EY Digital audit

EY Digital Audit maakt gebruik van nieuwe technologie om kwalitatief hoogwaardige en duurzame audits uit te voeren

Neem contact met ons op

Praat met een van onze auditprofessionals over

hoe de EY Digital Audit u kan helpen

Direct in uw inbox

Blijf op de hoogte met onze Nederlandse nieuwsbrief.

Aanmelden

Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Hoe een vroege jaarrekening een ziekenhuis helpt om beter te sturen

Gelre ziekenhuizen realiseerde met EY een versnelling van het jaarrekeningtraject, waardoor er meer energie naar de organisatie zelf gaat.

Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Hoe kan data-analyse een ziekenhuis beter maken?

Door data vroeger binnen te halen, kan het ziekenhuis zijn jaarrekenings-traject versnellen

Zo vroeg mogelijk in het nieuwe jaar een jaarrekening over het afgelopen jaar. Voor beursgenoteerde bedrijven is het de gewoonste zaak van de wereld. In de zorgsector komt het zelden voor. Ook Gelre ziekenhuizen, met een vestigingen in Apeldoorn en in Zutphen was gewend ongeveer 5 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening te presenteren. Het ziekenhuis wilde dit, om meer dan één reden, graag veranderen.

Rob Leensen, voor EY accountant van Gelre ziekenhuizen, ontwikkelde met zijn team en in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een innovatieve manier van auditen, waardoor het proces aanmerkelijk versneld kon worden. Leensen: “De bekostigingsproblematiek van de zorg is traditioneel erg ingewikkeld. Maar dat is aan het veranderen. Zeker voor ziekenhuizen, die vaak te maken hebben met maar 5 tot 7 contracten met zorgverzekeraars, moet het veel sneller kunnen. Dat levert allerlei voordelen op.”

Leensen noemt het een ‘dogma’ waar zorginstellingen nodig vanaf moeten. De eerste maanden van het jaar, tot en met het voorjaar, is iedereen druk met de jaarrekening. En na de zomervakantie beginnen de begrotingsrondes. De tijd om goed te sturen gedurende het jaar ontbreekt daardoor vaak.

De regel in de zorg is: we gaan controleren als het jaar voorbij is. Waar we naartoe moeten is dat we dat gedurende het jaar allang gedaan hebben.
Rob Leensen
EY Partner Assurance
Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Gelre is beter ‘in control’ dankzij innovatieve data-analyses

Door vroegere controles boekten we 3 maanden tijdwinst: Gelre presenteerde de gecontroleerde jaarrekening op 28 februari.

Gelre haalde het vaste interne vergaderschema naar voren en stemde daar met EY vervolgens alle deadlines op af. De jaarrekening 2018 kon al op 28 februari 2019 gepresenteerd worden aan de Raad van Toezicht. Vorig jaar gebeurde dat op 26 februari. Bij de controle over 2020 zal gebruik gemaakt worden van een snelle vpn-verbinding, waardoor er nog meer tijdwinst geboekt kan worden. 

Leensen: “Data-analyse heeft als voordeel dat je niet meer met steekproeven werkt, maar eigenlijk voortdurend naar de uitzonderingen kijkt. Daarvoor hebben we allerlei tools ontwikkeld, onder meer gebruikmakend van artificial intelligence. We halen een enorme ‘bak’ data binnen en analyseren dat. Je ziet heel veel. Bijvoorbeeld de weg die een inkoopfactuur aflegt. Maar ook hoe de salarisadministratie werkt. Op basis van onze vragen kan de organisatie gedurende het jaar haar processen verbeteren.”

Gelre ziekenhuizen en EY zien dit als een ontwikkeltraject, waarbij de inzet van data-analyse een steeds grotere rol moet gaan spelen. De doelstelling op lange termijn: begin januari de jaarrekening opmaken en het voorgaande jaar afsluiten. Leensen ziet het op korte termijn gebeuren. “De regel in de zorg is: we gaan controleren als het jaar voorbij is. Waar we naartoe moeten, is dat we dat gedurende het jaar allang gedaan hebben en als het jaar voorbij is, we alleen nog maar met het heden en met de toekomst bezig zijn.”

Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Het einddoel: een ziekenhuis met meer tijd en energie voor de zorg.

Gelre ziekenhuizen kan veel eerder vooruitkijken naar het nieuwe jaar en bezig zijn met het verbeteren van haar organisatie.

Het grootste voordeel dat Gelre ziekenhuizen ervaart, is dat men strakker op de cijfers zit en beter in control is. Dat is belangrijk, want de marges in de zorg zijn dun en een of meer tegenvallers kunnen ervoor zorgen dat een instelling in de rode cijfers belandt.

Continous auditing betekent niet alleen een enorme versnelling van het proces om tot een jaarrekening te komen, maar biedt vooral actueel inzicht. Minder terugkijken naar hoe het was; eerder ingrijpen op hoe het is. Dat is goed voor het ziekenhuis, want je kunt veel eerder bijsturen en waar nodig ingrijpen in de processen. Uiteindelijk profiteert de hele organisatie daarvan.

Continous auditing betekent niet alleen een enorme versnelling van het proces om tot een jaarrekening te komen, maar biedt vooral actueel inzicht.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.