Johan Holmberg
Vi hjälper våra kunder med frågor rörande redovisning, finansiell rapportering, intern kontroll, bolagsstyrning och börsregler.

Johan Holmberg

Audit Partner, Head of Assurance PE Nordics

Private Equity, revision av börsnoterade bolag och Private Equity-ägda bolag.

Johan blev partner 2019 och har sedan han började på EY fått stor erfarenhet av att arbeta med publika bolag, börsnoteringar och transaktioner. Han har även internationell erfarenhet från att ha arbetat utomlands under ett par år för EY Kanada.

Han arbetar för närvarande med revisionerna av några av våra största noterade kunder samt ett antal private equity ägda bolag. Huvudsakligen bolag inom tillverkande industri.

Så bidrar Johan till a better working world

Vi anställer ett stort antal personer direkt från universitet och högskola och gör dem redo för yrkeslivet, både via formella utbildningsprogram samt mer informell on-the-job training. Just den informella utbildningen och kunskapsdelningen är något jag själv har uppskattat mycket under min karriär och något jag försöker föra vidare till mina yngre kollegor.

Kontakta Johan