Recognition and Reward Advisory

In People Advisory Services

De Recognition and Reward professionals van EY helpen bedrijven bij het formuleren en implementeren van strategische, financieel geoptimaliseerde, duurzame, concurrerende en resultaatgerichte total reward filosofieën en programma's. Deze weerspiegelen het doel, de visie, de cultuur en de waarden van elke organisatie.

Wat we voor u kunnen betekenen

Beloningen in een nieuw jasje: Naarmate bedrijven hun agenda's voor de toekomst van werk aanpassen aan hoe, wanneer en waar werknemers werken, zal het noodzakelijk zijn om de bestaande Total Reward-structuren te moderniseren. Zo bieden we consumentgerichte beloningservaringen die de vaak uiteenlopende behoeften van zowel bedrijven als hun werknemers ondersteunen.

EY-richtlijnen voor duurzame beloning (SRG's)

EY heeft samen met Reward Value en vooraanstaande maatschappelijke organisaties wereldwijde SRG's ontwikkeld en gelanceerd op het World Economic Forum 2023 in Davos.

Lees meer

Holistisch kader voor totale beloning

Bedrijfsverwachtingen

Bedrijven verwachten dat hun evoluerende Total Reward ervaring zal:

 • Financieel efficiënt zijn
 • afgestemd zijn op marktpraktijken en bedrijfsprestaties
 • Het beste talent aantrekken, behouden en in dienst nemen
 • Gestructureerd zijn om toekomstige organisatorische veranderingen op te vangen
 • De regelgeving naleven
 • Gemakkelijk toe te dienen zijn

Verwachtingen van de werknemers

Werknemers verwachten dat een Total Reward ervaring:

 • Concurrerend zijn op de markt
 • 24/7 digitaal toegankelijk zijn - gemakkelijke toegang, gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken 
 • Mogelijkheden voor personalisering/ flexibiliteit bieden
 • Eerlijk, inclusief en transparant zijn 
 • relevant zijn voor het carrièrepad, de levensfase en de persoonlijke behoeften van elke werknemer

Toekomstige Total Reward strategieën worden uitgedaagd om de verwachtingen van werkgevers en werknemers te harmoniseren in samenhangende total reward (TR) kaders die de betrokkenheid en het welzijn van de werknemers, de bedrijfsresultaten en de waardecreatie op lange termijn ondersteunen.

De wereldwijde erkennings- en beloningsdeskundigen van EY zijn van mening dat toekomstige TR-kaders (inclusief individuele programmacomponenten, uitvoeringsplatforms en ondersteunende processen) een impact zullen hebben op organisaties die veel verder gaat dan de basisloon- en secundaire arbeidsvoorwaardenprogramma's van werknemers. Ze dienen als strategische hefbomen die elk van de volgende culturele elementen bevorderen en versterken:

1. Employer brand en Employee Value Proposition (EVP): TR-kaders dienen als barometer voor de waarde en het belang dat bedrijven hechten aan hun werknemers, hun EVP's, employer brands en bedrijfsculturen; 

2. Prestaties en bedrijfsresultaten: TR-kaders stimuleren werknemers om veranderingen te omarmen en stemmen hun incentives af op strategische prioriteiten/ KPI's (bv. jaarlijkse en langetermijn incentives, enz.);

3. Betrokkenheid en verbinding van werknemers: TR kaders zullen werknemersbetrokkenheid, teamvorming, sponsoring en netwerken van affiniteitsgroepen aanmoedigen (bv. betaald verlof om vrijwilligerswerk te doen, netwerken van affiniteitsgroepen voor werknemers, enz;)

4. Werknemerswelzijn en veiligheid: TR kaders ondersteunen op holistische wijze het welzijn van werknemers door het aanbieden van beloningsprogramma's die aansluiten bij onze vier welzijnspijlers (emotioneel, financieel, fysiek en sociaal);

5. Werknemer keuze en personalisatie: TR kaders stellen elke werknemer in staat om elk jaar totale beloningselementen te kiezen die het beste aansluiten bij hun behoeften en huidige situatie;

6. Duurzaamheid, diversiteit, inclusie, eerlijkheid en transparantie: TR-kaders ondersteunen doelstellingen op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkheid, terwijl ze "groene" beloningsprogramma's en maatstaven bevatten die aansluiten bij ESG-/duurzaamheidsdoelstellingen.

Onze Total Reward (TR) focusgebieden:

De Recognition & Reward professionals van EY bieden geïntegreerde en end-to-end TR-adviesondersteuning op elk van de volgende gebieden

 • Advies over de totale beloningsstrategie

  De adviesverlening omvat de volgende gebieden: 

  • Samenstelling TR-kader, beloning culturele bakens, holistisch welzijn, TR-mix
  • People Agenda, EVP, employer brand, remote/ hybride/ agile structuren
  • Concurrentiemarkt/peer group definitie, benchmarks, positionering
  • Werknemerskeuze, werknemerspersona's/ segmentering
  • Duurzaamheid, D&I, HR ROI en dashboard monitoring en rapportage
 • Beloning van personeel wereldwijd

  Competitieve marktinformatie, marktbenchmarking, planontwerp, geschiktheid, bestuur en analytische ondersteuning op de volgende gebieden:

  • Uitvoerend en breed salaris
  • Opzet van stimuleringsplannen (jaarlijkse, korte- en langetermijnplannen, aandelen- en fictieve eenhedenplannen)
  • KPI's, prestatiecijfers, loon naar prestatie, kalibratie
  • TR-kostenoptimalisatie, waardebepaling en economische modellering
  • Loongelijkheid/ loonkloof tussen mannen en vrouwen/ D&I analytics
 • Advies over wereldwijde voordelen

  Competitieve marktinformatie, marktbenchmarking, planontwerp, geschiktheid, bestuur en analytische ondersteuning op de volgende gebieden:

  • Opzet en wijziging/heraanpassing van pensioen- en welzijnsregelingen
  • TR kostenoptimalisatie, actuariële waardering en economische modellering
  • Aanbieder/verkoper, beoordelingen van dienstverleningsovereenkomsten (SLA)
  • Flexibele beloningsstrategieën (statutair, kern, vrijwillig, flexibel)
 • Beloningsstructuur en technologisch advies

  De adviesverlening omvat de volgende gebieden: 

  • Job Family Architecture, functie, rol, evaluatiekaders voor competenties
  • Aanpassing/optimalisering van de salarisschaal
  • Planning, gebruik, rationalisering en economische modellering van beloningen
  • Beoordelingen van beloningsaanbieders/technologieplatforms/dienstverleningsovereenkomsten
  • Veranderingsmanagement en communicatie
 • Beloning financiële gevolgen, naleving en rapportage/openbaarmaking en naleving van de regelgeving

  De adviesverlening omvat de volgende gebieden: 

  • Belasting op arbeid (vennootschaps- en werknemersbelasting), waardering van beloningen en ondersteuning bij controles en belastingvoorzieningen
  • Naleving van de regelgeving, rapportage en openbaarmaking
  • Waardering, financiële projecties, ROI-analyses
  • Interne controles
  • Diensten voor implementatie en veranderingsbeheer

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.

Vrouw schaatst op skeelers

Waarom de toekomst van werk afhankelijk is van de toekomst van totale beloning

Prioriteit geven aan het welzijn van werknemers en de keuze van de beloning vertaalt zich in een duidelijk concurrentievoordeel.

Meer lezen