Karriär inom Assurance

Hos oss får du vara både en innovatör och en problemlösare, någon som hjälper till att skapa och upprätthålla tillit och förtroende som behövs för att finansmarknaderna ska fungera.

Följ oss på sociala medier

 

Att arbeta med revision ger en möjlighet att interagera direkt med styrelser och företagsledningar. Revision innebär att du utför en funktion som är avgörande för att finansmarknaderna ska fungera. Det ger dig en unik känsla av meningsfullhet.

Heikki Ilkka

Nordic Assurance Leader

 

Upptäck hur ett karriär som bygger förtroende kan skapa en bättre fungerande värld

Vi lever i en komplex värld. När du går med i vårt revisionsteam bidrar du till att världen fungerar bättre genom att bygga upp det förtroende som företag och kapitalmarknader behöver.

Hos oss får du arbeta med olika företag i olika branscher och du får en unik inblick i hur företag fungerar. Du samarbetar med beslutsfattare och medarbetare i hela världen för att kunna fatta mer välgrundade beslut. Förstå de faktorer som driver affärsresultat, bedöm risker, tillämpa kritiskt tänkande och bli en mer engagerad, lyhörd och insiktsfull medarbetare.

Är Assurance bara för revisorer?

Även om Assurance har sina rötter i bokföring är det bara början på historien. Glöm att pricka siffror i ett fönsterlöst rum – du kommer att jobba hos våra kunder med att granska strategi, bedöma risker och förutspå tillväxt. Och medan tekniken gör rutinjobbet har du möjlighet att verkligen lära känna och förstå dina kunder och deras företag. Inom alla delar av Assurance erbjuder vi specialanpassade roller inom dataanalys och ny teknik för att skapa nya lösningar och metoder för att stödja våra kunder.

Vi söker dig med analytisk förmåga och ett innovativt tankesätt. Vi söker dig med en önskan att lära. Vi söker dig som är hälsosamt skeptisk och ett har ett öga för detaljer. Hos oss får du tillgång arbeta med alla typer av verksamheter, så att du kan kan hjälpa dem att fungera bättre.

Samarbeta i globalt integrerade team och omfamna förändringar

Vad du än gör så gör vi det tillsammans. Lagarbete är hörnstenen i vår framgång inom försäkringstjänster.

Våra team är mångsidiga och arbetar över gränser och kulturer. Vi använder oss av digitala möjligheter på ett intelligent sätt. Detta hjälper oss att bättre möta våra kunders behov och öka kvaliteten och värdet på vad vi gör.

Resan med EY tar aldrig slut. Våra medarbetare arbetar i en miljö som präglas av ständig förändring och måste därför ständigt utveckla kunskap och färdigheter för att möta framtidens behov inom revision.

Mitt i allt detta är det mänskliga perspektivet – och kommer alltid att vara – kritiskt. Vi tror att den mest framgångsrika innovationen är att kombinera mänsklig nyfikenhet med ny teknik. Och det är där du spelar en viktig roll.

En exceptionell karriär inom Assurance. Du kan skapa din egen.

På EY skapar du din egen karriär inom Assurance. Vi tillhandahåller storskaligheten, tekniken, teamen, utmaningarna, lärandet och relationerna så att du kan anpassa och utveckla din karriär.

Vi tror på att ta hand om våra talanger och utveckla dem till framtida företagsledare på en global marknad och vi lägger stor vikt vid att ständigt utbilda och utveckla dig när du är hos oss.

Våra utbildningsprogram, som exempelvis Audit Academy, hjälper dig att utveckla dina färdigheter och fortsätta att lära dig, så att du alltid kan hjälpa och utmana våra kunder.

Din tid på EY formas utifrån dina professionella och personliga mål, preferenser och affärsbehov. Oavsett vilken riktning du väljer kommer du att få viktiga erfarenheter, kontinuerlig utbildning och utveckling samt värdefull coaching.

Innovation handlar inte bara om att implementera teknik. Innovation handlar om människor, kultur och tankesätt.

Jeanne Boillet

EY Global Assurance Innovation Leader

 

Var passar du in inom Assurance?

Assurance erbjuder många olika karriärmöjligheter:

 • Revision - Skapar oberoende förtroende som skapar tillit till finansmarknader och kapital.
 • Rådgivningstjänster för finansiell redovisning - Stödjer den finansiella funktionen genom att förbättra beslutsfattandet och effektiviteten.
 • Forensik och integritetstjänster - Skyddar och återställer företagens finansiella rykte.

