5 minuten leestijd 6 september 2022

De CBS gegevens voorspellen dat volgend jaar 300.000 kinderen opgroeien in armoede in vergelijking tot 200.000 kinderen dit jaar. Jonna Wiersma, directeur onderzoek & ontwikkeling JINC: “Om te zorgen dat deze kinderen straks ook volwaardig mee kunnen doen in de samenleving is het ontzettend belangrijk dat ze onze steun krijgen.” 

Het is onze taak de nieuwe generatie op weg te helpen

Door Saskia van der Zande

EY Nederland Managing Partner Core Business Services en Talent Leader, Lid raad van bestuur van EY Nederland

Oprecht. Onafhankelijk. Empatisch. Bekijkt een probleem graag vanuit een andere invalshoek, om zo gezamenlijk tot de beste oplossing te komen.

5 minuten leestijd 6 september 2022

De CBS gegevens voorspellen dat volgend jaar 300.000 kinderen opgroeien in armoede in vergelijking tot 200.000 kinderen dit jaar. Jonna Wiersma, directeur onderzoek & ontwikkeling JINC: “Om te zorgen dat deze kinderen straks ook volwaardig mee kunnen doen in de samenleving is het ontzettend belangrijk dat ze onze steun krijgen.”

In het kort:

  • De samenwerking met JINC geeft kinderen een breder perspectief
  • Samen ontdekken waar je talenten liggen
  • Met een kleine inspanning kun je een groot verschil maken

Verschil maken

Ieder kind heeft talent en wil gezien worden. Daarom is het heel belangrijk om het aantal Nederlandse kinderen dat opgroeit in een omgeving met veel werkeloosheid een breder perspectief te bieden. Jonna: "JINC strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt en iedereen gelijke kansen krijgt.” JINC hielp vorig jaar meer dan 80.000 kinderen van 8 tot 16 jaar aan een betere start op de arbeidsmarkt. EY investeert in dit leerprogramma en laat de kinderen in de praktijk zien wat de mogelijkheden zijn. Zo gaan ogen en deuren open die normaal gesloten blijven. Saskia van der Zande, Lid raad van bestuur en Talent Leader: “Met een kleine inspanning kun je een groot verschil maken waarbij je jezelf persoonlijk ook nog verrijkt. Het is een win-win.” 

Samen ontdekken waar je talenten liggen

EY hecht veel belang aan talentontwikkeling en het bedrijf wordt in de wandelgangen ook wel eens een opleidingsinstituut genoemd. Saskia van der Zanden: “Ontwikkeling van mensen op vakinhoudelijk gebied en als persoon is voor ons super belangrijk. Een aanzienlijk deel van de mensen die bij ons begint, heeft nog geen ervaring opgedaan en komt vaak zo uit de schoolbanken. Bij EY werken we aan mooie, complexe projecten in een wereld die altijd in beweging is. Daarom kijken we bij EY niet alleen naar je studierichting maar ook naar je persoonlijkheid, wie je bent, wat je kunt en naar je frisse blik op de wereld. Samen ontdekken we waar je talenten liggen zodat mensen zich kunnen ontwikkelen om op topniveau te acteren.”

Het is belangrijk dat de volgende generatie dezelfde kansen krijgt
Saskia van der Zande
Lid raad van bestuur en Talent Leader EY

The next generation

De samenwerking met JINC was een logisch gevolg van het MVO beleid. Saskia: “Vanuit onze purpose Building a better working world leiden we niet alleen onze eigen mensen op, maar willen we ook iets betekenen voor de maatschappij en met name voor de volgende generatie. Het is belangrijk dat de volgende generatie dezelfde kansen krijgt en we willen nog breder inzetten op diversiteit en inclusiviteit. JINC past daar naadloos in.”

Verrijking

De ambitie van JINC is om leerlingen te bereiken die een betere start op de arbeidsmarkt nodig hebben. EY biedt een breder perspectief aan deze doelgroep en werkt mee aan de JINC leerlijn. Saskia: “De toekomstige projecten met JINC leren de kinderen wat ondernemen is, hoe ze moeten solliciteren of ze proberen een bliksemstage.” De reacties van de vrijwilligers die meewerken aan dit programma zijn heel enthousiast. Saskia spreekt uit eigen ervaring, ze heeft deze zomer zelf deelgenomen aan het project: “Het is heel verfrissend. De meesten realiseren zich op zo’n dag dat wat je zelf normaal vindt, helemaal niet zo normaal is voor een ander en dat opent je de ogen. Het is een verrijking. Het zou ons ultieme doel zijn om een aantal jongere kinderen waarmee we hier in aanraking zijn geweest, op een pad hebben gezet waar ze anders niet op waren gekomen.”

