EY blijft CO2-negatief en is op weg naar netto nul in 2025

9 minuten leestijd 20 september 2022
Door Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

Lokale contactpersoon

EY Nederland, Senior Manager, Corporate Responsibility & Sustainability leader

Energiek. Spontaan. Verbinder. Zit graag met haar handen in de aarde. Heeft voor elk probleem tien oplossingen.

9 minuten leestijd 20 september 2022

EY boekte aan de hand van het zeven punten tellende actieplan in FY22 grote vooruitgang met haar CO2-ambitie en blijft op koers om in 2025 netto nul te bereiken.

In het kort
 • EY blijft zijn uitstoot van broeikasgassen verminderen en is voor het tweede jaar CO2-negatief, wat betekent dat we meer CO2 compenseren en verwijderen dan we uitstoten.
 • Onze uitdaging voor de toekomst is om onze emissies niet mee te laten groeien met de groei van onze activiteiten, waarbij we onze klanten ondersteunen en onze kenmerkende wereldwijde cultuur behouden.
 • Wij investeren in diensten, technologie en producten om klanten te helpen hun bedrijf koolstofvrij te maken en de overgang naar een CO2-arme economie te versnellen.
Local Perspective IconEen lokaal perspectief

Mobiliteitsregeling

EY heeft een nieuwe mobiliteitsregeling geïntroduceerd die onderdeel uitmaakt van onze ambitie om in 2025 klimaatneutraal te zijn. De regeling weerspiegelt onze nieuwe manier van werken in een ‘post-COVID wereld’. Een wereld waarin thuiswerken, virtuele vergaderingen en samenwerken deel uitmaken van onze nieuwe manier van werken. Het is onze ambitie om hiermee het reizen ten opzichte van de pre-COVID reizen flink te verminderen en minimaal de mondiale doelstelling van 35% minder zakelijke reizen te behalen. 

Uitgangspunten van onze travel policy:

 • Medewerkers worden uitgedaagd om na te denken of de reis noodzakelijk is. Wat is de toegevoegde waarde van een persoonlijke ontmoeting versus een virtuele meeting?
 • In het geval van noodzakelijke reizen worden medewerkers gestimuleerd om te reizen met de trein, deelscooter, fiets of elektrische auto.
 • Voor reizen naar België, Duitsland, Frankrijk en Londen geldt een verplichting voor reizen met de trein bij een reistijd tot en met 4 uur of 400 kilometer.
 • Bij verblijf in hotels dienen medewerkers zoveel mogelijk gebruik te maken van hotels op loofafstand om onnodig reizen te vermijden, en Green Key hotels.

Elektrisch wagenpark

Onderdeel van het streven van EY om 2025 klimaatneutraal te zijn, is dat ons wagenpark eind 2025 geheel elektrisch is. Daarom zijn elektrische leaseauto’s vanaf 1 januari 2022 de norm en kiezen medewerkers bij een nieuwe leaseauto bij voorkeur voor elektrisch.

Local contact

Claudy te Boome
EY Nederland, Senior Manager, Corporate Responsibility & Sustainability leader

Decarbonisatie staat wereldwijd hoog op de agenda en leidt tot een exponentiële groei van bedrijven die zich na de 26e VN-klimaattop(COP26) inzetten voor netto nul.Meer dan 3 000 bedrijven en financiële instellingen hebben hun intenties kenbaar gemaakt en werken samen met het Science Based Targets initiative (SBTi) om hun uitstoot te verminderen in lijn met de wetenschappelijke inzichten over het klimaat.

Het tempo neemt verder toe naarmate bedrijven hun bedrijfsvoering omvormen om de decarbonisatie te ondersteunen. Maar voor alle groeiende organisaties geldt dat de voordelen van positieve groei gepaard gaan met een dringende noodzaak om het risico van verhoogde emissies als gevolg van die groei te beheersen.

"De uitdaging waar we in FY23 en daarna voor staan, is om ons bedrijf te blijven laten groeien en onze onderscheidende wereldwijde cultuur te behouden, terwijl we onze absolute uitstoot verminderen", zegt Steve Varley, EY Global Vice Chair - Sustainability. Deze uitdaging wordt geïllustreerd door het feit dat het personeelsbestand van EY (gemeten in FTE's) met 29% is gegroeid sinds ons referentiejaar FY19.

