Gendergelijkheid: Is dit het moment om door te pakken?

3 minuten leestijd 4 maart 2021
Door Julie Linn Teigland

EY EMEIA Area Managing Partner; EY Global Leader, Women. Fast forward

Passionate about the transformational power of digitalization and innovation and its potential to deliver sustainable, inclusive growth for clients. Prominent voice of the Women20 global agenda.

3 minuten leestijd 4 maart 2021

Gendergelijkheid maakt deel uit van de oplossing voor veel complexe problemen in de wereld.

Elk jaar besteden de teams van EY aandacht aan Internationale Vrouwendag als erkenning van de ongelooflijke bijdrage van vrouwen aan onze wereld. Maar onze toewijding gaat veel verder dan dat. Onze purpose "Bouwen aan een beter werkende wereld" houdt impliciet in ervoor te zorgen dat vrouwen worden betrokken bij de besluitvorming op alle niveaus van de samenleving, het bedrijfsleven en het overheidsbeleid. En ook al lijken de inspanningen ter bevordering van gendergelijkheid het afgelopen jaar naar de achtergrond te zijn verschoven vanwege de COVID-19-pandemie en de economische recessie, in feite is onze inzet groter dan ooit.

Niet iedereen heeft namelijk in gelijke mate de impact ondervonden van de sluitingen als gevolg van de pandemie. Wereldwijd zijn meer vrouwen dan mannen werkloos. In de banen en sectoren die het meest getroffen zijn, zijn vrouwen in de meerderheid. De beloningskloof tussen mannen en vrouwen is groter geworden, en daarmee ook de pensioenkloof en het aantal vrouwen en meisjes dat in extreme armoede leeft. Volgens voorspellingen van de VN zal het minstens 10 jaar duren om de economische gevolgen van de pandemie voor vrouwen ongedaan te maken, en op sommige plaatsen zijn de verbeteringen op het gebied van gelijke beloning teruggedraaid tot niveaus die niet meer zijn gezien sinds de financiële crisis van 2008.

Kinderdagverblijven, kinderopvangcentra, scholen en andere infrastructurele programma's of diensten blijven gesloten; huishoudelijk personeel is niet in staat diensten te verlenen; programma's voor ouderen of zieken worden stopgezet. Deze mechanismen zijn van cruciaal belang voor de mogelijkheid van beide seksen om te werken, maar met name belangrijk voor vrouwen – en nog meer voor vrouwen in deze dienstensectoren die zwaar door de pandemie worden getroffen. Volgens sommige schattingen doen vrouwen drie tot vier keer zoveel uur onbetaald werk als hun mannelijke collega's, waardoor de druk op werkende vrouwen steeds verder toeneemt en zij onmogelijke keuzes moeten maken. Zonder sociale zorgvoorzieningen wordt het alleenstaande moeders, vrouwen die deeltijds werken of geen vaste uren hebben, helemaal onmogelijk gemaakt om te werken. Ook degenen die zich de zorgkosten kunnen veroorloven of die op afstand kunnen werken, worden gedwongen meer tijd te besteden aan andere dingen, van het geven van thuisonderwijs en het zorgen voor dierbaren tot het bemachtigen van voedsel en basisbenodigdheden terwijl de toeleveringsketens verstoord zijn.

Women. Fast forward

Bij EY creëren we een inclusieve cultuur die vrouwen in staat stelt hun potentieel te benutten om de maatschappij werkelijk te transformeren en bij te dragen aan een beter werkende wereld.

Meer ontdekken

Bij EY richten we ons op het idee van saamhorigheid, wat betekent dat we elkaars verschillen waarderen en werken aan een omgeving waarin elk teamlid zijn authentieke zelf kan meebrengen naar de werkplek. #SheBelongs getuigt van de kernwaarden van onze organisatie en is daarmee voor mij meer dan een hashtag. Ik weet hoe stressvol het is om een werkende moeder te zijn. Ik weet hoe stressvol het is om bezorgd te zijn om familieleden en te proberen een gezonde en veilige omgeving te creëren. Ik weet hoeveel collega's – mannen en vrouwen – het moeilijk hebben in deze ongelooflijke tijd.

Op enig moment zullen we zover komen dat de pandemie beheersbaar is, dat we in zekere mate onze sociale activiteiten weer kunnen oppakken, en dat we weer kunnen reizen om onze dierbaren te zien. Laten we ervoor zorgen dat vrouwen in staat worden gesteld om tegelijkertijd hun persoonlijke doelen en hun professionele ambities te verwezenlijken. Laten we allemaal een manier vinden om rechtvaardiger te worden, thuis, in de rollen die we vervullen en in ons leven. Laten we zorgen dat ze erbij hoort: #SheBelongs.

Samenvatting

Zonder gendergelijkheid kan de wereld niet op een duurzame en inclusieve manier herstellen van de COVID-19 pandemie. Als we ervoor zorgen dat # SheBelongs , kunnen we een betere wereld voor iedereen creëren.

Over dit artikel

Door Julie Linn Teigland

EY EMEIA Area Managing Partner; EY Global Leader, Women. Fast forward

Passionate about the transformational power of digitalization and innovation and its potential to deliver sustainable, inclusive growth for clients. Prominent voice of the Women20 global agenda.