Geïntegreerde personeelsmobiliteit

In People Advisory Services

Traditionele uitzendingen voor de lange termijn komen steeds minder vaak voor. In plaats daarvan kiezen bedrijven voor zakenreizen en mobiliteitsopties die beter aansluiten bij de bedrijfsstrategie en de behoeften van werknemers. Als deze benaderingen worden ondersteund door een naadloze ervaring op het niveau van de consument, kunnen ze leiden tot een verbetering van zowel compliance als de implementatietijd.

Related topics People Advisory Services Tax

Wat EY voor u kan betekenen

Fiscaliteit

Internationale taken worden steeds vaker gebruikt voor de ontwikkeling van talent en als een stimulans voor werknemers. Ze kunnen het bedrijf ook helpen om het juiste talent met de juiste vaardigheden op het juiste moment en op de juiste plaats te krijgen: daar waar uw markt- en groeimogelijkheden liggen.

Maar belastingstelsels in het buitenland kunnen complex zijn. Belastingregels kunnen moeilijk te begrijpen zijn, vooral als ze zijn opgesteld in een taal die de werknemer niet spreekt. Ondertussen blijft de werknemer dan ook nog vaak met de fiscale verplichtingen in zijn eigen land zitten.

Onze geïntegreerde mobiliteitsdiensten, op het gebied van belastingen, sociale zekerheid, vrijstelling van buitenlandse bronbelasting en mondiale vergoedingsregelingen, kunnen u helpen talent wereldwijd in te zetten met een minimum aan vertraging en ongemak.

Immigratie

Via ons geïntegreerd mobiliteitsplatform kunnen we risicobeoordelingen geven, hulp bieden aan overheids- en regelgevende instanties en downstream dienstverleners, en waar nodig adviseren op het gebied van belastingen, immigratie en prestatieverbetering.

Compensatie

Internationale uitzendingen kunnen duur zijn en bedrijven vragen zich vaak af of ze wereldwijde uitzendingen wel op de meest kosteneffectieve manier beheren.

We helpen uw organisatie bij het verzamelen en analyseren van de compensatiegegevens van de werknemer, het genereren van looninstructies en het produceren van nauwkeurige rapportage van de totale kosten.

Opdrachten

Strategische organisaties sturen medewerkers naar het buitenland om nieuwe markten aan te boren en lokale opvolgers te ontwikkelen. Onze benadering voor mobiliteitstransformatie helpt uw organisatie te achterhalen op welke gebieden uw programma's niet efficiënt werken en een routekaart te ontwikkelen om die programma's te optimaliseren.

Sociale zekerheid

De wetgeving voor sociale zekerheid wordt steeds complexer en werkgevers krijgen te maken met tal van extra verplichtingen om aan alle regels te blijven voldoen. Dit is des te ingewikkelder wanneer organisaties niet over een beleid beschikken om sociale uitkeringen te beschermen wanneer werknemers tijdens een internationale plaatsing worden uitgesloten van de regeling in hun eigen land.

We helpen uw organisatie om de eisen voor compliance te beheren door uw gegevens, systemen en processen te verbeteren.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.