Corporate Responsibility

Bij EY vinden we het belangrijk om verantwoordelijk te handelen en de langetermijnbelangen van iedereen te behartigen. Hierbij laten we ons leiden door ons doel om een beter werkende wereld op te bouwen.

Laten we samenwerken

Als u mogelijkheden ziet om samen te werken en de impact te vergroten, dan wil het EY Ripples-team graag van u horen.

 

E-mail

De wereldwijde EY-organisatie zet zich als trotse deelnemer van het United Nations Global Compact (UNGC) in voor het bevorderen van de Sustainable Development Goals (SDG's).

Wij vinden dat bedrijven meer moeten doen om duurzame en inclusieve groei te bevorderen. Daarom hebben we EY Ripples opgezet - een wereldwijd programma dat onze activiteiten om een aantal uitdagingen van onze tijd aan te pakken, grootschaliger en doelgerichter maakt. Via het prorgramma besteden EY-medewerkers hun tijd aan SDG-gerichte projecten, waarbij de vaardigheden, kennis en ervaring van het wereldwijde EY-netwerk worden ingezet voor één gezamenlijke visie: in 2030 een positief effect hebben op een miljard levens. Tegelijkertijd dagen we onszelf uit om verantwoordelijkheid, inclusiviteit en duurzaamheid dieper te verankeren in alles wat we doen. Dit houdt onder meer in dat wij ons inzetten voor de naleving en bevordering van de mensenrechten en voor innovatie met het oog op een klimaatneutrale toekomst.

Het toezicht op deze toezeggingen is in handen van de EY Corporate Responsibility Governance Council, waarin zowel diverse leden van de EY Global Executive zitting hebben als leiders van alle EY-functies, servicelijnen en geografische gebieden.

Positieve impact op een miljard levens in 2030

Het EY Ripples-programma, dat in 2018 is gelanceerd met de ambitie om in 2030 een positieve impact te hebben op een miljard levens, omvat ons streven om EY-mensen en -netwerken in te zetten voor het behalen van de SDG's.

Belangrijke mijlpaal

250m

het aantal levens dat EY Ripples in 2025 beïnvloed wil hebben.

De inzet van vaardigheden en ervaring van EY op drie pijlers

EY-mensen zetten hun vaardigheden, kennis en ervaring om positieve verandering teweeg te brengen op drie aandachtsgebieden: de volgende generatie arbeidskrachten, impactondernemerschap en milieuactie. Dit zijn de gebieden waar we geloven dat onze capaciteiten de grootste impact kunnen hebben.

 • De volgende generatie werknemers

  De wereld heeft behoefte aan kritische denkers en creatieve probleemoplossers die bereid zijn samen te werken om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. De EY-organisatie stelt haar kennis beschikbaar aan jongeren en achtergestelde groepen om hen te helpen vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om te slagen in een tijdperk van ongekende veranderingen.

  Meer ontdekken

 • Werken met impactondernemers

  De wereld heeft behoefte aan bedrijfsmodelinnovatie die voorrang geeft aan sociale rechtvaardigheid, economische inclusie en milieuherstel. De mensen van EY stellen hun vaardigheden en ervaring op het gebied van professionele dienstverlening beschikbaar aan impactondernemers om hen te helpen hun schaal te vergroten.

  Meer ontdekken

 • Milieuactie

  De wereld moet dringend actie ondernemen om de klimaatnoodsituatie aan te pakken. De EY-organisatie stelt haar kennis en ervaring beschikbaar voor de invoering van nieuwe modellen en technologieën die helpen het milieu te beschermen en regenereren.

  Meer ontdekken

Vrouw die in winkel met mobiele telefoon staat

Foto credit: Every1Mobile

Uren van dienst

422,000

uren besteed door EY-mensen aan initiatieven van EY Ripples in FY21.

Met EY Ripples helpen we de toekomstige generatie hun weg op de arbeidsmarkt te vinden, werken we met sociaal ondernemers en ondersteunen we ondernemers initiatieven op het gebied van milieuduurzaamheid. Naarmate meer EY-medewerkers de maatschappelijke waarde leren inzien van de vaardigheden die zij dagelijks gebruiken, raakt het creëren van langetermijnwaarde voor de samenleving dieper verankerd in onze cultuur.

Door onze krachten te bundelen met cliënten en andere gelijkgestemde organisaties, kunnen we samen bereiken wat geen enkele organisatie alleen kan bereiken.

Om klimaatverandering en sociale ongelijkheid aan te pakken, is een systemische verandering nodig. Door onze krachten te bundelen met klanten en andere gelijkgestemde organisatie kunnen we samen bereiken wat geen enkele organisatie alleen kan bereiken. De groep organisaties waarmee we samenwerken omvat overheidsinstanties, non-profitorganisaties, multinationale ondernemingen en impact-investeerders. En deze groep wordt steeds groter.

1t.org logo
Acumen logo
alle 4 jongeren
aspen netwerk logo
inclusief kapitalisme logo
crafse logo
ja wereldwijd logo
het logo van de bladcoalitie
zinvol bedrijfslogo
microsoft logo
mit oplossen logo
Sap logo
socap globaal logo
logo onderwijs voor iedereen
uk hulp logo
unilever-logo
onredelijk logo
logo zooniverse

Laten we samenwerken

Als u mogelijkheden ziet om samen te werken en de impact te vergroten, dan wil het EY Ripples-team graag van u horen.

 

E-mail

EY Ripples samenwerkingen in Nederland

EY Ripples heeft als doel om in 2030 een positief effect te hebben op één miljard levens. Dat doen we niet alleen. Lees meer over onze samenwerkingsverbanden.

Lees meer

Verantwoord werken

Bij EY zijn we ervan overtuigd dat wanneer organisaties hun doelstellingen afstemmen op die van de samenleving, zij op de lange termijn waardevoller en levensvatbaarder zijn. Vanuit die visie gaan wij langetermijnverbintenissen aan, onder meer met betrekking tot het respecteren van de mensenrechten en het innoveren met het oog op een klimaatneutrale toekomst.

Groep activisten protesteert op straat

EY wereldwijde mensenrechtenverklaring

De EY Global Executive heeft deze verklaring ondertekend om aan te tonen dat zij zich inzet voor het handhaven en bevorderen van mensenrechten.

Lees de verklaring

Een rij jonge boompjes

De CO2-ambitie van EY

 
We hebben doelen gesteld om de absolute uitstoot van EY sterk te verminderen: we willen elk jaar meer CO2 verminderen en compenseren dan we uitstoten, zodat EY in 2021 CO2-negatief is en in 2025 net zero bereikt.

Meer informatie

EY Value Realized 2021

Lees het rapport over hoe wij bouwen aan een beter werkende wereld door langetermijnwaarde te creëren voor onze mensen, klanten en de samenleving als geheel.

Ontdek

Direct in uw inbox

Blijf op de hoogte met onze Nederlandse nieuwsbrief.

Aanmelden