Financial Accounting Advisory Services

I Assurance

Rådgivning i ett komplext och ständigt föränderligt landskap

Relaterade ämnen Assurance

Vad EY kan göra för dig

Vare sig ditt företag försöker skapa tillväxt på mogna eller på snabbväxande marknader finns det en hel del utmaningar att hantera.

Ni måste ha ett fortsatt starkt fokus på kostnader och kassaflöden. Dessutom står ni inför alltmer komplexa, omfångsrika och ständigt föränderliga regelverk, såsom ändrade redovisningsregler som kan komma att ha en påverkan även på era affärsbeslut. På motsvarande sätt behöver ni utvärdera hur väsentliga affärsbeslut påverkar redovisningen och den finansiella rapporteringen.

FAAS består av ett flerdisciplinärt team av specialister inom redovisning och rapportering, skatt och IT, med gedigen branschkompetens och stor erfarenhet av att implementera redovisningsförändringar. Vi erbjuder allt ifrån rådgivning vid övergång till en ny redovisningsstandard till komplett projektplanering och global implementering av IFRS. Vi stödjer CFO:er, finanschefer, revisionsutskott och andra företagsledare med att utvärdera effekterna av redovisningsförändringar på verksamheten.

Financial Accounting Advisory Services (FAAS) erbjuder rådgivning och konsultation i att hantera de utmaningar som uppstår till följd av ändrade redovisningsregler och andra regelverk, förändrad verksamhet, företagsförvärv och andra transaktioner.

Kontakta oss

Interested in the changes we have made here,

contact us to find out more.