8 minuten leestijd 10 oktober 2022

Hoe de Refugee Talent Hub en EY bouwen aan een beter werkende wereld

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

8 minuten leestijd 10 oktober 2022

De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en statushouders dichter bij elkaar met betaalde banen als doel.

In het kort:

  • EY stimuleert een diverse en inclusieve werkomgeving binnen EY die representatief is voor de maatschappij.
  • Het is belangrijk dat we de kans geven aan diverse talenten.
  • De Refugee Talent Hub zorgt voor goede begeleiding en de juiste matches tussen bedrijfsleven en statushouders.

Veel statushouders in Nederland staan te popelen om aan het werk te gaan maar komen moeilijk in contact met werkgevers. Andersom geldt dat ook: veel werkgevers willen het talent en vakmanschap van statushouders graag benutten, maar weten hen niet goed te vinden. Hier zorgt de Refugee Talent Hub voor. Zij brengen statushouders en werkgevers dichter bij elkaar, zodat zij betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Wilma Roozenboom, directeur van de Refugee Talent Hub, benadrukt de urgentie om elkaar te vinden: “De Refugee Talent Hub werkt inmiddels samen met ruim 50 werkgevers en een groot aantal maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan het dichten van de kloof tussen statushouders en werk. Want werk is belangrijk. Het betekent zoveel meer dan geld verdienen. Het is sociaal contact, erbij horen, bijdragen aan de maatschappij waarin je leeft. Het geeft zelfvertrouwen, ritme in je dag... We horen dagelijks van mensen hoe graag ze aan het werk willen."

Professionals die toevallig ergens anders geboren zijn

Wilma werkt ruim vierenhalf jaar als directeur bij de Refugee Talent Hub. “In een hele ingewikkelde, soms gepolitiseerde context, verrichten wij als Refugee Talent Hub  concreet en mooi werk. We zijn een klein team met een groot netwerk, dus we kunnen snel schakelen en pragmatisch werken. De werelden van corporate organisaties en statushouders zijn twee bubbels die normaal gesproken niet snel bij elkaar komen. De Refugee Talent Hub fungeert als een soort tolk om die twee werelden bij elkaar te brengen. En ook in ons eigen team brengen we die bij elkaar: bij de Refugee Talent Hub werken mensen met en zonder vluchtelingenachtergrond, met ervaring bij NGO’s en bij corporates. We try to practice what we preach.”

Refugee Talent Hub, Fotografie: Salar Ashari

Fotografie: Salar Ashari

Canvas plafond

En dat werkt goed. Wilma: “Statushouders komen onder andere moeilijk aan het werk doordat ze de taal nog niet spreken, hun diplomawaardering anders is of omdat ze vanwege de vlucht- en asielprocedure een aanzienlijk gat hebben in hun CV. Bovendien zijn werkgevers vaak huiverig om vluchtelingen een kans te geven door onbewuste vooroordelen, recruitmentkanalen die de doelgroep niet weten te bereiken of een digitale stap in een sollicitatieproces die belemmerend werkt. En dan heb je nog de maatschappelijke publieke beeldvorming rondom vluchtelingen: dat is een frame van hulpbehoevendheid, niet van talent. De eerste associatie die mensen hebben bij het woord ‘statushouders’ is zelden ‘professionals die we nodig hebben’ of ‘mensen met talenten zoals jij en ik’.

Dit samenspel van individuele, organisatorische en maatschappelijke belemmeringen wordt het canvas plafond genoemd, een verwijzing naar het glazen plafond, maar dan van een canvas tentdoek. Wij doorbreken die barrières met onze programma’s en door positieve ervaringen te delen. We bouwen bruggen en openen de ogen van bedrijven, namelijk het perspectief van getalenteerde professionals die toevallig ergens anders zijn geboren.”

We bouwen bruggen en openen de ogen van bedrijven, namelijk het perspectief van getalenteerde professionals die toevallig ergens anders zijn geboren.
Wilma Roozenboom
Directeur van de Refugee Talent Hub

Leren luisteren

Vanuit de werkgeverskant zijn er veel positieve ervaringen. Wilma: “Uit internationaal onderzoek blijkt dat de verzuimcijfers naar beneden gaan als er meer mensen met een vluchtelingenachtergrond in de organisatie werken. Ook gaat de betrokkenheid in een team omhoog. En mensen worden er beter van: een EY consultant vertelde me: ‘Ik ben door dit mentortraject een veel betere consultant geworden. Ik heb nu echt leren luisteren en inleven, hiervoor was ik vooral aan het zenden.’

