5 minuten leestijd 12 december 2022

Hoe Life Terra en EY samenwerken aan natuurherstel

Door Claudy te Boome

EY Nederland, Senior Manager, Corporate Responsibility & Sustainability leader

Energiek. Spontaan. Verbinder. Zit graag met haar handen in de aarde. Heeft voor elk probleem tien oplossingen.

5 minuten leestijd 12 december 2022

Door de natuur te helpen kan haar weerbaarheid tegen klimaatverandering worden vergroot.

In het kort:

  • Zonder voldoende biodiversiteit kunnen ecosystemen niet goed functioneren.
  • Het regenereren van de natuur is van vitaal belang als we de klimaatverandering en het uitsterven van planten- en diersoorten willen aanpakken.
  • Ondernemingen spelen een cruciale rol om klimaatverandering te bestrijden en er transparant over te rapporteren in hun jaarrekening.

Ondernemingen spelen een cruciale rol om klimaatverandering te bestrijden en er transparant over te rapporteren in hun jaarrekening. Tijdens een indringend gesprek over de urgentie om de natuur te herstellen, wisselen Claudy te Boome, EY Corporate Responsibility & Sustainability leader en Professor Santi Sabaté, Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Sciences aan de Universiteit van Barcelona, van gedachten over klimaatverandering, natuur herstel en onze rol daarin.

Biodiversiteit en klimaatverandering

Hedendaags zijn de consequenties van klimaatverandering onvermijdelijk. Het  verminderen van emissies blijft dan ook hoge prioriteit hebben. Daarnaast zullen we moeten investeren in natuurherstel en bewustwording. Klimaatverandering is namelijk ‘slechts’ onderdeel van een veel groter en complexer probleem: een verstoorde verhouding tussen mens en natuur. Tijdens het interview legt Professor Santi Sabaté, Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Sciences aan de Universiteit van Barcelona, verbonden aan Life Terra, uit waarom de uitwisseling van kennis belangrijk is om onze samenleving uiteindelijk opnieuw te verbinden met de natuur.

We kunnen niet langer wachten en moeten nu actie ondernemen; het is belangrijk is om kennis over te dragen aan de samenleving en ons weer te verbinden met de natuur.
Professor Santi Sabaté
Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Sciences at the University of Barcelona

Over Life Terra

Life Terra heeft als doel om in 5 jaar 500 miljoen bomen te planten en daarmee actie te ondernemen tegen de klimaatcrisis. De organisatie richt zich op het herstellen van onze band met de aarde door het planten van bomen te faciliteren en gemeenschappen te voorzien van de kennis, technologie en instrumenten om nu klimaatactie te ondernemen.

Het planten van bomen speelt een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering en de verwoesting die het veroorzaakt (hittegolven, droogte, bosverlies, woestijnvorming, erosie, overstromingen). Bomen planten met Life Terra verbindt mensen en het inspireert ze zelf ook meer groen in hun eigen omgeving te planten of over andere bijdragen na te denken. Op deze manier wordt er aan een duurzamere wereld gewerkt die we hard nodig hebben.

EY is sinds 2021 C02-negatief en heeft als doel om in 2025 netto nul te bereiken. Om hieraan bij te dragen organiseert EY in samenwerking met Life Terra boomplantacties waarbij we onze collega’s voorlichten over klimaatacties. 

Samenwerking en verbinding

Claudy: "Life Terra gaat niet alleen over het planten van bomen, maar het verbindt ook mensen. Waarom heeft u zich verbonden aan Life Terra, wat is zo belangrijk voor u?"

Santi: "We kunnen onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. Klimaatverandering gebeurt nu en we moeten actie ondernemen. Daarbij moeten we de natuur herstellen en onze maatschappij bewust maken van de ernst van de situatie:  klimaatverandering is namelijk niet ons enige probleem. Verlies van natuur en daarmee biodiversiteit is een nog veel grotere crisis die op ons afkomt. Er is helaas nog veel onduidelijk over de ingewikkelde relatie tussen achteruitgang van de biodiversiteit en klimaatverandering. Life Terra combineert beide: door samen bomen te planten en kennis te delen, verbinden we mensen en herstellen en beschermen we de natuur op grootschalige wijze."

Claudy: "Er zijn wereldwijd vele initiatieven, waarom heeft u juist voor Life Terra gekozen?”

