Wat kan het bedrijfsleven nog meer doen om ongelijkheid aan te pakken?

Auteurs
Gillian Hinde

EY Global Corporate Responsibility Leader

Connector. Collaborator. Wannabe concert pianist. Passionate about personal empowerment and collective action to drive change at scale.

Mary Cline

Senior Advisor, Geostrategic Business Group

Intrepid business and political strategist. Passionate about connecting the dots between politics, economics and business. Committed to delivering insights on critical global challenges.

Bijdragers
5 minuten leestijd 24 mei 2021

Toon resources

  • Inclusive business playbook (pdf)

Een authentieke verbintenis voor inclusief ondernemen hangt af van een meer systematische focus op de behoeften van lage-inkomensgroepen en een gemarginaliseerde samenleving.

Drie belangrijke vragen:
  • Hoe kunnen organisaties de behoeften van lage-inkomensgroepen en achtergestelde gemeenschappen beter verankeren in alle aspecten van hun purpose, strategie en bedrijfsvoering?
  • Hoe kan een structurele focus op inclusiviteit van deze gemeenschappen bijdragen aan nieuwe kansen en langetermijnwaarde creëren voor het bedrijfsleven en de samenleving?
  • Wat kunnen organisaties leren van impactondernemers die pionierswerk verrichten met een marktgerichte aanpak om ongelijkheid aan te pakken?

Bij EY zijn we er al lang van overtuigd dat kapitaal en talent in toenemende mate zullen verschuiven. Van organisaties die alleen waarde creëren voor aandeelhouders naar organisaties die langetermijnwaarde creëren voor alle belanghebbenden, waaronder werknemers, klanten, leveranciers en de samenleving. Organisaties die hun strategieën verankeren aan een zinvol doel - met een focus op het creëren van duurzame impact op de lange termijn - zijn het best gepositioneerd om te profiteren van de waarde die ze creëren, deze aan te tonen en te meten. Wij leren voortdurend bij van ons eigen traject en passen het kader voor langetermijnwaarde toe om onze eigen ambitie te helpen definiëren en meten. Het doel is om het wereldwijde EY-netwerk te mobiliseren om tegen 2030 een positieve invloed te hebben op een miljard levens.

Voortbouwend op ons werk met The Embankment Project for Inclusive Capitalism (EPIC) en de International Business Council van het World Economic Forum, en onze jarenlange steun aan het ecosysteem van impactondernemerschap via EY Ripples,is er een nieuw inclusive business draaiboek. Dit is bewijs van onze voortdurende inzet om te onderzoeken wat bedrijven kunnen doen om echt doelgericht, inclusief en duurzaam te worden.

In dit geval ligt de nadruk op het verdiepen van de belangrijke rol die bedrijven kunnen spelen bij het terugdringen van armoede en ongelijkheid, door een meer systematische focus op het voorzien in de behoeften van gemeenschappen met lage inkomens en gemarginaliseerde gemeenschappen.

  • Wat zijn gemeenschappen met een laag inkomen en een gemarginaliseerde samenleving?

    Met "laag inkomen en gemarginaliseerd" worden individuen of groepen bedoeld die uitgesloten zijn van volledige deelname aan de samenleving. De oorzaken en gevolgen kunnen meervoudig zijn, wat een multidimensionale visie op armoede weerspiegelt (d.w.z. armoede van politieke rechten, economische kansen en sociale integratie, alsook armoede van inkomen). Ze zijn ook verweven met andere vormen van ongelijkheid (bv. geslacht, klasse, leeftijd, etniciteit, seksualiteit), die samen systematische belemmeringen vormen voor de deelname van mensen aan de belangrijkste economische, politieke, culturele en sociale activiteiten.

Vraag nu het Acumen/EY inclusive business playbook aan

Leer hoe uw organisatie een meer systemische aanpak kan hanteren voor de integratie van gemeenschappen met een laag inkomen en gemarginaliseerde gemeenschappen.

Aanvragen

Een routekaart naar meer inclusie

Er is dringend behoefte aan een eerlijk en betrouwbaar economische systeem nu extreme armoede toeneemt als gevolg van de pandemie - en de ongelijkheid door de klimaatverandering nog verder dreigt toe te nemen omdat kwetsbare gemeenschappen het eerst en het hardst door de gevolgen worden getroffen.

Het bedrijfsleven speelt een cruciale rol om dit systeem tot stand te brengen. Met haar totale oefent het bedrijfsleven een ongelooflijke invloed uit op samenlevingen en ecosystemen. Mensen verwachten steeds meer van de bedrijven waarvoor ze werken, waarvan ze kopen en waarin ze investeren en dat ze hun kennis, middelen en invloed aanwenden om de meest complexe problemen van de samenleving, waaronder sociale ongelijkheid, aan te pakken.

