ESG en duurzaamheid

Risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) staan bij veel organisaties hoog op de agenda. De teams van EY helpen organisaties bij het aanpakken van duurzaamheidskwesties, de bezorgdheid van investeerders, het ondersteunen van ESG-rapportage en openbaarmakingen, en het verbeteren van ESG-prestaties.

Wat EY voor u kan doen

Beleggers, toezichthouders en de samenleving in algemene zin eisen steeds meer transparantie van organisaties over ESG- en duurzaamheidsprestaties om langetermijnwaarde beter te kunnen beoordelen. Om aan deze eisen tegemoet te komen, moeten organisaties de scope van hun verslaglegging verbreden en op zoek gaan naar nieuwe manieren te communiceren over strategische prestaties aan de hand van zowel niet-financiële als financiële indicatoren.

Organisaties geven steeds meer prioriteit aan hun ESG- en duurzaamheidsverantwoordelijkheid. Zij beseffen dat aandacht voor de langere termijn, de perceptie van stakeholders en de sociale en ecologische impact van hun activiteiten goed kan zijn voor zowel het bedrijfsleven als de planeet.

Om de markt vertrouwen te geven dat zij hun verantwoordelijkheden in ESG- en duurzaamheid nemen en langetermijnwaarde creëren, moeten organisaties hun ESG- en duurzaamheidsprestaties met dezelfde zorgvuldigheid beheren als hun financiële prestaties.

De teams van EY ondersteunen bij de integratie van ESG en duurzaamheid in de bedrijfsstrategie, en bij het verbeteren en communiceren van hun ESG- en duurzaamheidsprestaties aan stakeholders.

Dit kan bedrijven helpen om:

 • De waarde van strategieën voor duurzaamheid en de waardeketen te verhogen
 • Steun uit de samenleving voor de organisatie te krijgen door tisico's te beperken en de reputatie te verbeteren
 • Kosten te verlagen
 • De besluitvorming te verbeteren en de operationele effectiviteit en prestaties te verhogen om langetermijnwaarde te leveren

We brengen ervaren professionals samen op het gebied van bedrijfsvoering, engineering, wetenschap en operations en bieden de volgende diensten:

 • Ontwikkeling, ontwerp en implementatie van een duurzaamheidsstrategie
 • Betrokkenheid, prioriteitstelling en analyse van stakeholders
 • Beoordeling van de materialiteit
 • ESG-volwassenheidsbeoordelingen
 • Advies over duurzaamheidsrisico's in de waardeketen
 • Advies over verantwoord beleggen
 • Beheer van de duurzaamheid van de waardeketen
 • In kaart brengen van de circulaire economie en bijbehorend advies
 • Effectiviteitsbeoordeling van de gedragscode en ethische code en beoordeling van de implementatie
 • Training, ontwikkeling en capaciteitsuitbreiding
 • Beleidsontwikkeling en onderzoek
 • Beoordeling van duurzaamheidsrisico's en -kansen van het portfolio

EY teams kunnen ook helpen met:

 • Verantwoord beleggingsadvies

  De teams van EY hebben ruime ervaring met het bijstaan van kleine en grote financiële instellingen bij het ontwikkelen en implementeren van programma's voor verantwoord beleggen en duurzaamheid. We kunnen assisteren bij:

  • De ontwikkeling en verfijning van overkoepelend beleid en kaders voor verantwoord investeren (RI)
  • De implementatie van RI- en ESG-processen en -controles ter ondersteuning van consistente en tijdige besluitvorming
  • Uitvoeren van ESG due diligence
 • ESG-volwassenheidsmodel

  Wereldwijd verplaatsen institutionele beleggers hun kapitaal naar organisaties die deze ESG-risico's beter beheersen. Het is dan ook belangrijk dat bedrijven goed inzicht hebben in het volledige scala en impact van factoren die van invloed kunnen zijn op hun ESG-prestaties. Deze factoren zijn ook van invloed op het aantrekken en vasthouden van kapitaal en op de bescherming van langetermijnwaarde.

  EY-teams hebben het ESG Maturity Model ontwikkeld om organisaties te helpen hun ESG-volwassenheid te beoordelen en de kloof tussen financiële en niet-financiële prestaties te dichten.

 • Assurance voor niet-financiële verslaggeving

  Assurance over niet-financiële informatie - met inbegrip van ESG en duurzaamheid - draagt bij aan transparantie en verantwoording aan belanghebbenden, en verschaft managementteams en degenen die met governance zijn belast zekerheid over de kwaliteit van de verstrekte informatie. Niet-financiële assurance kan conform de relevante branche-, sector- of beroepsnormen worden verstrekt door een onafhankelijk assurancerapport uit te geven.

  Assurance over ESG- en duurzaamheid kan verschillende vormen aannemen, maar richt zich meestal op:

  • Informatieverschaffing, gegevens, doelstellingen en KPI's met betrekking tot ESG en duurzaamheid
  • Geïntegreerde verslagen, met inbegrip van ESG- en economische informatie
  • Duurzaamheid, ESG, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) of verslagen over maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Naleving van principes die zijn gedefinieerd in externe of interne normen en gedragscodes
  • Specifieke communicatie naar specifieke stakeholders of het bestuur met betrekking tot niet-financiële prestaties Bijvoorbeeld ESG-indicatoren gekoppeld aan de beloning van bestuurders.
  • Claims met betrekking tot sociale en milieugerelateerde resultaten van bepaalde producten of diensten
  • Broeikasgasemissies, met inbegrip van inventarisaties van broeikasgasemissies van organisaties of productlevenscycli
  • CO2-kredieten of -compensatie volgens vrijwillige en regelgevingsnormen
  • Groene of sociale impact bonds op basis van overeengekomen criteria

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.