15 jan. 2021
Anna Svanberg

Välkommen till team Assurance!

Av Anna Svanberg

EY Sverige, vd, auktoriserad revisor och Assurance Partner

Vd och revisionspartner som sedan 2002 har erfarenhet av revisioner i globala, noterade bolag.

15 jan. 2021
Relaterade ämnen Assurance Tax

Våra revisionstjänster fungerar som ett stöd åt företag för att skapa förtroende hos investerare, hantera det lagstadgade ansvaret och stödja långsiktigt, hållbar ekonomisk tillväxt.

V
i arbetar med globala och lokala kunder med samma fokus på kvalitet, vi skapar integrerade team och hittar nya lösningar för att kunna leverera nya tjänster.

Kontakta oss på Assurance så hjälper vi dig oavsett vilka utmaningar du står inför!

Private Equity

Möt Johan Holmberg

Vi hjälper våra kunder med frågor rörande redovisning, finansiell rapportering, intern kontroll, bolagsstyrning och börsregler. 

Läs mer om Johan

Johan Holmberg

Johan är ansvarig för Assurance Private Equity Nordics och arbetar för närvarande med revisionerna av några av våra största noterade kunder samt ett antal Private Equity-ägda bolag.

Noterade, publika bolag

Möt Jennifer Rock-Baley

Vi arbetar med publika bolag som innefattar såväl noterade bolag, bolag på väg till notering samt stora familjeägda bolag.

Läs mer om Jennifer

 

Jennifer brinner för jämställdhet och mångfald. Genom att hela tiden driva den typen av frågor flyttar vi dagordningen i rätt riktning, en dag i taget

Global accounts / Globala bolag 

Möt Erik Sandström


Merparten av våra kunder är globala koncerner med huvudkontor i Sverige men vi arbetar även med svenska dotterbolag till moderbolag i andra länder.

Läs mer om Erik

Erik Sandström

Erik arbetar främst med våra globala börsnoterade bolag men också med tillväxtbolag på väg till börsen. Han är även ansvarig för affärsområdet Assurance.

Financial Services

Möt Jesper Nilsson

Vi arbetar med revision av finansiella företag och organisationer, tillsammans är vi ledande inom revision av bank och försäkring.

Läs mer om Jesper

 

Jesper Nilsson

Jesper har under lång tid engagerat sig i utveckling av unga talanger i olika roller som ledare, counselor och mentor.

Offentlig sektor och icke vinstdrivande verksamheter

Mikael Sjölander

Vi arbetar främst med börsnoterade bolag, PE-ägda bolag, statligt och kommunalt ägda verksamheter med mera.


Läs mer om Mikael

 

Mikael Sjölander

Mikael brinner för att utveckla EYs medarbetare genom att de lär sig hur samhället fungerar och det yrkesmässiga hantverket.

Real Estate 

Möt Katrine Söderberg

Vi arbetar med såväl noterade som ägarledda bolag inom fastighet, bygg och bostadsutveckling samt med kommunalägda fastighetsbolag, internationella fastighets- och byggbolag samt fastighetsfonder. 

Läs mer om Katrine

EY Katrine Söderberg

Katrine arbetar inom EY:s Real Estate-grupp som levererar revisions- och rådgivningstjänster till bolag inom fastighetsbranschen. Katrine brinner för att vara den naturliga rådgivaren som bistår kunden i de problem och utmaningar som uppstår.

Små- och medelstora bolag

Möt Micael Engström 

Vi har 1 000 medarbetare på 40 orter runt om i landet, från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi tillhandahåller revision, redovisning, skatt, och rådgivningstjänster

Läs mer om Micael
Läs mer om våra lokala kontor runt om i Sverige

EY Micael Engstrom

Micael brinner för att rekrytera yngre medarbetare för att kunna ge dom en bra start i yrkeslivet och en bra plattform oavsett om man jobbar vidare i firman eller om man väljer att gå vidare. 

Summering

Vi är ett stort team inom Assurance med våra respektive specialistområden. Kontakta oss för mer information! 

Om artikeln

Av Anna Svanberg

EY Sverige, vd, auktoriserad revisor och Assurance Partner

Vd och revisionspartner som sedan 2002 har erfarenhet av revisioner i globala, noterade bolag.

Related topics Assurance Tax