Karriär inom Assurance

Hos oss får du vara både en innovatör och en problemlösare, någon som hjälper till att skapa och upprätthålla tillit och förtroende som behövs för att finansmarknaderna ska fungera.

Att jobba inom Assurance ger dig möjlighet att arbeta direkt med styrelser och ledningsgrupper. Att jobba med revision är ett sätt att bidra till att ekonomier och finansmarknader fungerar bättre. 

Heikki Ilkka

Nordic Assurance Leader

 

Få förståelse för hur företagen och marknaden hänger samman

Hos oss får du arbeta med olika företag i olika branscher och du får en unik inblick i hur företag fungerar. Du samarbetar med beslutsfattare för att kunna fatta välgrundade beslut. Du får kunskap för att förstå de faktorer som driver affärsresultat så att du kan jobba närmare och mer proaktivt med dina kunder.

Är Assurance bara för revisorer?

Kort sagt – nej. Även om Assurance-tjänster har sina rötter i bokföring är det bara början på historien. Glöm att pricka siffror i ett fönsterlöst rum – du kommer att jobba hos våra kunder med att granska strategi, bedöma risker och förutspå tillväxt. Och medan tekniken gör rutinjobbet har du möjlighet att verkligen lära känna och förstå dina kunder och deras företag. Inom alla delar av Assurance erbjuder vi specialanpassade roller inom dataanalys och annan teknik för att skapa nya lösningar och metoder för att stödja våra kunder.

Vi söker dig med analytisk förmåga och ett innovativt tankesätt. Vi söker dig med en önskan att lära. Vi söker dig som är hälsosamt skeptisk och ett har ett öga för detaljer. Hos oss får du tillgång arbeta med alla typer av verksamheter, så att du kan kan hjälpa dem att fungera bättre.

Inom Assurance vet vi att vi fungerar bäst när vi arbetar i team.

Vad du än gör så gör du det tillsammans med andra. Lagarbete är hörnstenen i vår framgång inom Assurance.

Våra team är mångsidiga och arbetar över gränser och kulturer. Vi använder oss av digitala möjligheter på ett intelligent sätt. Detta hjälper oss att bättre möta våra kunders behov och öka kvaliteten och värdet på vad vi gör.

Resan med EY tar aldrig slut. Våra medarbetare arbetar i en miljö som präglas av ständig förändring och måste därför ständigt utveckla kunskap och färdigheter för att möta framtidens behov inom revision.

Mitt i allt detta är det mänskliga perspektivet – och kommer alltid att vara – kritiskt. Vi tror att den mest framgångsrika innovationen är att kombinera mänsklig nyfikenhet med ny teknik. Och det är där du spelar en viktig roll.

När Assurance utvecklas, kommer du också göra det.

Vi tror på att ta hand om våra talanger och utveckla dem till framtida företagsledare på en global marknad och vi lägger stor vikt vid att ständigt utbilda och utveckla dig när du är hos oss.

Våra utbildningsprogram, som exempelvis Audit Academy, hjälper dig att utveckla dina färdigheter och fortsätta att lära dig, så att du alltid kan hjälpa och utmana våra kunder.

Din tid på EY är en unik möjlighet att forma din utveckling utifrån dina professionella och personliga mål, preferenser och affärsbehov. Oavsett vilken riktning du väljer kommer du att få viktiga erfarenheter, kontinuerlig utbildning och utveckling och värdefull coaching.

Innovation handlar inte bara om att implementera teknik. Innovation handlar om människor, kultur och tankesätt.

Jeanne Boillet

EY Global Assurance Innovation Leader

 

Var passar du in inom Assurance?

Assurance erbjuder många olika karriärmöjligheter:

 • Revision - Skapar oberoende förtroende som skapar tillit till finansmarknader och kapital.
 • Rådgivningstjänster för finansiell redovisning - Stödjer den finansiella funktionen genom att förbättra beslutsfattandet och effektiviteten.
 • Forensics & Integrity Services - Skyddar, utreder och återställer företagens och ekonomiska rykte.