Zoals het kader in dit draaiboek illustreert, vereist werkelijke inclusie van lage-inkomensgroepen en achtergestelde gemeenschappen een structurele aanpak. Dit houdt niet alleen betaalbare toegang tot levensverbeterende producten en diensten in, maar ook het bieden van kansen op fatsoenlijk werk, een eerlijker verdeling van de waarde binnen de toeleveringsketens, en een grotere deelname aan bestuur en eigendom.

De weg verlichten

In het draaiboek worden praktische stappen beschreven om sneller vooruitgang te boeken, of bedrijven nu nog maar net beginnen na te denken over hoe ze een meer inclusief bedrijf kunnen worden of al aanzienlijke stappen in die richting hebben gezet.

Meer inspiratie om deze stappen te nemen wordt geboden in de vorm van acht uitgebreide case studies. Deze zijn afkomstig van eerdere EY Entrepreneur Of The YearTM winnaars en Acumen-investeerders en dienen niet alleen om de principes van het kader te illustreren; ze bieden ook zeer persoonlijke verslagen van de uitdagingen waarmee deze leiders te maken hebben gehad bij het innoveren van nieuwe bedrijfsmodellen en hoe ze deze hebben overwonnen. Ze bestrijken meerdere sectoren en regio's, en bedrijven van verschillende grootte, en omvatten:

  • Ansaar Management Company (AMC) - een bedrijf dat niet alleen betaalbare woningen en bloeiende gemeenschappen bouwt voor gezinnen met een laag inkomen in Pakistan, maar ook werkgelegenheid creëert voor plaatselijke vaklui en voor 41% in handen is van zijn werknemers.
  • Tony's Chocolonely - een onderneming die vijf onderling samenhangende uitgangspunten hanteert om niet alleen haar eigen chocolade 100% slaafvrij te maken, maar ook om de toeleveringsketen van "big choco" te veranderen en slaafvrije chocolade de norm te maken in de hele industrie.
  • Saral Designs - een onderneming die met haar vernieuwende "business in a box"-concept plaatselijke ondernemers in staat stelt het probleem van vrouwelijke hygiëne-armoede in Zuid-Azië en Afrika op winstgevende wijze aan te pakken door de kosten voor de productie en distributie van maandverband van hoge kwaliteit te verlagen.
'Betaalbare innovatie' is Biocon's bijzondere uitdrukking van wat ik graag 'empatisch kapitalisme' noem - gebruik maken van bewezen bedrijfsmodellen en -strategieën om een solide basis te leggen voor duurzame sociale ontwikkeling.
Dr. Kiran Mazumdar-Shaw
Uitvoerend Voorzitter, Biocon

Bovenal illustreren deze verhalen dat er geen wisselwerking hoeft te bestaan tussen het dienen van de samenleving en het runnen van een succesvol bedrijf. Zoals Dr. Kiran Mazumdar-Shaw - wiens biofarmaceutisch bedrijf Biocon ook in het draaiboek staat - het netjes verwoordt: "2020 EY World Entrepreneur Of The YearTM ":

"Het succes van een organisatie en de samenleving waarin zij opereert zijn altijd met elkaar verbonden. Kapitalisme gaat niet over geld verdienen tegen elke prijs. Het gaat om goed gebruik van kapitaal om waarde te creëren. 'Betaalbare innovatie' is Biocon's specifieke uitdrukking van wat ik graag 'empatisch kapitalisme' noem - gebruik makend van beproefde bedrijfsmodellen en strategieën om een solide basis te leggen voor duurzame sociale ontwikkeling."

Bedrijven van elke omvang kunnen veel leren van de ondernemingen in het draaiboek en wij moedigen u aan de tijd te nemen om de inhoud te lezen, erover na te denken en ernaar te handelen. Als het een gevoelige snaar raakt, dan willen wij er bij u op aandringen om, net als Carmine Di Sibio, voorzitter en CEO van EY Global, uw betrokkenheid te tonen bij het streven naar een meer inclusief, duurzaam en vertrouwd kapitalisme door u aan te sluiten bij collega-leiders over de hele wereld en te ondertekenen als lid van de Council for Inclusive Capitalism with The Vatican.

Foto credit: d.light

Samenvatting

Het aanpakken van de toenemende ongelijkheid staat centraal in inclusief kapitalisme. Hieruit volgt dat een authentiek engagement voor inclusief ondernemen een meer systematische focus op de behoeften van lage inkomens en een gemarginaliseerde samenleving vereist. Een nieuw 'playbook' voor inclusief ondernemen, ontwikkeld door Acumen en EY, biedt een praktisch kader voor hoe dit kan worden bereikt en deelt inspirerende verhalen van impactbedrijven die de weg vereffenen.

Over dit artikel

Auteurs
Gillian Hinde

EY Global Corporate Responsibility Leader

Connector. Collaborator. Wannabe concert pianist. Passionate about personal empowerment and collective action to drive change at scale.

Mary Cline

Senior Advisor, Geostrategic Business Group

Intrepid business and political strategist. Passionate about connecting the dots between politics, economics and business. Committed to delivering insights on critical global challenges.

Bijdragers