Assurance diensten

Assuranceteams dienen het algemeen belang door het vertrouwen in het bedrijfsleven en de kapitaalmarkten te bevorderen.

EY Assurance-diensten - bestaande uit Audit, Financial Accounting Advisory Services (FAAS) en Forensic & Integrity Services - pakken risico's en complexiteit aan en signaleren mogelijkheden om het vertrouwen in de kapitaalmarkten te vergroten.

Auditteams dienen het algemeen belang door met onafhankelijkheid, integriteit, objectiviteit en professioneel scepticisme hoogwaardige, analytisch onderbouwde audits uit te voeren.

De teams van FAAS en Forensics helpen bij het beschermen en herstellen van bedrijfs- en financiële reputaties, ondersteunen de financiële functie bij het verbeteren van de besluitvorming en de efficiëntie en helpen bij het aanpakken van de risico's en kansen die voortvloeien uit klimaatverandering en duurzaamheidskwesties.

Samen helpen de diensten van EY Assurance bij het beschermen en bevorderen van duurzame, langetermijnwaarde voor belanghebbenden.

Direct in uw inbox

Blijf op de hoogte met onze Nederlandse nieuwsbrief.

Aanmelden

Navigeer door COVID-19 met ons enterprise resilience framework

Kom sterker uit de crisis. Gebruik ons enterprise resilience framework en onze nieuwste inzichten om de toekomst opnieuw vorm te geven - nu, straks en in de toekomst

 

Ontdek meer

Kent u EY Society?

Dat is hét netwerk van en voor organisaties met een maatschappelijke taak.
Wij helpen maatschappelijke organisaties hun impact te vergroten #FromIdealsToImpact

Global Integrity Report 2020 

Ontdek de drie belangrijkste stappen die u kunt ondernemen om ervoor te zorgen dat integriteit de kern vormt van uw bedrijfsactiviteiten.

Meer informatie (EN)

Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Hoe Janus Vaten de klimaatambitie vertaalt naar duurzaam klantvoordeel

Voor verpakkingsproducent Janus Vaten is duurzaamheid een belangrijke kernwaarde. Het bedrijf biedt klanten zelfs inzicht in de milieu-impact van hun keuzes. Essentieel voor hun CO2-boekhouding!

Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Hoe kunnen we klanten overtuigen van het belang van hergebruik?

Hergebruik van vaten is in de verpakkingssector nog niet zo gebruikelijk. Voorloper Janus Vaten stimuleert een duurzame aanpak ook buiten het eigen bedrijf.

Het in Oosterhout gevestigde familiebedrijf Janus Vaten (opgericht in 1870) is actief als leverancier van stalen en kunststof industriële verpakkingen. Deze verpakkingen worden onder andere gebruikt voor het transport van levensmiddelen en chemicaliën. Een belangrijke kernwaarde bij Janus Vaten is duurzaamheid.

Niet voor niets hanteert het bedrijf de slogan Let’s go green. Het streven naar duurzaamheid beperkt zich niet tot de eigen producten en processen. Janus Vaten stimuleert afnemers te kijken naar de inzet van ‘gereconditioneerde’ verpakkingen. Dit zijn gebruikte vaten die onder andere zijn schoongemaakt, uitgedeukt, gestraald en opnieuw gespoten.

Volgens Janus Vaten resulteert het reconditioneren van een vloeistofvat in vergelijking met nieuw produceren tot ongeveer dertig kilogram CO2-besparing, afhankelijk van het type vat, gelijk aan zo’n 250 autokilometers. Een nieuw geproduceerd vat dat daarna nog twee keer wordt hergebruikt, leidt tot een CO2-besparing die kan oplopen tot meer dan vijftig procent.

Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Janus Vaten laat duurzaamheidsclaims onderbouwen en verifiëren.

EY voerde voor Janus Vaten een levenscyclusanalyse (LCA) uit voor nieuwe en gereconditioneerde vaten. Zo weten klanten exact waar ze aan toe zijn qua milieu-impact.

Janus Vaten had behoefte aan een formele onderbouwing van de lagere milieubelasting door het gebruik van gereconditioneerde vaten. Ton Janus: “En dan geen brancheverkenning of iets dergelijks, maar een specifiek onderzoek gericht op onze productielocatie in Oosterhout. Op deze locatie maken we namelijk zowel nieuwe als gereconditioneerde verpakkingen zodat een goede vergelijking mogelijk was. Onze klanten weten nu exact waar ze aan toe zijn als ze voor de groene optie kiezen.”

