EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. Med våra fyra integrerade affärsområden, Assurance, Advisory, Tax och Transactions Advisory Services, och vår branschkompetens hjälper vi våra kunder att utveckla nya affärsmodeller, stärka deras motståndskraft och inspirera dem till förändring. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. 

Så bidrar EY till en better working world

Förutom att arbeta med våra kunder delar vi också med oss av våra tankar, undersökningar och råd inom relevanta utmaningar för företag, entreprenörer, investerare, regeringar och tillsynsmyndigheter till förmån för alla intressenter. På detta sätt hjälper vi till att skapa förändring, förbättring och en mer inkluderande ekonomisk tillväxt.

Kontakta oss