Met de terugkeer van zakenreizen is FY23 bovendien het eerste jaar waarin we verwachten dat onze emissiegrenzen voor vliegreizen echt op de proef zullen worden gesteld. "Wij zijn klaar om deze uitdaging aan te gaan en zijn ervan overtuigd dat de acties in ons CO2-actieplan ons zullen helpen op koers te blijven om netto nul te bereiken", aldus Varley.

De uitdaging waarvoor wij in FY23 en daarna staan, is onze bedrijfsactiviteiten te blijven uitbreiden en onze onderscheidende wereldwijde cultuur te handhaven, terwijl wij onze absolute uitstoot verminderen.
Steve Varley
EY Global Vice Chair - Sustainability

EY lanceerde in januari 2021 zijn CO2-ambitie: netto nul bereiken in 2025 met een vermindering van 40% van onze absolute GHG-uitstoot (broeikasemissies) in Scope 1, 2 en 3 (ten opzichte van het FY19 referentiejaar. Dit strookt met een door de SBTi goedgekeurd reductiepad van 1,5°C1. Deze doelstelling komt overeen met wat de klimaatwetenschap noodzakelijk acht om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken, te verwezenlijken.

In FY21 bereikten wij de belangrijke mijlpaal om wereldwijd CO2-negatief te worden. Dit betekent dat we meer CO2 compenseren of uit de atmosfeer verwijderen dan we uitstoten. We zijn er trots op dat we in FY22 CO2-negatief zijn gebleven, waardoor we op koers liggen om in 2025 netto nul te bereiken.

Hoe EY de uitstoot van broeikasgassen vermindert en CO2-negatief blijft

In FY22 bedroegen onze broeikasgasemissies in totaal 597k ton kooldioxide-equivalent (tCO2e). Dit is weliswaar een vermindering van 56% ten opzichte van het referentiejaar FY19 (1.354k tCO2e), maar ook een stijging van 52% ten opzichte van FY21 - een jaar waarin onze Scope 3 reisemissies en Scope 2 kantoorelektriciteitsverbruik drastisch daalden. Dit was niet onverwacht, aangezien veel EY-bedrijven in FY22 hun normale bedrijfsactiviteiten hebben hervat. Ook houdt ons 1,5°C-pad rekening met een verwachte toename van de broeikasgasemissies in de post-COVID-19-wereld.

Om de emissies te compenseren die we nog niet hebben geëlimineerd, blijft EY investeren in een CO2-compensatieportefeuille met toonaangevende projectontwikkelaars en leveranciers van wereldwijde klimaatoplossingen. Samen compenseren deze projecten 723k tCO2e, wat 121% van de emissies van EY in FY22 vertegenwoordigt - wat onze koolstofnegatieve positie voor FY22 bevestigt. Alle projecten voldoen aan onze criteria voor kwaliteitscompensatie, zijn onafhankelijk geverifieerd, aanvullend en permanent, worden niet voor andere doeleinden gebruikt, leiden niet tot verlies en hebben een positief effect op de gemeenschap.

Net als veel van onze klanten hebben wij nieuwe technologie geïmplementeerd om onze emissies nauwkeuriger te kunnen volgen. Door de implementatie van Enablon kunnen we nu onze emissies in de Scopes 1 en 2 nauwkeuriger volgen. Dit omvat onder andere datapunten voor energieverbruik, waterverbruik, brandstofgegevens van ongeveer 650 kantoren in het hele EY-netwerk.

Wij blijven ook onze Scope 3-emissies nauwgezet volgen met de analyse van onze boekingen en uitgaven voor reizen per vliegtuig, trein en auto. Reizen speelt een belangrijke rol bij het leveren van uitzonderlijke service, ons werk in de markt, de samenwerking tussen EY-teams en het versterken van onze EY-cultuur. Maar we erkennen dat we moeten reizen op een manier die doordacht en weloverwogen is, en die ervoor zorgt dat we op koers blijven om onze netto-nuldoelstelling in 2025 te halen. Onze emissiegrenswaarde voor vliegreizen voor FY23 is 6% lager dan die voor FY22. Om ervoor te zorgen dat we deze verlaagde limiet halen, is het onze uitdaging voor FY23 en daarna om een evenwicht te vinden tussen de vermindering van de uitstoot en het reizen ten behoeve van onze klanten en andere activiteiten.

