenseren of te verwijderen.

In het kort
 • EY heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in zijn vierstappenplan voor CO2-uitstoot en is nu CO2-negatief.
 • De organisatie richt zich op het terugdringen van de absolute uitstoot in lijn met haar wetenschappelijk onderbouwde doelstelling en ligt op schema om in 2025 CO2-neutraliteit te bereiken. 
 • De teams van EY gebruiken hun ervaring naast de diensten, aanbevelingen en mensen om anderen te helpen CO2-neutraal te worden en over te stappen op een groene toekomst.
Local Perspective IconEen lokaal perspectief

Mobiliteitsregeling

EY heeft een nieuwe mobiliteitsregeling geïntroduceerd die onderdeel uitmaakt van onze ambitie om in 2025 klimaatneutraal te zijn. De regeling weerspiegelt onze nieuwe manier van werken in een ‘post-COVID wereld’. Een wereld waarin thuiswerken, virtuele vergaderingen en samenwerken deel uitmaken van onze nieuwe manier van werken. Het is onze ambitie om hiermee het reizen ten opzichte van de pre-COVID reizen flink te verminderen en minimaal de mondiale doelstelling van 35% minder zakelijke reizen te behalen. 

Uitgangspunten van onze travel policy:

 • Medewerkers worden uitgedaagd om na te denken of de reis noodzakelijk is. Wat is de toegevoegde waarde van een persoonlijke ontmoeting versus een virtuele meeting?
 • In het geval van noodzakelijke reizen worden medewerkers gestimuleerd om te reizen met de trein, deelscooter, fiets of elektrische auto.
 • Voor reizen naar België, Duitsland, Frankrijk en Londen geldt een verplichting voor reizen met de trein bij een reistijd tot en met 4 uur of 400 kilometer.
 • Bij verblijf in hotels dienen medewerkers zoveel mogelijk gebruik te maken van hotels op loofafstand om onnodig reizen te vermijden, en Green Key hotels.

Elektrisch wagenpark

Onderdeel van het streven van EY om 2025 klimaatneutraal te zijn, is dat ons wagenpark eind 2025 geheel elektrisch is. Daarom zijn elektrische leaseauto’s vanaf 1 januari 2022 de norm en kiezen medewerkers bij een nieuwe leaseauto bij voorkeur voor elektrisch.

Local contact

Claudy te Boome
EY Nederland, Senior Manager, Corporate Responsibility & Sustainability leader

Tde wetenschap is overtuigender dan ooit - zelfs met de maatregelen die vandaag de dag worden genomen, zal de planeet nog vele decennia blijven opwarmen. Zoals het meest recente rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) benadrukt, "zal de opwarming van de aarde met 1,5°C en 2°C in de loop van de 21e eeuw worden overschreden, tenzij de uitstoot van kooldioxide (CO2) en andere broeikasgassen in de komende decennia drastisch wordt verminderd." Dit laatste rapport, dat in augustus 2021 is gepubliceerd, onderstreept dat we nu kunnen en moeten handelen om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen.

Er wordt vaart gezet achter het CO2-neutraal maken van de economie, maar voor sommige sectoren zal het moeilijker zijn om de uitstoot binnen de vereiste termijnen terug te dringen dan voor andere. Infrastructuur, investeringen, bedrijfsmodellen, toeleveringsketens en technologie zullen tijd en doortastende inspanningen vergen om zich te ontwikkelen. Dit betekent dat sommige sectoren meer tijd nodig hebben dan andere om de CO2-uitstoot terug te dringen tot het niveau dat nodig is om de opwarming tot 1,5°C te beperken.

Degene die sneller kunnen handelen, moeten dat nu doen. De samenwerking met klanten, leveranciers, gemeenschappen en concurrenten is cruciaal om de overgang naar een CO2-arme toekomst te versnellen.

"Nu de risico's van de klimaatcrisis steeds duidelijker worden, moet het bedrijfsleven veranderen, en snel ook", zegt Carmine Di Sibio, EY Global Chairman & CEO. "Onmiddellijke en collectieve actie is nodig om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Er moeten CO2-vrije doelstellingen worden vastgesteld en degenen die de mogelijkheid hebben om nog verder te gaan, moeten dat ook doen."

Hoe EY CO2-negatief is geworden

EY voldoet aan de vier-punten CO2-neutrale ambitie, die in januari 2021 is gelanceerd en vermindert actief de absolute emissies in overeenstemming met het Science Based Targets Initiative (SBTi) gevalideerde 1,5°C-pad. Hierdoor zal EY in FY25 de ambitieuzere doelstelling van CO2-vrije status bereiken, waarbij alle EY-teams de uitstoot moeten verminderen in lijn met de goedgekeurde op wetenschap gebaseerde doelstelling.