Hunt for talent

EY maakt zich sterk voor een diverse en inclusieve organisatie, waarin werknemers elkaar vinden en elkaar ondersteunen en is sinds vier jaar betrokken bij de initiatieven van de Refugee Talent Hub. De motivatie achter inclusief werkgeverschap kan zowel bedrijfseconomisch als idealistisch zijn. Het partnership met de Refugee Talent Hub draagt bij aan een better working world. Anita Huijmans, DE&I leader EY Nederland: “Je geeft mensen kansen, opent deuren. In onze “hunt for talent” biedt diversiteit binnen een team veel nieuwe perspectieven. We zitten nu in de fase dat vanuit de praktijk om diversiteit binnen teams wordt gevraagd. Maatschappelijk ondernemen sluit aan bij onze bedrijfswaarden en een divers werknemersbestand is van meerwaarde voor de prestaties van onze organisatie. Het versterkt de innovatiekracht van onze organisatie door aantrekkelijk werkgeverschap te bieden aan diverse talenten. En dat begint op de werkvloer. Zorg dat iedereen in je team erbij hoort, zo creëer je kansen. Kijk naar de positieve kanten, luister naar elkaar en leer elkaar te begrijpen. Natuurlijk vraagt het om inspanning en investering, maar het verrijkt je ook als mens.”

Refugee Talent Hub, Fotografie: Salar Ashari

Fotografie: Salar Ashari

Zingeving in je werk

De vluchtelingendiscussie is momenteel hoog opgelaaid en mensen willen op alle mogelijke manieren helpen. EY heeft een actief beleid gericht op het vergroten van diversiteit en inclusiviteit. Anita: “De mensen die bij EY werken zijn ontzettend enthousiast, ze willen graag statushouders begeleiden. En dat kan op allerlei manieren: ze geven tips hoe ze een CV moeten maken, hoe ze zich in de Nederlandse cultuur moeten begeven en een netwerk kunnen opbouwen. Van sommige EY’ers hoorde ik zelf dat dit het mooiste project was dat ze ooit hebben gedaan, het geeft zingeving in je werk. We hebben diverse programma’s zoals een mentorprogramma voor vrouwen en de Finance Academy. Tijdens de Finance Academy leren we de kandidaten, in samenwerking met andere partners verbonden aan dit programma in een paar maanden meer skills zoals Excel, PowerPoint en andere vaardigheden. Tijdens de recruitment dag kunnen de kandidaten, naast het leren van vaardigheden die hun kans op de arbeidsmarkt vergroot, zich te presenteren aan de deelnemende bedrijven om zo zelf de keuze te kunnen maken welk bedrijf het beste bij hen past.”

Je geeft mensen kansen, opent deuren.
Anita Huijmans
D&I leader NL, Human Resources EY

EY kan nog genoeg doen om bij te dragen aan een diverse en inclusieve organisatie. Anita: “We hebben weer een jaar bijgetekend als partner van de Refugee Talent Hub en we zijn weer een van de vier deelnemende werkgevers aan de Finance Academy die net gestart is voor nieuwe kandidaten.” Inmiddels werken er zes mensen via de Refugee Talent Hub bij EY en krijgt Anita goede feedback: “Ze passen goed in de teams, hebben verfrissende inzichten en werken heel hard: ze zijn echt van waarde.”

