Turnaround and restructuring strategy

In tijden van disruptie moeten organisaties zichzelf doorlopend aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Wij leveren betrouwbaar leiderschap in bedrijfskritische en complexe situaties om waarde te creëren, te behouden en terug te winnen.

Wat EY Turnaround and Restructuring Strategy voor u kan betekenen?

Als onderdeel van EY-Parthenon ondersteunen wij onze cliënten bij operationele en financiële herstructureringen en komen we met praktische oplossingen, die meetbare resultaten opleveren.

Organisaties over de gehele wereld hebben te maken met een ongekende reeks uitdagingen. Deze bedreigingen komen in velerlei gedaanten: verzwakte liquiditeit en/of vermogenspositie, macro-economische of geopolitieke veranderingen of veranderende verwachtingen van stakeholders.

Door toegang tot ons lokale en wereldwijde netwerk van herstructurerings- en turnaround professionals met relevante sector ervaring kunnen onze professionals snel worden ingezet daar waar ze nodig zijn.

Wij leveren oplossingen voor veelvoorkomende turnaround en herstructurering vragen, zoals:

 • Hoe kan ik de financiële en operationele prestaties van mijn bedrijf snel verbeteren?
 • Wie kan mij helpen bij het ontwikkelen van opties voor een snelle transformatie? Of bij het maken van een calamiteiten- of een herstelplan? En wie kan me vervolgens helpen kapitaal te vinden om dit plan te financieren en te onderhandelen met mijn stakeholders?
 • Wie kan mij helpen leiding te geven aan een herstructurering?
 • Hoe kan ik met meer kennis van zaken beslissingen nemen over werkkapitaal en liquiditeitsmanagement?
 • Wie kan mij helpen om door de bril van een investeerder naar mijn portfolio te kijken?
 • Hoe kan ik mijn bedrijfsmodel opnieuw vormgeven?
 • Hoe neem ik strategische beslissingen in onzekere tijden?
 • Plan B

  De meeste herstructuringsprocessen hebben een “Plan B” nodig: een noodplan om comfort te geven aan het management en de stakeholders gerust te stellen, of een geloofwaardig alternatief voor financiële stakeholders om een impasse te doorbreken en een consensus tussen alle partijen te realiseren. In bijzonder uitdagende situaties, waarin het management geconfronteerd wordt met steeds grotere risico’s en uitdagingen voor de voortzetting van haar bedrijfsactiviteiten, creëren wij tijd, ruimte en de omgeving om de juiste oplossingen te ontwikkelen en te leveren.

  Samen met het management en financiële stakeholders maken wij gebruik van de opties die beschikbaar zijn om de continuïteit van de onderneming te beschermen en de juiste oplossing te vinden.

  Meer informatie

 • Diensten op het gebied van bedrijfsvereenvoudiging

  Groepsstructuren kunnen in de loop van de tijd steeds complexer worden, wat hogere kosten en risico’s met zich meebrengt.

  We hebben ervaring met de ondersteuning van het complete spectrum van organisaties bij het vereenvoudigen van hun bedrijfsstructuur. Ons team integreert kennis van herstructurering en fiscaal en financieel advies om organisaties te helpen de structuren van hun juridische entiteiten te beoordelen, rationaliseren en vereenvoudigen in de volgende fasen: opzet, analyse van de groepscomplexiteit, programmabeheer, due diligence, probleemoplossing en ontmanteling van entiteiten.

 • Werkkapitaal- en liquiditeitsmanagement

  Zeker in onzekere tijden hebben veel management teams moeite om grip te houden op haar korte termijn liquiditeit en werkkapitaal, waardoor een bedrijf kwetsbaar wordt voor operationele en markt veranderingen.

  Ons team heeft ruime ervaring met werkkapitaal- en liquiditeitsverbeteringen in verschillende sectoren om op korte en middellange termijn liquiditeit vrij te maken binnen de onderneming.