En karriär inom Assurance handlar om mycket mer än siffror. Det handlar om vad som finns bakom dem. 

 

Vart kan en karriär inom Assurance ta dig?

  Karriär inom revision

  Kombinera din förmåga att kommunicera och bygga relationer med teknisk expertis och avancerad teknik. Hos oss får du utvärdera risker och ge råd baserat på välgrundad kunskap.

  EY Digital Audit är nästa steg i inom revisionen och ger oss bättre och djupare kunskap som skapar större förståelse för revisionsarbetet. Att addera digitala plattformar och verktyg i revisionsprocessen skapar förändring vilket leder till ökad ansvarsskyldighet, transparens, förtroende och tillit.

  Vi är stolta över att erbjuda kvalitet, integritet, exceptionell service och en bredare förståelse för olika branscher.

  Idag erbjuder revison dig mer spännande möjligheter för utbildning och utveckling än någonsin tidigare.

  Vi är på en resa tillsammans med våra kunder i en tid full av förändring och ny teknologi. Att ha en flexibel ekonomifunktion är en framgångsfaktor och vi finns här för att stötta er. 

  Helene Siberg Wendin

  Nordic FAAS Leader

  Karriär inom Financial Accounting Advisory Services (FAAS)

  Arbeta med ekonomi- och finanschefer för att hjälpa organisationer att bygga en effektiv och produktiv finansfunktion.

  Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) är en del inom FAAS. Här hjälper du kunder att se över risker och möjligheter inom sociala, etiska och miljömässiga områden och hanterar tillsammans med dem de krav på rapportering som deras intressenter ställer.

  Vi använder oss av digitala verktyg och strategier som data mining, artificiell intelligens och statistisk analys för att hitta potential och nya värden.

  Din kunskap, tekniska kunnande, konsult- och ledarskapsfärdigheter och branschinsikter hjälper till att skapa förtroende inom redovisning, rapportering och hållbarhetstjänster.

  man checking tablet dark server room

  Läs mer om vår FAAS-undersökning

  Ta reda på hur ny teknik och förändringar på arbetsmarknaden kan hjälpa till att återskapa förtroende.

  Läs mer (EN)

  Mitt team hjälper till att hantera etiska risker genom att sätta integritet högst på kundens agenda.

  Andrew Gordon

  EY Global Forensic & Integrity Services Leader

   

  Karriär inom Forensic & Integrity Services

  Vi hjälper organisationer världen över med deras komplexa affärsutmaningar. Idag kräver integritet ett särskilt fokus. Vi kombinerar kunskap inom teknik, juridik, redovisning och ekonomi med färdigheter inom utredningsarbete för att bevara, skydda och återskapa kunders rykte.

  Vi hjälper kunder när de ställs inför anklagelser om till exempel mutor, bedrägeri eller korruption. Vi samlar snabbt rätt personer som har tillgång till rätt teknik, för att hjälpa våra kunder, oavsett var de befinner sig. Vi hjälper till att fastställa fakta och sedan dela dem med lämpliga intressenter.

  Våra tjänster inkluderar också att hjälpa kunder att förbättra effektiviteten i deras efterlevnadsprogram, arbete mot bedrägeri samt i tvister och transaktionsrelaterade aktiviteter.

  Vikten av integritet

  Två utredningar är aldrig desamma. Här på EY hjälper du organisationer att upprätthålla sina uppdrag och hålla sina löften.

  Se varför integritet är hörnstenen till framgång (EN)

  Erfarna

  Bli inspirerad och uppskattad och påverka mer än du någonsin trodde var möjligt.

  Hitta lediga jobb

   

  Studenter

  Från studentprogram och praktik till heltidstjänster, hitta en roll som hjälper dig att växa, utvecklas och leda.

  Hitta lediga jobb