Financial Accounting Advisory Services

I Assurance

Rådgivning i ett komplext och ständigt föränderligt landskap

Relaterade ämnen Assurance

Vad EY kan göra för dig

Vare sig ditt företag försöker skapa tillväxt på mogna eller på snabbväxande marknader finns det en hel del utmaningar att hantera.

Vi kan supportera er i att bygga en effektiv finansfunktion med ett stort utbud av redovisning, rapportering och analystjänster.

Företag måste ha starkt fokus på kostnader och kassaflöden. Dessutom står ni inför alltmer komplexa, omfångsrika och ständigt föränderliga regelverk, såsom ändrade redovisningsregler som kan komma att ha en påverkan även på era affärsbeslut. På motsvarande sätt behöver ni utvärdera hur väsentliga affärsbeslut påverkar redovisningen och den finansiella rapporteringen.

Financial Accounting Advisory Services (FAAS) består av ett flerdisciplinärt team av specialister inom redovisning och rapportering, kapitalmarknadsfrågor, hållbarhet, inter kontroll och styrning samt IT. Vi erbjuder allt ifrån rådgivning vid övergång till en ny redovisningsstandard till komplett projektplanering och global implementering av IFRS. Vi stödjer CFO:er, finanschefer, revisionsutskott och andra företagsledare med att utvärdera effekterna av redovisningsförändringar på verksamheten.

EY:s FAAS-team hjälper dig att fastställa, se över och hitta finansiella och icke-finansiella möjligheter. FAAS arbetar med CFO:ns agenda och ger finanschefer, controllers och revisionskommittéer insikt och erbjuder tjänster för att stödja efterlevnaden av de finansiella regler och hjälper till att skapa transparens och förtroende för rapportering som grund för bättre beslutsfattande. Vi hjälper också till att stödja finansfunktioner med robust finansiell dataanalys och innovation genom våra verktyg.

Våra tjänster omfattar ett brett utbud av redovisnings- och rapporterings-, transaktionsredovisnings-, finans- och företagsstyrningstjänster som kan göra att ditt företag uppfyller förändrade marknadsförhållanden, krav på större öppenhet och ändrade lagkrav.

Vi strävar efter att göra detta genom att ge stöd för att skapa förtroende samtidigt som vi arbetar med rapporteringsutmaningar som kommer av den förändrade ekonomiska och reglerande miljön.

För att läsa mer om vad FAAS gör, klicka på nedanstående länkar:

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.