Santi: "We kunnen niet toekijken en niets doen. Maar alleen bomen planten is niet genoeg; het is deels zelfs symbolisch. We moeten mensen bewust maken en hun gedrag veranderen om zodoende hun negatieve impact op natuur en milieu te beperken. We staan voor een uitdaging en het is niet gemakkelijk, maar het mooie aan Life Terra is dat we programma’s voor scholen hebben ontwikkeld. De jonge generatie opleiden en voorlichten is een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame samenleving. We vertellen ze over verschillende soorten bomen, hoe je op de juiste wijze een boom plant, het effect van herbossing en het effect op het milieu. Na de les mogen de kinderen dan zelf aan de slag.

Een ander belangrijk aspect van Life Terra is de samenwerking met universiteiten. We onderbouwen wetenschappelijk wat de juiste bomen op de juiste plek zijn. Dat is onder andere belangrijk omdat klimaatverandering nog niet stabiel is, we weten niet hoe de toekomst eruit gaat zien, maar we zullen ons toch al moeten voorbereiden op de veranderende omstandigheden. We monitoren wat wel of juist niet werkt en het is een doorgaand proces.

Life Terra heeft meer betekenis dan alleen bomen planten, het staat symbool voor het verbinden en bewust maken van mensen met de natuur en gedragsverandering op grote schaal. Life Terra heeft vorig jaar in Europa een miljoen bomen geplant. Het uiteindelijke doel is om een hoeveelheid van maar liefst 500 miljoen geplante bomen in Europa te behalen. Die slagvaardigheid en dat bereik maakt een groot verschil."

Professor Santi Sabaté, University of Barcelona

Professor Santi Sabaté,
Universiteit van Barcelona

Samen bezig zijn in de natuur geeft zoveel positieve energie.
Claudy te Boome

Ecologisch herstel van de natuur

Claudy: "Wat is het meest urgente probleem en hoe kunnen we proberen de natuur weer in balans te brengen?”

Santi: "Er zijn drempelwaarden die we niet willen overschrijden. Maar helaas zijn er reeds zes overschreden -waaronder die van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering. Het behouden en regenereren van de natuur is van vitaal belang als we de klimaatverandering en het uitsterven van planten- en diersoorten willen aanpakken. Intacte 'primary forests' behoren tot de krachtigste en meest effectieve manieren om de uitstoot van broeikasgassen veilig te absorberen. Ze zijn een fundamentele bron van gezondheid en welzijn. Door de natuur slim in te zetten, kunnen we de uitdaging aangaan om onder de 1,5 graden opwarming van de aarde te blijven. Door bomen te planten en ontbossing tegen te gaan wordt meer koolstof opgeslagen, wat helpt om klimaatverandering tegen te gaan en een habitat te bieden voor diverse soorten planten. We kunnen een paar dingen doen: we kunnen niets doen en kijken hoe de natuur zich verder ontwikkeld. Of we kunnen de natuur helpen te herstellen en juist beschermen. Als we nu niets doen, gaan we veel verliezen. Door de natuur te helpen kan haar weerbaarheid tegen de effecten van klimaatverandering worden vergroot."

Natuur is een bron van energie

Claudy: "Welke bijdrage kan meer groen om ons heen, zoals rondom bedrijven en in de steden nog meer hebben?"

Santi: "Het is belangrijk om meer groen om ons heen te hebben en ik geloof dat je op die manier veel stress en kwalen kunt vermijden. Je moet als mens in verbinding zijn met de natuur. Je moet de vogels horen fluiten, de zon op je huid voelen, de jaargetijden zien veranderen, de schone lucht inademen, en niet alleen maar binnen op kantoor stil zitten. Je moet ook tijd nemen om te relaxen en echt te connecten met de natuur. Het is wetenschappelijk bewezen dat je hartslag naar beneden gaat als je onder een boom zit."

Bomen planten

Team spirit

Claudy: "Toen we na COVID weer samenkwamen om bomen te planten, was er zo’n positieve team spirit, het gaf echt een saamhorigheidsgevoel om constructief bezig te zijn en bij te dragen aan het herstel van de natuur."

Santi: "Als mensen zelf zien wat werkt en er over leren, dan zie je het licht in hun ogen aangaan. Die klik bij mensen is het mooiste om te zien: de herkenning dat je zelf echt kunt bijdragen aan iets moois en belangrijks.’ Claudy: ‘Het is belangrijk om het te voelen.’  Santi: ‘Accepteer veranderingen, het landschap verandert nu eenmaal. Sommige veranderingen zijn onvermijdelijk, maar laten we doen wat we kunnen. En dat begint op lokaal niveau, laten we onze buurt groener maken want het *evapotranspiratiemechanisme helpt ons op vele manieren. Bomen en planten ademen net zoals wij en door fotosynthese* komen natuurlijk energie en zuurstof vrij."