Voortgang op ons zeven punten tellende actieplan om in 2025 netto nul te bereiken

Om in 2025 netto nul te bereiken, blijven wij ons zevenpuntenplan uitvoeren om onze broeikasgasemissies te verminderen en een nog duurzamere organisatie te worden. In FY22 hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt met elk van onze belangrijkste acties:

Terwijl wij ons zevenpuntenplan uitvoeren, blijven wij de ontwikkelingen van SBTi volgen, met inbegrip van hun recente update om de definitie van netto nul te formaliseren. Samen met veel van onze klanten proberen wij de gevolgen van deze definitiewijziging beter te begrijpen en te beoordelen wat dit voor EY betekent.

Samenwerking met anderen voor een CO2-arme toekomst

"EY heeft, net als andere professionele dienstenorganisaties, een eenvoudiger bedrijfsmodel dan vele andere, zoals de verwerkende industrie, de detailhandel en moeilijk te bedienen industrieën," zegt Varley. "Hoewel we erkennen dat onze emissies op zichzelf klein zijn, gebruiken we onze ervaring, ons vermogen om samen te komen, onze vaardigheden, diensten en mensen om anderen te helpen bij de overgang naar een koolstofarme toekomst."

De EY-organisatie ondersteunt niet alleen klanten en leveranciers van EY op hun weg naar een koolstofarme economie, maar blijft ook haar vermogen om gelijkgestemde organisaties samen te brengen om de waarde van duurzaamheid voor het bedrijfsleven, de samenleving en de planeet te beschermen en te creëren.

Door met anderen samen te werken, zullen we de collectieve oplossingen vinden die ons allemaal zullen helpen de uitstoot te verminderen. Duurzaamheid is tenslotte een zaak van iedereen.
Carmine Di Sibio
EY Global Chairman and CEO

In november 2021 namen EY-leiders deel aan COP26 - de eerste COP-top die leiders uit het bedrijfsleven en de financiële wereld samenbrengt met de overheid om de noodzaak van collectieve actie vast te stellen. Vooruitkijkend naar COP27, die in november 2022 in Egypte wordt gehouden, zullen wij de strijd blijven steunen om sneller vooruitgang te boeken naar een toekomst met netto nul-emissies. Wij zullen met klanten samenwerken om de gedane beloften om te zetten in zakelijke acties die echt effect sorteren.

Wij blijven in gesprek met normbepalers over de meting en rapportage van duurzaamheid, en stimuleren vooruitgang via ons werk met externe organisaties, zoals het Sustainable Markets Initiative (SMI), dat door Zijne Majesteit Koning Karel III is bepleit, en het S30-forum van Chief Sustainability Officers (onderdeel van het SMI).

Zoals de klimaatwetenschap duidelijk aantoont, is het van cruciaal belang dat grote en kleine organisaties snel alle inspanningen versnellen om de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer te verminderen. Maar iedereen moet een rol spelen, en degenen onder ons die nog verder kunnen gaan, moeten dat doen. Samen kunnen we de uitdaging van netto nul aangaan en een betere en duurzamere werkwereld opbouwen.

"De uitdagingen van klimaatverandering en decarbonisatie vereisen antwoorden die alleen samen kunnen worden gevonden. Door met anderen samen te werken, zullen we de collectieve oplossingen vinden die ons allemaal zullen helpen de uitstoot te verminderen", zegt Carmine Di Sibio, voorzitter en CEO van EY Global. "Duurzaamheid is tenslotte een zaak van iedereen."

 • Bijlage: Broeikasgasemissies van EY in de periode FY20-FY22

  De onderstaande grafiek toont de vooruitgang die EY boekt met zijn Scope 1-, 2- en 3-broeikasgasemissies.