Voor FY21 zijn de emissies verminderd, wereldwijd en op alle toepassingsgebieden, zowel door de aanzienlijke vermindering van het aantal zakenreizen als gevolg van de COVID-19-pandemie, als door ons actieve zevenpunten plan voor CO2-neutraliteit, dat gericht zal blijven op de actieve vermindering van CO2-emissie.

Nu de risico's van de klimaatcrisis steeds duidelijker worden, moet het bedrijfsleven veranderen, en snel ook.

In FY21 stootte EY 394.000 ton kooldioxide-equivalenten (CO2e) uit, tegen 976.000 ton CO2e in FY20 - een daling van 60%. Dit betekent een daling van 71% ten opzichte van de 1.354k ton CO2e die in het referentiejaar FY19 werd uitgestoten. De CO2-neutrale ambitie van EY zal er echter bijdragen dat de emissies onder het 1,5°C-pad blijven in FY22 en daarna, en EY zal CO2-negatief blijven naarmate de gebruikelijke bedrijfspraktijken terugkeren.

Om een CO2-negatieve organisatie te worden, hebben de teams van EY geïnvesteerd in een CO2-compensatieportefeuille met South Pole die CO2-verwijderingsprojecten omvat. South Pole is een toonaangevende projectontwikkelaar en wereldwijde aanbieder van klimaatoplossingen. De portefeuille omvat meerdere projecten over de hele wereld die CO2- compenseren of verwijderen door herbebossing, regeneratieve landbouw, biochemie en bosbehoud. De projecten dragen bij aan het verwijderen of compenseren van in totaal 528.000 ton CO2e, wat neerkomt op 134% van de footprint van EY in boekjaar 2011, waardoor EY CO2-negatief is.

CO2-negatief is wanneer een organisatie nog meer CO2- verwijdert dan ze uitstoot. Het vereist het vaststellen van een EY Global Vice Chair - Sustainability. "Zelfs voordat een organisatie de status van CO2-vrij bereikt, kan zij de uitstoot proactief beheren."De wetenschappelijk onderbouwde doelstelling om de uitstoot te verminderen om tot CO2-vrije status te komen en het compenseren of verwijderen van nog meer van de onvermijdelijke uitstoot", zegt Steve Varley, "is CO2-negatief (ook bekend als netto negatief)".

EY is van mening dat een alomvattende strategie voor het CO2-arm maken van de economie een snelle vermindering van de organische uitstoot moet omvatten. Dit betekent investeringen in natuur gebaseerde oplossingen als in innovatieve technologieën die de verwijdering van CO2 uit de atmosfeer ondersteunen. Naast de bovengenoemde natuurlijke compensatie- en verwijderingsprojecten heeft EY ook een intentieverklaring ondertekend voor toekomstige afname met behulp van DAC (direct air capture). Een baanbrekend nieuw project waarbij atmosferische lucht wordt aangezogen en vervolgens via een reeks chemische reacties de koolstofdioxide wordt onttrokken. Hieruit ontstaat een zuivere en samengeperste vorm van kooldioxide die permanent ondergronds wordt opgeslagen, terwijl de rest van de schone lucht aan het milieu wordt teruggegeven. Dit proces imiteert wat bomen van nature doen, maar sneller en met een kleinere footprint die schaalbaar is.

De teams van EY zullen blijven investeren in een gevarieerde portefeuille van emissiereducties en innovatieve verwijderingsprojecten om de ontwikkeling van cruciale klimaattechnologieën te helpen ondersteunen om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen. Dit zal de prijs per ton verwijderde CO2e in de loop der tijd helpen drukken en de kosten van CO2-vrije compliance wereldwijd omlaag brengen - voor organisaties, landen en de planeet.

Hoe we anderen helpen CO2-vrij te maken

EY heeft, net als veel professionele dienstverlenende organisaties, een minder complexe toeleveringsketen dan andere industrieën zoals bijvoorbeeld de verwerkende industrie of detailhandel. Deze industrieën kampen met uitdagingen en complexiteiten die moeilijk te verduurzamen zijn. EY helpt anderen met investeringen in mensen, oplossingen en diensten die gericht zijn op duurzaamheid en CO2-neutraal te worden.

De leden van EY werken rechtstreeks met klanten en andere leiders samen en stimuleren vooruitgang met het Initiatief voor duurzame markten, het S30-forum van Chief Sustainability Officers onder leiding van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Wales, de WEF Alliance of CEO Climate Leaders, de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), en andere multilaterale organisaties. Deze inspanningen zullen alleen maar toenemen naarmate we COP26 in november 2021 naderen.

