Recognition and Reward Advisory

In People Advisory Services

Veel werknemers hechten steeds meer waarde aan de aard van het werk en de balans tussen werk en privé dan aan het salaris wanneer ze een bedrijf kiezen om voor te werken. Als u begrijpt wat uw personeel het belangrijkst vindt aan de eigen werkplek, kunt u het juiste talent aantrekken, betrokken houden en binnenhouden.

Wat we voor u kunnen betekenen

Een bredere kijk op vergoedingen

Organisaties moeten verder kijken dan de aard van het werk, de balans tussen werk en privé, het salaris en traditionele financiële voordelen om medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden. Er worden steeds vaker 'beloningspakketten' samengesteld met steeds meer voordelen en ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast moeten organisaties bedrijfsdoelen en -waarden ontwikkelen waar hun personeel volledig achter staat.

Millennials - een uitdaging

In 2025 vormen millennials 75% van al het personeelsbestand wereldwijd en zullen ze steeds vaker deel uitmaken van het bestuur. Millennials hebben prioriteiten en waarden die enorm verschillen van die van de vorige generaties. Ze roepen hun werkgevers ter verantwoording en krijgen in de toekomst bijzonder veel invloed op de inhoud van recognition- en rewardregelingen.

Millennials willen en verwachten echter niet allemaal hetzelfde in hun werk. Millenials van verschillende leeftijden en de generatie na hen (Generatie Z) zullen van hun werkgevers verlangen dat ze verschillende financiële en niet-financiële benaderingen bieden.

Hoe EY daarbij kan helpen

We helpen uw bedrijf te begrijpen wat uw personeel het belangrijkst vindt aan de eigen werkplek en evenwichtige en aantrekkelijke beloningsregelingen te ontwikkelen. Deze worden geïndexeerd op basis van sectorspecifieke beloningsregelingen en -structuren. Het grootste en meest uitgesproken deel van het personeelsbestand zal gaan bestaan uit millennials. Het verwachte algemene tekort aan geschoolde werknemers zal er toe leiden dat werkgevers ook afhankelijk zijn van bijdragen van oudere werknemers en andere demografische groepen. 

Onze tools en inzichten helpen u bij het beoordelen, herstructureren en opnieuw ontwerpen van uw volledige beloningspakket, dat zowel uit financiële als niet-financiële prikkels moet bestaan. Dit vormt onderdeel van een integrale talentstrategie voor het aantrekken en behouden van mensen die uw bedrijf nodig heeft om zijn doelen te bereiken.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.