     
  Uitstoot van broeikasgassen*      
    FY20 FY21 FY22
  Totale emissies (tCO2e)

  976,000

  394,000 597,000
  Emissies per werknemer (tCO2e/FTE) 3.3 1.3 1.7
  Scope 1 GHG-protocol (tCO2e) 9,000 10,000 18,000
  Scope 2 GHG-protocol (tCO2e) 132,000 106,000 148,000
  Scope 3 GHG-protocol (tCO2e) 835,000 278,000 431,000
  Emissies per dollar inkomsten (tCO2e/US$000) 0.0263 0.0099 0.0131
   

  *De uitstoot van broeikasgassen is berekend volgens de wereldwijde koolstofvoetafdrukmethode van EY. Dit is gebaseerd op het Greenhouse Gas (GHG) Protocol dat is ontwikkeld door het World Resources Institute (WRI) en de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), waarbij de "locatiegebonden" benadering van de rapportage van scope 2-emissies wordt gebruikt. De emissieberekeningen maken gebruik van de conversiefactoren van 2022 die zijn gepubliceerd door het Britse ministerie voor bedrijfsleven, energie & Industrial Strategy of, in voorkomend geval, van lokaal gepubliceerde factoren. De omrekeningsfactoren die worden gebruikt om de emissies van vliegreizen te berekenen, omvatten het effect van "stralingsforcering". De emissies van het energieverbruik in kantoren worden geraamd op basis van activiteitsgegevens die 83% van de wereldwijde kantorenportefeuille vertegenwoordigen. In 2022 zijn extra categorieën scope 3 emissies opgenomen om onze rapportage in overeenstemming te brengen met onze Science Based Target. De cijfers voor elk van de drie gerapporteerde jaren (hierboven) omvatten emissies met betrekking tot de volgende scope 3-categorieën: zakenreizen; woon-werkverkeer van werknemers; telewerken; afval dat bij activiteiten wordt gegenereerd; en brandstof- en energiegerelateerde activiteiten.

 • Verklarende woordenlijst van termen voor het CO2-neutraal maken van de economie

  Science-based target (SBT): Een broeikasgasreductiedoelstelling om de uitstoot van een organisatie te verminderen in overeenstemming met de klimaatwetenschap en de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5˚C boven het pre-industriële niveau.

  Koolstofneutraal: Het resultaat van een organisatie die jaarlijks emissies verwijdert en compenseert die gelijk zijn aan haar koolstofvoetafdruk.

  Carbon negative: Het resultaat van een organisatie die zowel haar emissies vermindert overeenkomstig haar SBT van 1,5˚C als investeert in op de natuur gebaseerde oplossingen en koolstoftechnologieën om meer koolstof te verwijderen en te compenseren dan zij jaarlijks uitstoot.

  Netto nul: Het punt waarop een organisatie haar SBT van 1,5˚C heeft bereikt en haar restemissies uit de atmosfeer heeft verwijderd.

  Emissiescopes: Emissies worden door het Protocol inzake broeikasgassen in drie categorieën onderverdeeld:

  Scope 1: Alle directe emissies van de activiteiten van een organisatie of die waarover zij zeggenschap heeft
  Scope 2: Indirecte emissies van door een organisatie aangekochte en gebruikte elektriciteit
  Scope 3: Alle overige indirecte emissies van activiteiten van een organisatie, uitgezonderd elektriciteit

  Voor EY hebben scope 1 en 2 grotendeels betrekking op kantoorenergie, terwijl scope 3 bestaat uit zakenreizen.

Samenvatting

EY is er trots op voor het tweede achtereenvolgende jaar koolstofnegatief te zijn, terwijl we werken aan de vermindering van de absolute uitstoot van broeikasgassen op weg naar netto nul in 2025. Wij gebruiken onze ervaring, diensten, oplossingen en mensen om met anderen samen te werken en hen te helpen bij de overgang naar een koolstofarme toekomst.

Over dit artikel

Door Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

Lokale contactpersoon

EY Nederland, Senior Manager, Corporate Responsibility & Sustainability leader

Energiek. Spontaan. Verbinder. Zit graag met haar handen in de aarde. Heeft voor elk probleem tien oplossingen.