Portretfoto Cecile Heemels
Mijn grootste drijfveer? Dat we Nederland voor iedereen nóg beter maken, waarbij we met optimisme naar de toekomst kunnen kijken

Cecile Heemels

EY Nederland Partner Consulting; Sectorleider Overheid

Verbindend. Enthousiast. Heeft grote betrokkenheid bij de publieke zaak, een sterk rechtvaardigheidsgevoel en wil impact maken voor mensen.

Cecile Heemels ondersteunt publieke organisaties bij de vormgeving van hun (digitale) transformatie. Werkt hiervoor samen met zowel organisaties als burgers, die hoogwaardige overheidsdiensten verwachten.

Ze studeerde Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werkt sinds 2013 bij EY. Was hiervoor werkzaam voor de rijksoverheid en de Tweede Kamer der Staten Generaal, onder andere als politiek adviseur van de vicepremier (kabinet Rutte-I) en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kabinet Balkenende-IV).

‘Er is meer vraag naar nieuwe vormen van dienstverlening en uitvoerbaarheid van beleid, passend bij de veranderende verwachting van de samenleving. We leven in een digitale tijd, die Nederland en publieke organisaties enorme kansen biedt. Hiervoor zetten mijn team en ik ons in. Elke dag weer. Samen gaan we voor werkbare resultaten, waar burgers en bedrijven ook écht beter van worden.’

Hoe Cecile bijdraagt aan building a better working world

“Mijn grootste drijfveer? Dat we Nederland nóg beter maken, voor iedereen. Want we leven in een onwaarschijnlijk mooi en succesvol land. Toch slaan we soms door, bijvoorbeeld in regels, processen en controlezucht. Dan drijven publieke organisaties en ambtenaren af van hun publieke toegevoegde waarde. De overheid moet tenslotte – digitaal – ondersteunend zijn. Kwetsbare mensen helpen, recht handhaven, (jeugd)zorg verlenen, toeslagen uitkeren of onderwijs geven. Door onze diepe, functionele kennis helpen wij organisaties weer oog voor de mens te krijgen en in de kracht van hun bedoeling te komen.”

Contact Cecile