Via het lidmaatschap van een Amerikaanse branchevereniging (RIPA) wist Janus dat EY eerder onderzoek had verricht naar de milieu-impact van hergebruikte verpakkingen. “EY heeft nu voor ons een levenscyclusanalyse uitgevoerd voor nieuwe en gereconditioneerde vaten’, legt Ton Janus uit. “In die analyse is de volledige levenscyclus meegenomen; vanaf het moment van staalproductie, het transport op de vrachtwagen en het aanbrengen van de laklaag tot de hoeveelheid te verwerken restafval. In totaal zestien indicatoren bepalen met elkaar de milieubelasting.” De doorrekening van EY, waarin het besparingspotentieel is uitgedrukt in CO2-equivalenten naar de ISO 14040 standaard, is vervolgens geverifieerd door SGS Nederland.

Afhankelijk van de omstandigheden blijkt het hergebruik van onze verpakkingen twee tot vier keer minder milieubelastend, zo blijkt uit het onderzoek. Ton Janus: “Deze aanpak zorgt ervoor dat onze klanten onze duurzaamheidsclaims kunnen vertrouwen en gebruiken.”

Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Hergebruik van vaten leidt tot aanzienlijke CO2-besparingen.

Nu Janus Vaten inzicht heeft in de eigen milieu-impact, kan het bedrijf versneld gaan verduurzamen. Dat werkt motiverend voor medewerkers en zorgt voor bedrijfstrots.

Ton Janus beseft dat de uitgevoerde levenscyclusanalyse een momentopname is. Hij zegt: “We hebben nu echt inzicht in de milieu-impact van onze producten en processen. Helder is waar de piek van de milieubelasting precies zit. Wat ik nu het liefste wil zien, is dat we op basis van die kennis gaan innoveren. In elke investeringsbeslissing, nu en in de toekomst, nemen we de mate van milieubelasting mee. Als we dan bijvoorbeeld over een jaar of drie een nieuwe levenscyclusanalyse laten maken, moet het beeld er nog beter uitzien.”

Eerder al besloot Janus Vaten zonnepanelen te installeren en is door toepassing van een andere spuittechniek het verfverbruik gereduceerd. Het bedrijf is nu ook bezig met het ombouwen van conische vaten, zodat deze ook voor hergebruik geschikt zijn. Minder gas gebruiken is op de langere termijn een andere doelstelling. De gasheftrucks zijn reeds vervangen door elektrische voertuigen. Bovendien zijn er concrete plannen om het warmteverlies in productieruimtes te beperken door betere isolatie en de installatie van extra snelloopdeuren. Voor de toekomst wordt daarnaast gedacht aan het terugwinnen van warmte, maar dat staat volgens Ton Janus nog in de kinderschoenen.

3.200 keer rond de aarde

Voor een gezonde bedrijfsvoering zoekt Janus Vaten naar de optimale balans tussen het reconditioneren en het produceren van nieuwe vaten. Dat laatste doet men overigens pas sinds 2012, dus eigenlijk nog maar heel kort voor een bedrijf dat al 151 jaar bestaat. Vóór 2012 werden de vaten van andere leveranciers betrokken. Aandacht voor duurzaamheid is er al veel langer. “50 jaar geleden probeerde mijn vader klanten zoals Shell al warm te laten lopen voor hergebruik”, zegt Ton Janus. Anno 2021 heeft het bedrijf nog steeds te maken met de vooroordelen die kleven aan hergebruik: dat het proces wel eens geur produceert, dat het restafval oplevert. “Van dat negatieve imago willen wij nu wel eens af. We willen bewijzen dat we met iets goeds bezig zijn.”

Dat het door hergebruik een stuk milieuvriendelijker kan, wijzen de cijfers uit. Grote klanten nemen op jaarbasis meer dan 200.000 vaten af. In principe kunnen zij een CO2-besparing realiseren die gelijkstaat aan de uitstoot door het gebruik van elektriciteit en aardgas van ongeveer 2.000 huishoudens. Zelf hergebruikt Janus Vaten elk jaar meer dan een miljoen verpakkingen. Dat zet zoden aan de dijk: het bedrijf heeft in 2019 maar liefst 15,9 miljoen kilogram CO2 bespaard. Dat is vergelijkbaar met meer dan 3.200 keer een rondje om de aarde.

Het zijn indrukwekkende cijfers, vindt Ton Janus. “Dat onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid daadwerkelijk iets opleveren, werkt buitengewoon motiverend naar al onze medewerkers en relaties. Het zorgt duidelijk voor een vorm van bedrijfstrots.”

Yuri Bobbert

Ton Janus, eigenaar Janus Vaten BV

Dat onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid daadwerkelijk iets opleveren, werkt buitengewoon motiverend naar al onze medewerkers en relaties. Het zorgt duidelijk voor een vorm van bedrijfstrots.
Ton Janus
directeur-eigenaar van Janus Vaten

Neem contact met ons op

Meer weten? Neem contact met ons op.