Corporate finance solutions

Wij helpen ondernemingen, private equity, familiebedrijven, financiële en (semi) publieke instellingen met het oplossen van belangrijke financiële vraagstukken. Bij ons kunt u terecht wanneer u hulp nodig heeft om uw kapitaal en financiering optimaal in te zetten. Van portfolio reviews, kapitaalallocatie, financiële planning, tot financiële analyse en ondersteuning bij belangrijke beslissingen. Wij hebben de kennis in huis om uw kapitaal optimaal in te zetten. Daarnaast kunnen wij u helpen om financiering bij investeerders, banken of andere partijen op te halen.

Related topics Strategy and Transactions

Wat EY voor u kan betekenen

Ons Corporate finance team helpt u bij vraagstukken over risico en rendement, zodat u betere beslissingen kunt nemen over financiering en het rendement op uw kapitaal.

Met onze diepgaande kennis en inzichten helpen we u bij het beantwoorden van de volgende vragen:

 • Hoe weet ik of ik de juiste mix van activa heb?
 • Hoe weet ik of ik de juiste projecten financier?
 • Hoe voorspel ik mijn toekomstige financiële prestaties?
 • Hoe bereid ik mijn bedrijf voor op de toekomst?
 • Hoe financier ik mijn beoogde investeringen?
 • Hoe kan ik het vertrouwen van beleggers, investeerders en banken vergroten?

Wij kunnen u ondersteunen bij uw:

 • Corporate finance strategie

  Wij kunnen u ondersteunen doormiddel van uitgebreide financiële, economische en data-analyses.

  • Beoordelen van belangrijke investeringsbeslissingen
  • Vergelijken van verschillende strategische keuzes
  • Ophalen van kapitaal (eigen en vreemd vermogen)
  • Analyseren van de impact op de waarde van uw bedrijf van alternatieve kapitaalstructuren
  • Analyseren van de positieve of negatieve bijdrage van verschillende bedrijfsonderdelen of activiteiten (portfolio analyse)
  • Communicatie over de corporate finance strategie met stakeholders
  • Afstemmen van uw strategische en operationele belangen met behulp van modellering
 • Capital allocation diensten

  We helpen onze klanten met het ontwikkelen van een strategie omtrent kapitaalallocatie die aansluit bij de doelstellingen en strategie van de onderneming.

  Meer informatie

 • Economisch advies

  Wij kunnen u ondersteunen bij het verbeteren van uw economische strategie, uw financiële prognoses en uw commerciële en kapitaal gerelateerde beslissingen.

  • Beoordeling van economische impact en kosten-batenanalyse
  • Macro-economische analyses en assessments van scenario's
  •  Econometrie, prijselasticiteit en prijsbepalingsstrategie
  • Vraagprognoses en schattingen van de prijselasticiteit
  • Voorspellende modellen omtrent klantgedrag
  • Margeanalyses en economische impactanalyse
 • Fairness opinion

  EY geeft met een onafhankelijke fairness opinie vertrouwen aan bestuurders die moeten besluiten over fusies, overnames en overige transacties. Door de financiële aspecten van de transactie grondig te analyseren bepalen wij of de prijs die bij een transactie tot stand is gekomen, vanuit financieel oogpunt ’fair’ is.

  Meer informatie

 • Forecasting en scenarioplanning

  In deze roerige tijden is het zaak voor bedrijven om tijdig te anticiperen en de juiste weg in te slaan. Bedrijven staan voor ingewikkelde vraagstukken afkomstig van bestuursleden, beleggers, toezichthouders en andere bestaande of nieuwe stakeholders over uiteenlopende zaken, zoals de vraag naar producten en diensten, liquiditeit, supplychainstabiliteit en kapitaalallocatie. EY ondersteunt u bij deze uitdagingen door toekomstscenario’s uit te werken en te kwantificeren, een strategie te formuleren en financiële modellen op te stellen om besluitvorming te ondersteunen.
  Meer informatie

 • Infrastructure advisory - privaat en publiek

  We adviseren en begeleiden investeerders, overheden en marktpartijen in investerings-, beheer- en financieringsvraagstukken in kapitaal intensieve infrastructuurprojecten, zoals transport infrastructuur, publieke voorzieningen, circulariteit, nutsvoorzieningen, digitale infrastructuur en opwekking en distributie van (hernieuwbare) energie. Deze projecten worden gekenmerkt door hun complexiteit en maatschappelijke relevantie in het speelveld tussen de financiers, ondernemers en overheden.

