Supply chain en operations

In Consulting

Met onze adviesdiensten voor supply chain en bedrijfsvoering ondersteunen we u bij het benutten van kansen om uw bedrijf op een veilige manier te laten groeien én bij het aanpakken van de complexe problemen die zich hierbij kunnen voordoen. Dankzij onze gedegen kennis van uw overkoepelende strategie helpen we u om uw end-to-end supply chain en operationele werkzaamheden fundamenteel te veranderen, om zo uw bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken.

Related topics Consulting Digital

Wat EY voor u kan betekenen

In het verleden verkochten bedrijven hun producten en diensten via lineaire waardeketens. Met de supply chain van de toekomst zullen digitale ecosystemen, bestaande uit marktnetwerken, hybride vormen van samenwerking en concurrentie mogelijk maken. Tegelijkertijd ontstaan er – als gevolg van nieuwe technologieën, demografische factoren en overheidsbeleid – sectoren die voorheen niet bestonden. Om in een tijdperk van ongekende veranderingen betere resultaten neer te zetten en innovatie te realiseren, moeten bedrijven hun supply chains en operationele werkzaamheden drastisch herstructureren.

EY‘s Supply Chain Reinvention Framework is een reeks asset-gebaseerde oplossingen die door geavanceerde technologieën zoals data analytics, blockchain, zelflerende systemen, robotica en kunstmatige intelligentie worden ondersteund. Deze reeks oplossingen bestaat onder andere uit een end-to-end supply chain-strategie, strategische architectuur, operationele excellentie en supply chain resilience. Wij kunnen u helpen om de creativiteit en intelligentie van uw gehele supply chain te benutten, meer samen te werken en uiteindelijk uw klanten beter van dienst te zijn.

Supply Chain Smart Maps

Als onderdeel van onze Supply Chain Smart Maps™-oplossing maken we gebruik van de Supply Chain Strategic Analyzer, ons eigen softwareplatform voor supply chain intelligence. Met deze geavanceerde diagnostische tool kunt u de volledige omvang van uw supply chain analyseren, zodat u die beter af kunt stemmen op uw zakelijke prioriteiten. Smart Maps™ biedt inzichten dankzij kwantitatieve analyses, standaardisering en kwalitatieve prestatiebeoordelingen. Deze inzichten kunnen u helpen de cruciale punten te herkennen waarmee u de prestaties kunt verbeteren en de potentie van uw supply chain volledig kunt benutten.

Geïntegreerde digitale planning

De geïntegreerde digitale planningsoplossing van EY wordt mogelijk gemaakt door de nieuwste technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie, zelflerende systemen en cloudplatforms, en ondersteund door assets zoals VC Sync™, Working Capital Optimization, Cognitive Automation en 'Lights Out'-planning. Door onze ervaring, assets en geavanceerde technologieën te benutten, stelt de geïntegreerde digitale planningsoplossing u in staat uw planning en besluitvorming op strategisch, operationeel en tactisch vlak beter op elkaar af te stemmen, waardoor u sneller kunt inspelen op snelle veranderingen in de markt.

Optimalisatie aan de aanbodzijde

Uit een recent onderzoek van EY onder procurementmanagers komt naar voren dat meer dan de helft van hen digitalisering als een speerpunt ziet voor het realiseren van kostenbesparingen, innovatie, leveringszekerheid en goede service. Voor succes aan de aanbodzijde moeten de juiste leveranciers met de juiste capaciteiten worden gekozen en moeten er commerciële overeenkomsten worden gesloten waarmee de prestaties kunnen worden verbeterd. Vervolgens moet dit leveranciersportfolio actief worden beheerd wanneer het bedrijf en het leveranciersbestand zich ontwikkelen. Onze oplossing biedt een end-to-endkader om op maat gemaakte processen en assets te implementeren die garant staan voor effectieve en efficiënte workflows. Deze maken het mogelijk het leveranciersbestand te optimaliseren, commerciële excellentie te leveren en operationele werkzaamheden volgens de 'lights out'-strategie uit te voeren.

Smart Factory

Smart Factory is onze mensgerichte oplossing voor het samenbrengen van de operationele strategie, het industriële Internet of Things (IoT), bewezen praktijken op het gebied van shopfloor operational excellence (OpEx) en analytics om op die manier duurzame prestatieverbeteringen te realiseren. Met Smart Factory kunt u nagaan of uw praktijknormen overal consistent worden doorgevoerd, gebruikmaken van productiegegevens om de resultaten te verbeteren en controleren of uw digitale strategie leidt tot goede resultaten op de werkvloer. Deze oplossing combineert onze toonaangevende kennis met het cloudgebaseerde EY Catalyst OpEx-platform en onze EY Smart Factory Execution-apps om u van inzichten te voorzien waarmee u de juiste acties kunt ondernemen.

Digital Fulfillment

Veel van de hedendaagse supply chains kampen met niet op elkaar afgestemde en inefficiënte fulfillmentprocessen, wat de prestaties, risico's en kosten negatief beïnvloedt. De Digital Fulfillment-oplossing van EY maakt gebruik van innovatieve technologie (zoals autonome geautomatiseerde voertuigen) om goederenbewegingen te verzorgen, AI-apparatuur om de uitvoering van de materiaalstroom te waarborgen en analytics voor het genereren van heatmaps die inzicht bieden in verbeterpunten op het gebied van voorraadtoewijzing. De Digital Fulfillment-oplossing kan u helpen om de traditionele logistieke struikelblokken op het gebied van efficiëntie, kosten en nauwkeurigheid aan te pakken en uw producten sneller op de markt te brengen in een omgeving die steeds complexer wordt (meer afleverpunten, kortere levertijden).

Eerst luisteren, dan transformeren

Een succesvolle transformatie begint met goed luisteren naar de ambities en uitdagingen van uw organisatie.

Lees meer

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.