Portretfoto Cecile Heemels
Mijn grootste drijfveer? Dat we Nederland voor iedereen nóg beter maken, waarbij we met optimisme naar de toekomst kunnen kijken.

Cecile Heemels

EY Nederland Partner Consulting; EY Nederland Markets Leader, Sectorleider Rijksoverheid, lid Operating Committee

Verbindend. Enthousiast. De wil om verschil te maken. Een vermenigvuldigingsfactor in verbinding. Gelooft in een ‘growth mindset’, met waarden als vertrouwen, creativiteit en oprechtheid.

Per 1 januari 2024 heeft Cecile de functie van EY Nederland Markets Leader op zich genomen.

Als lid van de Operating Committee van EY Nederland is zij verantwoordelijk voor de go-to-market strategie, klantrelaties en marketingaspecten van alle sectoren en markten van EY Nederland.

'EY is succesvol doordat we bij alles wat we doen de menselijke maat centraal stellen en het lef tonen om op te staan als dingen verkeerd gaan. Onze accountants, fiscalisten en consultants stellen de juiste vragen aan de klant, zijn opbouwend kritisch en handelen integer. We maken niet alleen het verschil door excellente dienstverlening en service, maar vooral ook omdat we als mens betrokken in het leven staan, bij onze klanten en bij elkaar. Van een afstand oordelen is gemakkelijk; echt begrip hebben voor de klant is een grotere uitdaging. Dat vereist empathie, compassie en een verlangen om de klant als één geheel te zien. Dit vraagt veel van ons, maar een klant mag dat ook van ons verwachten. Dát is waar ik voor aan de lat sta.

En ook wij veranderen; in het afgelopen decennium is er een generatie adviseurs opgestaan die streeft naar échte impact; ze zijn slim en intrinsiek gemotiveerd. Wij willen waarde creëren door bij te dragen aan een betere werkende wereld. Met de komst van IT-specialisten, psychologen, sociologen, bestuurskundigen en engineers zijn we na 140 jaar een dienstverlener geworden voor vraagstukken die niet meer alleen de portefeuille van de CFO en CEO betreffen, maar ook die van de COO, de CTO en de CIO. Oftewel, we zijn een dienstverlener voor de gehele organisatie en haar stakeholders’.

Tevens blijft Cecile haar toewijding voor verbetering, vernieuwing en samenwerking voor de rijksoverheid ook inzetten vanuit haar positie als sectorleider Government binnen EY. In deze rol ondersteunt zij publieke organisaties in hun (digitale) transformatiereis. Ze werkt hiervoor samen met burgers, bedrijven en diverse organisaties, die hoogwaardige overheidsdiensten verwachten.

Cecile studeerde Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit en werkt sinds 2013 bij EY. Cecile was hiervoor werkzaam voor diverse ministeries en de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Hoe Cecile bijdraagt aan building a better working world

“In mijn rol streef ik ernaar om nauwe partnerschappen met onze klanten te realiseren, wat leidt tot reële en tastbare vooruitgang. Als professionele dienstverleners kunnen we een enorme 'force for good' zijn met al onze innovaties en diensten. Ik beschouw onze organisatie als een ontmoetingsplaats waar mensen zich kunnen inzetten voor betekenisvolle initiatieven die bijdragen aan een betere wereld. Hierin investeren we, elke dag.”

Contact Cecile