  • Financiële kwesties
  • Inkoop
  • Strategische facetten
  • Publiek-private samenwerking (PPS)

  Onze adviseurs zijn partner in iedere fase van de levenscyclus van infrastructuur. Vanaf de start van de strategische opties en het investeringsbesluit, via de financiering, realisatie en exploitatie tot aan de uiteindelijke exit of verkoop van projecten, bedrijven of portefeuilles van infrastructuur projecten.

  Meer informatie

 • Investment strategie

  Wij geven u een onafhankelijk oordeel of de te betalen of te ontvangen prijs in een transactie vanuit financieel oogpunt rechtvaardig is. Op deze manier helpen onze EY-professionals u de volgende vragen te beantwoorden:

  • Creëert of vernietigt de transactie aandeelhouderswaarde?
  • Wat is de waarde van de beoogde activa of beleggingen?
  • Wat is het effect op de transactiewaarde van niet-contante betalingen, zoals aandelen, verkopersnota's, earnouts, opties en andere complexe financiële instrumenten?
  • Hoe beïnvloeden risico's, samenwerkingsverbanden en andere groeikansen de transactie-economie?
  • Is de transactie bevorderlijk of nadelig?
  • Hoe beïnvloeden de transactiestructuur, de fiscale attributen en onvoorziene gebeurtenissen de waarde van de transactie?
 • Waardebepaling, modellering en economische impact

  Onze waarderingsprofessionals voeren nauwkeurige waardebepalingen uit van bedrijven en activa. Ze houden hierbij rekening met de noodzaak voor transparante en robuuste waardebepalingen, waarbij vereisten op het gebied van zakelijke, wettelijke en boekhoudkundige voorschriften in acht moeten worden genomen. In het bedrijfsleven is het voor de meeste bedrijven steeds ingewikkelder en belangrijker om de waarde van activa en passiva te kunnen verantwoorden. Onze ervaren professionals bieden geïntegreerde oplossingen op het gebied van accounting, taxatie en financiële due diligence waarmee u als klant betere beslissingen kunt nemen rondom waardevraagstukken. Daarnaast kunnen wij u ook helpen om uw strategische, financiële en fiscale doelen te behalen.

  Onze business modeling professionals verstrekken robuuste kwantitatieve analyses en inzichten, waarbij ze gebruikmaken van geavanceerde data science, wiskunde en statistiek. Zo kunnen zij robuuste, bewijsbare analyses verstrekken. Hiermee ondersteunen ze de strategische en operationele besluitvorming rondom alle aspecten die op de fiscale agenda staan. Door direct te rapporten aan de directeuren van een organisatie, vergroten we de transparantie en het begrip rondom kosten, voordelen, onzekerheden en risico's. Zo kunnen organisaties betrouwbare strategische beslissingen nemen bij de toewijzing van hun kapitaal. We hanteren rekenmodellen en technieken om voorspellende analyses te maken, inclusief het gebruik van financiële modelleringsoplossingen. 

  Het opbouwen van een effectief bedrijfsmodel is complex, ongeacht of u een transactie beoordeelt, nieuwe marktkansen evalueert of andere strategische afwegingen maakt. Bovendien zijn klanten gewend aan een vertrouwd bedrijfsmodel en moeten zij in zekere mate gerustgesteld worden dat deze (onbekende) financiële modellen betrouwbaar zijn. Onze business modeling professionals helpen u ook bij het beoordelen, ondersteunen en ontwikkelen van modellen. Zo kunt u nog beter belangrijke beslissingen nemen en prestaties verbeteren.

  Meer informatie

 • Capital and Debt Advisory

  We helpen private en publieke partijen bij het inrichten en aantrekken van een financieringsstructuur die past bij uw strategie. Aan de hand van financiële projecties en scenarioplanning analyseren we de meest optimale financieringsinstrumenten die u helpen een keuze te maken.

  In de huidige markt zijn er, naast banken, zeer veel alternatieve financieringsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld direct lending. Wij ondersteunen u bij het evalueren van de verschillende opties. Daarnaast treden wij op als onafhankelijk adviseur bij het benaderen van deze partijen.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.