En karriär inom Assurance handlar om mycket mer än siffror. Det handlar om vad som finns bakom dem. 

 

Vart kan en karriär inom försäkringstjänster leda? Titta på de tre filmerna nedan för att höra vad våra medarbetare säger om en karriär inom försäkringstjänster.

  Karriär inom revision

  Kombinera din förmåga att kommunicera och bygga relationer med teknisk expertis och avancerad teknik. Hos oss får du utvärdera risker och ge råd baserat på välgrundad kunskap.

  EY Digital Audit är nästa steg i inom revisionen och ger oss bättre och djupare kunskap som skapar större förståelse för revisionsarbetet. Att addera digitala plattformar och verktyg i revisionsprocessen skapar förändring vilket leder till ökad ansvarsskyldighet, transparens, förtroende och tillit.

  Vi är stolta över att erbjuda kvalitet, integritet, exceptionell service och en bredare förståelse för olika branscher.

  Idag erbjuder revison dig mer spännande möjligheter för utbildning och utveckling än någonsin tidigare.

  Har du en föråldrad bild av revisorer?

  Låt oss berätta om framtiden och hur en karriär för dig skulle kunna se ut inom Assurance.

  Läs mer

  Vi är på en resa tillsammans med våra kunder i en värld fylld av förändringar och ny teknik. Att ha en flexibel finansfunktion kommer att vara avgörande och vi är här för att hjälpa till.

  Helene Siberg Wendin

  Nordisc FAAS Leader

  Karriär inom Financial Accounting Advisory Services (FAAS)

  Arbeta med ekonomi- och finanschefer för att hjälpa organisationer att bygga en effektiv och produktiv finansfunktion.

  Hjälp kunder att se över sociala, etiska och miljömässiga risker inom vår Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) som är en del av FAAS. Här hjälper du kunder att se över risker och möjligheter inom sociala, etiska och miljömässiga områden och hanterar tillsammans med dem de krav på rapportering som deras intressenter ställer.

  Vi använder oss av digitala verktyg och strategier som data mining, artificiell intelligens och statistisk analys för att hitta potential och nya värden.

  Din kunskap, tekniska kunnande, konsult- och ledarskapsfärdigheter och branschinsikter hjälper till att skapa förtroende inom redovisning, rapportering och hållbarhetstjänster.

  Karriär inom Forensic & Integrity Services

  Idag kräver integritet ett särskilt fokus. EY:s team sätter integriteten i centrum av efterlevnadsprogram för att hjälpa världens mest sofistikerade organisationer att hantera etiska och ryktesmässiga risker.  Våra avancerade juridiska tjänster kombinerar djupgående kunskap inom teknik, juridik, redovisning och ekonomi med stora färdigheter inom utredningsarbete och teknik för att skydda samt återskapa kundernas rykte.

  EY:s team hjälper kunder när de ställs inför anklagelser om till exempel mutor, bedrägerier eller korruption. Vi samlar snabbt rätt personer, med tillgång till rätt teknik, för att hjälpa våra kunder oavsett var de befinner sig. Vi hjälper till att fastställa fakta och sedan dela dem med lämpliga intressenter.

  Våra tjänster inkluderar också att hjälpa kunder att förbättra effektiviteten i deras efterlevnadsprogram, arbete mot bedrägeri samt i tvister och transaktionsrelaterade aktiviteter.

  Vikten av integritet

  Två utredningar är aldrig desamma. Här på EY hjälper du organisationer att upprätthålla sina uppdrag och hålla sina löften.

  Se varför integritet är hörnstenen till framgång (EN)

  Mitt team hjälper till att hantera etiska risker genom att sätta integritet högst på kundens agenda.

  Andrew Gordon

  EY Global Forensic & Integrity Services Leader

   

  Erfarna

  Skapa en karriär som är lika unik som du själv. Vi kommer, på global nivå, att tillhandahålla ett personligt stöd, en inkluderande kultur och den teknik du behöver för att bli den bästa versionen av dig själv.

  Hitta lediga jobb

   

  Studenter

  Från praktikplatser och liknande roller till heltidstjänster – hitta en roll där du kan skapa en exceptionell upplevelse för dig själv och en bättre fungerande värld för alla.

  Hitta lediga jobb