Verbinding

Voor JINC is het van groot belang dat bedrijven zoals EY meewerken aan dit programma. Jonna Wiersma, directeur onderzoek & ontwikkeling JINC: “De mensen van grote bedrijven zijn rolmodellen voor jongeren. EY is daar een mooi voorbeeld van, want vanuit het perspectief van deze jongeren werken er mensen die in hun ogen geslaagd zijn. En door ze samen te brengen, krijg je de verbinding en voelen ze zich gesteund. Ik zie jou, ik steun jou en ik weet dat jij ook talent hebt en je eigen pad gaat vinden. Die bevestiging is super belangrijk en kan een groot verschil maken.”

EY neemt ook deel aan het project ‘Baas van morgen’ waar leiderschap gestimuleerd wordt. Jonna: “Dit is een heel belangrijk onderwerp, want de jongeren komen letterlijk een dag op de stoel van de baas zitten en dat biedt verrassende inzichten. Niet alleen zien ze in dat zij ook talent hebben en de leiding over hun eigen leven kunnen nemen, andersom brengt het ook vaak verrassende inzichten. Ze worden gevraagd advies te geven over bepaalde vraagstukken en delen ze vaak hele goede observaties.”

We proberen jongeren eigenwaarde te geven om hun talenten te ontwikkelen
Jonna Wiersma
Directeur onderzoek & ontwikkeling JINC

JINC draagt bij aan het verminderen van het werkloosheidniveau in wijken met minder rolmodellen. Jonna: “In onze projecten proberen we jongeren eigenwaarde en positieve bevestiging te geven om hun talenten te ontwikkelen. Intrinsieke motivatie is ongelooflijk belangrijk. Daarnaast helpen we jongeren om hulp te durven vragen aan de volwassenen in hun directe omgeving, en hoe ze zich het beste kunnen gedragen in een bedrijf om zo hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Zo willen we onzekerheid wegnemen en kansen creëren.”

JINC begeleidt jongeren op een speelse wijze van project naar project. Jonna: “Beroepsoriëntatie zoals bliksemstages zijn extreem belangrijk want kinderen groeien vaak op in een hele kleine wereld. Ze weten niet wat de mogelijkheden zijn en wat ze moeten kiezen voor hun toekomst. De eerste stap is om ze uit hun kleine wereld te halen en de mogelijkheden te laten zien zodat ze kunnen ervaren wat bij ze past. Daarnaast bieden we sollicitatietrainingen, werknemersvaardigheden en trainingen over netwerken zodat we jongeren met een soort rugzakje met inzichten en vaardigheden op weg helpen.

Kapitaalvernietiging

Het werkloosheidniveau in armere wijken is soms wel twee tot drie keer zo hoog als in de rest van de stad terwijl heel veel sectoren staan te springen om personeel. Om dit samen te brengen is er ondersteuning nodig. Jonna: “Je ziet vrij veel mismatches omdat kinderen niet weten wat er mogelijk is en wat bij hen past. We werken er hard aan om dit samen te brengen want we zien dat jongeren onnodig niveau verliezen. Opleidingen zijn zeer bepalend voor het werk wat ze uiteindelijk gaan doen. Als mensen het tijdens hun opleiding moeilijk krijgen, dan zakken ze naar een lager niveau en krijg je een vorm van kapitaalvernietiging. Als onderdeel van het onderwijs willen we er voor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen de kans krijgen ervaringen op te doen en zich gesteund te voelen door werkenden.  Als onderdeel van het onderwijs willen we er voor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen deze kans krijgen. Contact en gezien worden, dat is de essentie. In twee uur kun je heel veel betekenen voor een ander.” Saskia: “Stap over je eigen schroom heen want je kunt dit gewoon. Met een kleine inspanning kun je een groot verschil maken waarbij je jezelf ook nog verrijkt. Het is een win-win.”

Samenvatting

In een tweegesprek met Jonna Wiersma, directeur onderzoek & ontwikkeling JINC en Saskia van der Zande, EY Nederland Managing Partner Core Business Services en Talent Leader, Lid raad van bestuur van EY Nederland praten we over het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en onze taak om de next generation gelijke kansen te bieden. JINC hielp vorig jaar meer dan 80.000 kinderen van 8 tot 16 jaar aan een betere start op de arbeidsmarkt. EY investeert in dit leerprogramma en laat de kinderen zien wat de mogelijkheden zijn.

Over dit artikel

Door Saskia van der Zande

EY Nederland Managing Partner Core Business Services en Talent Leader, Lid raad van bestuur van EY Nederland

Oprecht. Onafhankelijk. Empatisch. Bekijkt een probleem graag vanuit een andere invalshoek, om zo gezamenlijk tot de beste oplossing te komen.