Door met anderen samen te werken, zullen we de collectieve oplossingen vinden die ons allemaal zullen helpen de uitstoot te verminderen. Duurzaamheid is tenslotte een zaak van iedereen.

Via ons wereldwijde programma voor verantwoord ondernemen, EY Ripples, maken wij gebruik van de vaardigheden, kennis en ervaring van EY-medewerkers om milieuduurzaamheid te versnellen in onze maatschappij. Wij richten ons op het stimuleren van de invoering van bedrijfsmodellen, technologieën en activiteiten die het milieu beschermen en economische kansen creëren bij de overgang naar een circulaire, regeneratieve economie. Tot nu toe hebben meer dan 17.500 collega's uit meer dan 115 landen deelgenomen aan meer dan 220 EY Ripples-projecten op het gebied van milieuduurzaamheid, met een positieve impact op meer dan 700.000 levens.

Zoals de klimaatwetenschap duidelijk aantoont, is het van cruciaal belang dat we de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer verminderen. Maar we kunnen het niet alleen doen: iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en degenen die nog verder kunnen gaan, moeten dat doen. Samen kunnen we de uitdaging van CO2-negatief aangaan en een betere, duurzamere wereld opbouwen.

"De uitdagingen van klimaatverandering en CO2-neutraliteit vragen om antwoorden die we alleen samen kunnen vinden. Door met anderen samen te werken, zullen we de collectieve oplossingen vinden die ons allemaal zullen helpen de uitstoot te verminderen," zegt Carmine Di Sibio. "Duurzaamheid is tenslotte een zaak van iedereen."

 • Verklarende woordenlijst van termen voor het CO2-neutraal maken van de economie

  Op wetenschap gebaseerde doelstelling (SBT): Een doelstelling die is vastgesteld voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met een hoeveelheid die in overeenstemming is met de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs (tot 1,5˚C boven het pre-industriële niveau)

  CO2-neutraal: Bereikt een organisatie wanneer ze elk jaar koolstofdioxide-emissies verwijdert en compenseert die gelijk is aan haar CO2 footprint, maar de totale hoeveelheid die zij uitstoot niet actief vermindert

  CO2-vrij: Bereikt een organisatie wanneer ze haar uitstoot van broeikasgassen heeft verminderd met een hoeveelheid die in overeenstemming is met de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs (tot 1,5˚C boven het pre-industriële niveau) en het resterende deel verwijdert om deze naar nul te brengen

  EY definieert CO2-negatief als het resultaat van een organisatie die zowel haar emissies vermindert in lijn met haar 1,5˚C SBT als investeert in op de natuur gebaseerde oplossingen en CO2-technologieën om meer koolstof te verwijderen en te compenseren, dan dat ze elk jaar uitstoot. Dit kan worden bereikt voordat een organisatie CO2-vrij bereikt, maar is afhankelijk van de vaststelling van een wetenschappelijk onderbouwde doelstelling, die vervolgens wordt gevalideerd door het SBTi.

  Emissie scopes:

  De emissies worden door het Greenhouse Gas Protocol in drie categorieën opgesplitst:

  - Scope 1: alle directe emissies van de activiteiten van een organisatie of van de activiteiten waarover zij zeggenschap heeft

  - Scope 2: Indirecte emissies van elektriciteit gekocht en gebruikt door een organisatie

  - Scope 3: Alle andere indirecte emissies van activiteiten van een organisatie, uitgezonderd elektriciteit

  Voor EY hebben de scopes 1 en 2 grotendeels betrekking op kantoorenergie, terwijl scope 3 voornamelijk het gevolg is van zakenreizen.

Samenvatting

EY is er trots op CO2-negatief te worden en werkt aan het terugdringen van haar absolute uitstoot op weg naar een CO2-vrije-uitstoot in 2025. EY gebruikt zijn ervaring, diensten, oplossingen en mensen om met anderen samen te werken en te helpen bij de overgang naar een CO2-arme toekomst.

Over dit artikel

Auteurs
Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

Steve Varley

EY Global Vice Chair - Sustainability

Passionate about sustainability, diversity and entrepreneurship. Husband and father of two. Triathlete.

Lokale contactpersoon

EY Nederland, Senior Manager, Corporate Responsibility & Sustainability leader

Energiek. Spontaan. Verbinder. Zit graag met haar handen in de aarde. Heeft voor elk probleem tien oplossingen.