  Meer informatie

 • Stakeholder support

  Stakeholders moeten snel reageren als bedrijven ondermaats presteren of worden geconfronteerd met liquiditeitsproblemen of waarde-erosie. Wij adviseren aandeelhouders, financiers, leveranciers en klanten over de levensvatbaarheid van bedrijven, optie analyse en bemiddeling tussen stakeholders.

  Meer informatie

 • Schuldsanering, aantrekken van kapitaal en M&A

  Om waarde voor een bedrijf en zijn stakeholders te kunnen behouden, is het vaak nodig om de kapitaalstructuur te herzien of bedrijfsonderdelen te verkopen om liquiditeit te genereren. Ons team heeft ervaring met het aantrekken van nieuw kapitaal, herstructureren van de bestaande schuld en de verkoop van bedrijfsonderdelen.

  Meer informatie

 • Diensten voor snelle waardecreatie

  De meeste bedrijven krijgen op een bepaald moment te maken met operationele uitdagingen en tegenvallende prestaties. Hoewel de hoofdoorzaken verborgen kunnen zijn, worden de negatieve gevolgen duidelijk zichtbaar: winstwaarschuwingen, afnemende prestaties, projectmijlpalen die niet worden gerealiseerd, verlies van klanten of het vertrek van het management.

  Of een bedrijf nu in zwaar weer verkeert of gewoon voor een operationele uitdaging staat, ons team heeft ervaring met de ontwikkeling en implementatie van operationele strategieën om de prestaties van ondermaats presterende of in moeilijkheden verkerende bedrijven snel te verbeteren.

 • Private equity support

  Om waarde creatie te realiseren moeten Private Equity(PE) investeerders steeds vaker operationele verbeteringen op tijd identificeren en doorvoeren om het beoogde rendement te realiseren.

  Onze professionals staan PE-investeerders met haar ruime ervaring terzijde, van strategie tot implementatie, om hen te ondersteunen bij het realiseren van hogere liquiditeitsverbeteringen en winstgevendheid om hun investering te laten renderen. Ons PE-team heeft ruime ervaring met complexe carve-outs, transformaties en stresssituaties.

  Meer informatie

 • Diensten op het gebied van onrendabele leningen

  Onrendabele leningen (non-performing loans of NPL’s) blijven banken voor een uitdaging plaatsen, zeker in deze tijden van economische onzekerheid.

  Ons team voor kredietportfolio-oplossingen bestaat uit ervaren medewerkers en deal advisors. Ze verstrekken advies aan financiële instellingen over hun slecht presterende leningenportfolio’s en ook aan de kopers van dergelijke portfolio’s. Daarnaast leveren ze waarde door hun brede kennis en expertise.

 • Fiscale diensten op het gebied van herstructurering en turnaround

  Waar op de prestatiecurve organisaties zich ook bevinden, om belastingen kunnen ze niet heen. Belastingstrategieën kunnen een enorme impact op het herstel van uw bedrijf hebben. Als u hier goed mee omgaat, kunnen ze cruciaal zijn om een positieve ommezwaai te bewerkstelligen, maar als u er niets mee doet, kan dit uw kansen flink verkleinen.

  Of uw onderneming nu operationele en/of financiële problemen heeft, ons wereldwijde netwerk van fiscale professionals kan u helpen waarde te creëren, te behouden of te herstellen. Wij combineren ons wereldwijde netwerk met onze lokale fiscale kennis om u te helpen weloverwogen beslissingen te nemen en de fiscale implicaties van al uw bedrijfskritische beslissingen te doorgronden.

  Meer informatie

Neem contact met ons op zodat wij u direct van dienst kunnen zijn in deze veranderlijke en onzekere tijden

Wij hebben een heldere kijk op de bedrijfskritische vragen en de antwoorden die nodig zijn voor effectief crisismanagement, bedrijfsbestendigheid en continuïteit.