Een veilige groene toekomst

"Biodiversiteit is cruciaal voor het succesvol functioneren van onze ecosystemen. Een beperkte biodiversiteit heeft dus gevolgen voor schakels in ons ecosysteem, zoals de zuurstof die we inademen en het voedsel dat we verbouwen. De ecosysteemdiensten spelen een belangrijke rol in het mitigeren van klimaatverandering. Life Terra combineert kennis en expertise van klimaat- en biodiversiteitsonderzoek in een landschapsgerichte benadering en zet de natuur in voor een groene en veilige toekomst. Claudy: ‘Binnenkort gaan we weer met 100 collega’s bomen planten, wat is de belangrijkste boodschap die u ze wilt meegeven?” Santi: “Iedereen maakt zich zorgen over onze planeet, we zijn met 7,5 miljard mensen op deze aarde en klimaatverandering is een feit. Probeer te begrijpen wat er gaande is. Als mensen begrijpen wat er werkelijk speelt, raken we betrokken en gemotiveerder om echt verschil te maken. Niet alleen voor onszelf maar ook voor de generaties na ons. En vervolgens, weet wat je doet. Probeer je te verdiepen in de soorten bomen, de ondergrond, het landschap, de condities waaronder de bomen groeien en het effect van grootschalige ontbossing op klimaatverandering. Je moet je huiswerk doen. Het is niet zomaar een boompje planten, het is juist bewust bijdragen aan de natuur. Wij mensen zijn onderdeel van het grotere geheel waarin alles nauw samenhangt, wij zijn ook elementen in de natuur. Onderneem dus niet alleen actie op je werk, maar ook thuis."

Alles hangt met elkaar samen, wij zijn onderdeel van de natuur.
Professor Santi Sabaté
Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Sciences at the University of Barcelona

Focus op goed nieuws

Claudy: "We kunnen allemaal onze bijdrage leveren, thuis kunnen we ook kleine dingen doen om klimaatverandering en verlies van natuur tegen te gaan."

Santi: "We moeten juist waarderen wat we al hebben thuis. We hoeven niet zo ver te reizen, we kunnen ook in de buurt genieten, alles is binnen ons bereik. We zijn er ons alleen niet altijd bewust van. We moeten bewust worden van wat we al hebben, in plaats van te focussen op wat we niet hebben. Meer hebben betekent namelijk niet dat je gelukkiger bent, het gaat om het managen van je verwachtingspatroon. Focus op het goede nieuws - want het is er - alleen moet je je er bewust van zijn. Accepteer wat je hebt en wees dankbaar, wees bewust van wat we willen beschermen."

Claudy: "Heeft u als laatste een goede tip wat we als bedrijven en als individueel kunnen doen?"

Santi: "Bedrijven kunnen veel invloed hebben. Niet alleen plannen maken maar het ook echt doen. Geen woorden maar daden. Creëer bewustzijn, geef mensen meer kennis, verbind je met een ander en werk samen. Bouw op een positieve manier aan relaties en kijk niet alleen naar de economische belangen, dan bouw je samen aan een beter functionerende wereld."

Definities:

*Evapotranspiratie is de transpiratie, de verdamping van water uit de vegetatie. Transpiratie is het ontsnappen van water (waterdamp) uit planten langs de huidmondjes (stomata) in de bladeren. Evapotranspiratie is daarmee de totale flux (stroom) water richting de atmosfeer. Evaporatie gebeurt op het land vanuit de bodem, bladerdak en oppervlaktewater.

*Fotosynthese is een biochemisch proces waarbij planten (en algen) licht gebruiken om kooldioxide en water om te zetten naar glucose. Bij dit proces komt zuurstof vrij.

Samenvatting

De consequenties van klimaatverandering zijn onvermijdelijk. Het  verminderen van emissies blijft dan ook hoge prioriteit hebben. Daarnaast zullen we moeten investeren in natuurherstel en bewustwording. Tijdens een indringend gesprek over de urgentie om de natuur te herstellen, wisselen Claudy te Boome, EY Corporate Responsibility & Sustainability leader en Professor Santi Sabaté, Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Sciences aan de Universiteit van Barcelona, van gedachten over klimaatverandering, natuur herstel en onze rol daarin.

Over dit artikel

Door Claudy te Boome

EY Nederland, Senior Manager, Corporate Responsibility & Sustainability leader

Energiek. Spontaan. Verbinder. Zit graag met haar handen in de aarde. Heeft voor elk probleem tien oplossingen.