Adem Gökalp, Assistant Technology Consulting heeft zich op aanraden van de Refugee Talent Hub laten omscholen en is naar eigen zeggen “a proud refugee.” Adem was een Turkse militair die tijdens de mislukte staatsgreep in Turkije werd veroordeeld en via Griekenland naar ons land vluchtte. Na twee jaar in een asielzoekerscentrum kwam hij in aanraking met de Refugee Talent Hub en liet zich omscholen. Nu woont hij in Groningen, is getrouwd en heeft hij een baan als Assistant Technology Consulting bij EY. “Ik wist zodra ik in Nederland aankwam dat ik de taal moest leren. Door de Refugee Talent Hub kreeg ik een mentorprogramma en kreeg ik de kans om me om te scholen en leerde mijn CV l op te bouwen. Via een elevator pitch die ik op LinkedIn zette, kwam ik in aanraking met EY en mocht ik een internship volgen. Inmiddels werk ik hier fulltime.” Adem heeft veel ervaring en praktische tips voor andere statushouders die vanwege hun achtergrond moeilijk een baan vinden: “De meeste statushouders hebben weinig zelfvertrouwen, maar mijn ervaring is om je nooit te schamen voor je achtergrond. Zoek een goede mentor en leer de taal, haak aan bij programma’s en ontwikkel jezelf zodat je aan de slag kan. Dat geeft je veel eigenwaarde terug en dan kun je ook iets betekenen voor de maatschappij, dan hoor je er weer bij.” Lees meer hier.

Adem Gökalp

Harun Ayber, Consultant Financial Services Risk, werkte bij het Turkse ministerie tijdens de mislukte staatsgreep en werd politiek vluchteling. Hij maakte in Nederland de overstap van international trade naar de financiële sector. Harun: “Zodra ik in Nederland aankwam, wilde ik aan de slag. Dat betekende dat ik de taal zo snel mogelijk moest leren en me moest laten omscholen. Ik kreeg de kans om de Master Finance and Banking aan Universiteit Utrecht te volgen. Toen ik mijn diploma gehaald had, kon ik na zes maanden solliciteren en tientallen interviews, eindelijk aan de slag. De Refugee Talent Hub is heel bekend onder vluchtelingen omdat ze je verder helpen om als statushouder je plek in de maatschappij te vinden. Ik volgde de Finance Academy en mocht daarna een internship bij EY volgen. Ik zag dat als een kans die ik met beide handen heb aangepakt. Eerst volgde ik de Finance Academy en al snel hebben we mijn mogelijkheden binnen de organisatie met Anita besproken. Ik wilde heel graag bij EY werken, het viel me op dat iedereen hier zo happy is. Er heerst een goede werksfeer en er werken veel diverse culturen binnen de teams. EY’ers zijn heel vriendelijk, luisteren goed, helpen me met mijn ambities en respecteren mijn culturele achtergrond. Ik drink bijvoorbeeld geen alcohol en daar wordt heel soepel mee omgegaan, bij de laatste teamborrel hadden ze zelfs alcoholvrije drankjes voor me gekocht. Door deze ideale werkomstandigheden voel ik me relaxed en kan ik laten zien wat ik waard ben. Ik voel me heel erg bevoorrecht.” Harun hoopt dat vele vluchtelingen en statushouders zijn voorbeeld zullen volgen en hij heeft ook tips: “Dit land opent deuren voor je. De beste manier is om zo snel mogelijk de taal te leren en een baan te vinden zodat je ook belasting kunt betalen. Maak jezelf nuttig voor dit land: dan ga je een mooie toekomst tegemoet!”

Harun Ayber

Over de Refugee Talent Hub

De Refugee Talent Hub werkt met alle ruim 50 werkgevers in het netwerk op meerdere terreinen. Ze organiseren meet-and-greets en andere activiteiten gericht op recruitment van statushouders, adviseren werkgevers over het werken met statushouders - van aansluiting op de D&I strategie tot heel concrete tips en tricks voor direct leidinggevenden - werken aan draagvlak in de organisatie en denken mee over manieren om nieuwe collega's met vluchtelingenachtergrond ook echt te behouden voor de organisatie. Deze manier van werken gaat om de duurzame match tussen werkgever en vluchteling. En daar wordt iedereen beter van: de statushouder, de werkgever en de maatschappij.

Samenvatting

Veel statushouders in Nederland staan te popelen om aan het werk te gaan maar komen moeilijk in contact met werkgevers. Andersom geldt dat ook. Veel werkgevers willen hun talent en vakmanschap graag benutten, maar weten hen niet goed te vinden. Hier zorgt de Refugee Talent Hub voor. Zij brengen statushouders en werkgevers dichter bij elkaar zodat statushouders gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Over dit artikel

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten