Transaction tax

Voor ondernemingen die een transactie overwegen, is het van belang een holistische strategie te ontwikkelen die ze in staat stelt om adequaat te kunnen reageren, herstellen en hun toekomst vorm te geven. Wij richten ons op de fiscale, juridische en personele gevolgen van ingrijpende veranderingen en helpen u waarde te creëren met geïntegreerde oplossingen.

Wat kan EY voor u betekenen

Wij helpen u effectief te navigeren door de vele fiscale kwesties die komen kijken bij de verschillende fasen van een transactie, zodat u deze kunt meenemen in uw waarderingsafwegingen. Ons wereldwijde netwerk van professionals kan u helpen bij:

 • Buy-side transactions

  • Fiscale due diligence voor het identificeren en beheersen van zowel oude als mogelijke nieuwe fiscale risico’s
  • Ondersteuning bij het ontwikkelen van een optimale overnamestructuur, afgestemd op de commerciële doelstellingen van de transactie en de beleggingstactiek
  • Fiscale modellering van belastingverplichtingen na de deal en activa in bedrijfsmodellen
  • Dienstverlening na de deal, van het beoordelen van gereedheid vanaf dag één en het aanpakken van dringende problemen tot het adviseren over diverse fiscale kwesties die zich voordoen na de transactie, waaronder kwesties op het gebied van regelgeving, fiscale strategie en compliance en de effectiviteit van het bedrijfsmodel

  Meer informatie

 • Sell-side transacties (Divestiture Advisory Services)

  • Beoordeling van de “voorbereiding van een exit” van de groep en advies over structurering voorafgaand aan een transactie om een exit te vergemakkelijken
  • Hulp bij het tijdig identificeren en aanpakken van fiscale kwesties om u in staat te stellen zaken voor te bereiden en op te lossen op een manier die het risico op negatieve waarde-effecten vermindert.
  • Samen met u vooraf beoordelen van alternatieve transactiestructuren en of deze waarschijnlijk geschikt zijn voor potentiële kopers
  • Hulp bij het formuleren van informatie voor potentiële kopers over fiscale risico’s en belastingvorderingen, met een focus op de impact op de verkoopopbrengst na belastingen

  Meer informatie

 • Herstructureringstransacties

  Wij adviseren u bij de uitvoering van herstructureringstransacties die de belangrijkste fiscale overwegingen in evenwicht brengen met uw algemene bedrijfsdoelstellingen.

  • Identificatie van gebieden waar de belasting waarde kan toevoegen, met inbegrip van hulp bij het maximaliseren van het gebruik van fiscale kenmerken en rekening houdend met de beschikbaarheid van belastingvrijstellingen
  • Beoordeling van de fiscale gevolgen van potentiële bedrijfsbeslissingen, waaronder desinvesteringen, reorganisaties van de groep, de herstructurering van schulden van derden en intragroepsschulden, of de herfinanciering van bestaande verplichtingen
  • Hulp bij het begrijpen van de fiscale gevolgen van de aanpassing van juridische en operationele structuren

  Meer informatie

 • Kapitaalmarkttransacties

  Wij werken samen met uw afdelingen die zich bezighouden met fiscale, financiële, treasury- en juridische zaken, en met de raad van bestuur om uw wereldwijde kapitaal- en fiscale structuur te begrijpen met als doel:

  • een effectieve kapitaalstructuur en zekerhedenpakket te implementeren
  • de fiscale aspecten van nieuwe financieringen en herfinancieringen die van invloed kunnen zijn op de totale kapitaalkosten, te analyseren en structureren
  • een passende structuur voor het realiseren van een debt push-down te ontwikkelen
  • de aftrekbaarheid van rente te bepalen wanneer lokale rentebeperkingsregels van toepassing zijn
  • u inzicht te verschaffen in grensoverschrijdende belastingkwesties (zoals valuta-/wisselkoerscontrole en overwegingen bij inhouding van bronbelasting bij repatriëring)

Neem contact met ons op

Praat met een van onze professionals over hoe we u kunnen ondersteunen.